Kognitiv Beteendeterapeut

Det privata alternativet!

 • Vill du arbeta med människor?
 • Vill du hjälpa människor att nå sina mål?

Bild tll KBT-utb

Tankar, känslor och fysiologiska reaktioner påverkar vårt handlande i olika situationer. Kognitiv beteendeterapi utgår från en beteendeanalys av samspelet mellan dessa faktorer. I samtalen lär sig klienten att se detta samband. Kognitiv beteendeterapi är strukturerad och har ett målinriktat arbetssätt. Grunden för analysen är att varje människa är unik, vilket gör den högst individualiserad.

Utbildningen i KBT ger inblick i arbetssätt vid beteendeproblem som bl.a. ångest, depression, social fobi, OCD m.m. Fokus läggs på läxor och praktiska övningar. KBT-utbildningen riktar sig till dig som vill möta människor i samtal och där förhållningssätt och metoder inom den kognitiva beteendeterapin kan vara ett viktigt redskap.

Detta är en distansutbildning utan fysiska träffar.
Innehållet i utbildningen motsvarar en tvåårig yrkesutbildning. Studietiden påverkar du själv. Om du läser på heltid (utan lov) eller om du läser på deltid (t.ex. på grund av arbete).

Utbildningens mål:

Målet är att du efter avslutad utbildning har tillägnat dig kunskaper och verktyg så att du med säkerhet kan hantera arbetet som kognitiv beteendeterapeut.

Här har du svar på några av de vanligaste frågorna.


Fakta om utbildningen

 • Utbildningen vänder sig till både privatpersoner och organisationer.
 • Detta är en distansutbildning utan fysiska träffar.
 • Innehållet i utbildningen motsvarar en 2 årig yrkesutbildning.
 • Studietiden påverkar du själv. Om du läser på heltid (utan lov) eller om du läser på deltid (t.ex. på grund av arbete).
 • O.B.S. denna utbildning är inte CSN-berättigad.
 • Du väljer själv startdatum.
 • All kurslitteratur ingår priset.

Så här går det till

Om du har frågor kring utbildningen innan du anmäler dig:

Skicka mig mer information om nästa kurs

 • När du bestämt dig, anmäler du dig, se ovan ”Anmäl dig här” och fyller i alla uppgifter. Inom kort får du information kring utbildningen samt en faktura.
 • Utbildningen ska vara betald (eller första delbetalningen ska ha kommit oss tillhanda) före kursstart. Därefter startar utbildningen (räkna med tre bank/arbetsdagar).
 • Under studietiden har du alltid tillgång till din mentorn samt övriga support funktioner via lärplattform, mail eller telefon.
 • För att erhålla diplom samt utbildningsbevis krävs att man har fått godkänt i samtliga moment.

Antagningskrav

För att få delta i utbildningen Kognitiv Beteendeterapeut krävs följande:

 • Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift.
 • Du ska vara vid god psykisk form.
 • God självkännedom.
 • Du måste ha internetåtkomst för att kunna studera.
 • Att du kan öppna och hantera word, exxel, powerpoint samt pdf-filer.

Kursplan/Pris

 • Psykiatri
 • Psykologi
 • Relation och uppträdande mot klient
 • Samtalsträning
 • Kroppsspråk
 • Kognitiv beteende terapi
 • Hur blir förändringen mätbar?
 • Grundantaganden, attityder, behov
 • Livet och vardagens problem
 • Kommunikation
 • Hur man sätter upp mål och delmål
 • Stress och stresshantering
 • Ångestsjukdomar
 • Generaliserat ångestsyndrom
 • Posttraumatiskt stressyndrom
 • Kriser
 • Missbruk
 • Specifik fobi
 • Depression
 • Socialfobi
 • Agorafobi
 • Låg självkänsla
 • Tvångssyndrom
 • Arbete med egna klienter

Pris: 19.900:- inkl. moms (all kurslitteratur ingår)

Till denna utbildning finns det även två påbyggnadskurser. Du kan läsa mera om kurserna här.