Administratör med organisation och ledarskap


UTBILDNINGSFAKTA
Typ 
Yrkesutbildning
Utbildningssätt 
Distans (inga fysiska träffar)
Nivå 
Eftergymnasial
Startdatum 
Börja när du vill
Motsvarar 
2 år (snitt vid heltid 1 år)
Lästakt 
Flexibel (max 4 år, ingen minimitid)
Praktik 
8 veckor, flexibelt upplägg
Kurslitteratur 
Ingår
Utbildningsbevis 
Diplom och yrkesutbildningsbevis
Recensioner 
Pris 
14 900 kr inkl. moms
 
(12 551 kr ex. moms)

Att jobba som administratör med organisation och ledarskap

Vad gör en administratör med organisation och ledarskap?

I rollen som administratör med organisation och ledarskap jobbar du med varierande arbetsuppgifter inom administration, ekonomi och sist men inte minst service vilken är en stor del av din dag. Ditt arbete sätter fokus på att du har ett öga för detaljer och dessutom är noggrann och strukturerad.

Några av de arbetsuppgifterna som du kan utföra när du arbetar som administratör är att göra sammanställningar, förbereda rapporter och skriva olika typer av dokument. Det är ett socialt arbete där du har mycket kontakt via mejl, telefon och ansikte mot ansikte och dessutom ger du personlig service till både kollegor och kunder som företagets representant.

Administratör med organisation och ledarskap – att vara företagets spindeln i nätet

Du har många olika kontaktytor inom företaget såsom kunder och kollegor och därmed är en hög social kompetens och servicegrad mycket uppskattad och således eftertraktad. Du är framför allt arbetsgivarens spindeln i nätet och hjälper till att koordinera arbetsplatsen så att allt flyter på.

Arbetsprognos

Det finns goda möjligheter att kunna få ett arbete inom yrket. Administratörer återfinns på små och stora arbetsplatser inom offentlig såväl som privat sektor och således i nästan alla branscher. Efter avslutad utbildning kan du arbeta framför allt i ett administrativt yrke, såsom kontorist eller assistent.

Vanliga arbetsplatser

 • Privata företag inom olika branscher
 • Offentliga företag inom olika branscher
 • Bemanningsföretag
 • Föreningar inom olika gebit
 • I konsultbranschen

Om utbildningen

Vår distansutbildning till administratör med organisation och ledarskap ger dig möjligheter

9/10 av Cadys elever jobbar inom yrket tack vare sin utbildning! Drygt hälften av eleverna är skickad direkt från sin arbetsgivare då de anser att Cadys utbildning ger deras anställda de kompetenser och kunskaper som behövs.

Utbildningsledarna

Bakom utbildningen står Cadys professionella team av kunniga och utbildade yrkeslärare. Deras gedigna erfarenheter är samlade från tidigare arbeten inom business management, administration och service.

Genom deras gedigna kunskaper och kompetenser har de värdefulla insikter i vad det innebär att arbeta inom dessa branscher.

Cadys yrkeslärare brinner för att dela med sig av sina erfarenheter så att du kan få en djupare förståelse och inlärning. De ser fram emot att ge dig stöttning och motivation mot dina utbildningsmål och yrkesdrömmar.

Kursplan

 • Kommunikation

  Människors interaktion och kommunikation samt pedagogiskt ledarskap.

 • Affärskommunikation

  Affärskommunikation i både tal och skrift, metoder för omvärldsbevakning i affärsvärlden, kommunikationsmönster i olika länder samt framställandet av affärsdokument och presentationer.

 • Administration 1

  Administrativa rutiner och funktioner; dokumentutformning samt organisation och arbetsformer inom företag.

 • Administration 2

  Rollen som administratör gällande serviceinriktat arbete gentemot kunder samt planering organisation, genomförande, presentation och utvärdering av ett företags interna och externa service.

 • Personaladministration

  Vanliga arbetsuppgifter på en personalavdelning inklusive anställning, personalekonomi, arbetsrätt och arbetsmiljö.

 • Reception och konferensservice

  Administration, planering och genomförande av möten; olika system och program för arbetet inom reception och kundtjänst; mötesindustrin, konferens- och eventanläggningar samt branschorganisationer.

 • Service

  Att ge god service samt kundbemötande.

 • Inköp

  Inköp, försäljning och ekonomi.

 • Affärsutveckling och ledarskap

  Vad affärsutveckling innebär, om SWOT analys, att upprätta en affärsplan samt lagar och bestämmelser.

 • Entreprenörskap

  Att tänka som en entreprenör och företagets villkor.

 • Arbetsmiljö

  Kunskap inom den fysiska och psykosociala arbetsmiljön samt arbetsroller, ansvarsfördelning och konsekvenser av felaktig arbetsfördelning.

 • Företagsekonomi

  De ekonomiska perspektiven på företagande.

 • Marknadsföring

  Teorier och tendenser inom marknadsföring; marknads- och omvärldsanalys samt metoder och analysverktyg för marknadsinformation; marknadsstrategier; intern och extern marknadskommunikation samt internationell marknadsföring.

 • Organisation och ledarskap

  Begrepp, teorier och modeller, olika former av ledarskap samt organisationsformer och deras användbarhet i olika sammanhang.

 • Praktik

  Minst 8 veckor, längre vid behov. Du hittar din egen plats och du får inte gå ut på praktik innan du har fått din praktikplanering godkänd av Cady.

 • Slutarbete

  Ämnesspecifik redovisning som påvisar måluppfyllelsen.

Praktik

Praktik ingår och är vanligtvis heltid i 8 veckor. Längre praktiktid kan förekomma vid behov för att du ska kunna uppfylla praktik- och utbildningsmålen.

Upplägget är flexibelt och kan anpassas efter ditt önskemål och i samråd med oss såsom deltid över en längre period då du arbetar.

Du hittar din praktikplats själv och hela praktiken ska göras på samma plats. Den kan vara din arbetsplats om du kan göra relevanta arbetsuppgifter.

Det är viktigt att du inte går ut på praktik utan att först ha fått din praktikplanering godkänd av Cady. Om du gör det är du inte försäkrad och din praktik blir inte godkänd.

Praktiken går att validera om du har relevant arbetslivserfarenhet som styrks genom ett arbetsgivarintyg. Läs mer här.

Utbildningsmål

Målet är att du efter avslutad utbildning har tillägnat dig följande kunskaper och verktyg så att du med säkerhet kan hantera arbetet som administratör med organisation och ledarskap:

 • Arbeta med administrativa, ekonomiska och konferensuppgifter i nationell såväl som internationell miljö med hänsyn till kulturens betydelse för företagande.
 • Arbeta på ett ergonomiskt, miljömedvetet och personalrättsligt korrekt sätt enligt existerande lagar.

Antagningskrav

Krav för att läsa denna utbildning:

 • Minst 18 år (eller ha vårdnadshavares samtycke)
 • Goda kunskaper i svenska
 • God självkännedom, studievana och disciplin
 • Dator- och internetåtkomst
 • God datorvana och kan hantera filer i Word, Excel, Powerpoint samt PDF

Vill du läsa men saknar något av kraven? Ansök om en bedömning här.

Delbetalning

Välj att delbetala din utbildning! Läs mer om delbetalning här.

Denna utbildning är ej CSN berättigad.


Snabbfakta

 • Helt på distans utan några fysiska träffar.
 • Läs i din egen takt och variera den fritt med vårt flexibla upplägg.
 • Studera vid sidan av jobb eller under ledigheter.
 • Validera delkurser eller praktiken som du redan har genomfört. Läs mer här.
 • Utbildningen vänder sig till privatpersoner samt företag och organisationer.
 • Din yrkeslärare kan erbjuda pedagogisk hjälp, studietips och elevcoachning.

Vill du veta mer?

Fyll gärna i nedan formulär.