Apotekstekniker


UTBILDNINGSFAKTA
Typ 
Yrkesutbildning
Utbildningssätt 
Distans (inga fysiska träffar)
Nivå 
Eftergymnasial
Startdatum 
Endast för arbetsgivare inom apoteksbranschen
Motsvarar 
2 år (snitt vid heltid 1 år)
Lästakt 
Flexibel (max 4 år, ingen minimitid)
Praktik 
20 veckor, flexibelt upplägg
Kurslitteratur 
Ingår
Utbildningsbevis 
Diplom och yrkesutbildningsbevis
Recensioner 
Pris 
28 900 kr inkl. moms
 
(21 153 kr ex. moms)

Antagning till apotekstekniker är endast öppen för arbetsgivare. 

Om du är en arbetsgivare inom apoteksbranschen som vill utbilda din personal till apotekstekniker mejla oss på: ekonomi@cady.se

Är du en privatperson? Mejla oss på info@cady.se så kan du stå i kö för att bli meddelat när antagningen öppnar.


Att jobba som apotekstekniker

Vad gör en apotekstekniker?

Som apotekstekniker arbetar du direkt med kunder inom apotek och hälsokosthandeln. En av de viktigaste uppgifterna du har som apotekstekniker är att ge kunden tips och råd om allt från fotvård, hygien till egenvård av enklare krämpor. Det är därför viktigt att du kan ge relevanta råd och har kunskap för att avgöra när en kund ska hänvisas till vården och inte behandla sig själv.

Apoteksteknikerna arbetar huvudsakligen med egenvårdsrådgivning i butik eller telefon, läkemedel för djur, folkhälsofrågor, försäljning och varuhantering inkl. uppackning av nya leveranser av läkemedel och andra produkter samt har viss kännedom om recepthanteringen.

Vår unika flexibla utbildning ger rätt kompetens!

Många som arbetar som apotekstekniker idag har läst en YH-utbildning. Cady Training Academy vill möta den stora efterfrågan på apotekstekniker genom att erbjuda en unik flexibel utbildning på distans.

Arbetsprognos för apotekstekniker

Det finns goda möjligheter att kunna få ett arbete inom yrket då det är brist på personal inom apoteksbranschen. För att arbeta som apotekstekniker i Sverige krävs det ej legitimation (uppgift från framtid.se november 2017 samt Socialstyrelsen).

Det alltid är upp till arbetsgivaren själv att avgöra vem som har tillräcklig kompetens för att kunna utföra jobbet hos dem. Om du vill veta hur apotek på din ort ställer sig till utbildningsbakgrund, fråga gärna dem innan du anmäler dig.

Vanliga arbetsplatser

 • Apotek
 • Hälsokostbutiker

Om utbildningen

Utbildningsledarna

Bakom utbildningen står Cadys professionella team av kunniga och utbildade yrkeslärare. Deras gedigna erfarenheter är samlade från tidigare arbeten inom vård och omsorg med särskilt inriktning mot akutsjukvård för både barn och vuxna.

Genom att ha arbetat på olika avdelningar i olika sjukhus och vårdenheter där de har omhändertagit en stor variation av patientfall har de djupa kunskaper i vård av människor. Detta inkluderar barn med olika typer av transplantationer, fysiska och neurologiska sjukdomar och även patienter inom akutsjukvården med olika typer av traumaskador.

Cadys yrkeslärare brinner för att dela med sig av sina erfarenheter så att du kan få en djupare förståelse och inlärning. De ser fram emot att ge dig stöttning och motivation mot dina utbildningsmål och yrkesdrömmar.

Kursplan

 • Psykologi

  De komplexa faktorer som påverkar beteende, känslor och tankar hos människan både som individ och tillsammans med andra.

 • Psykiatri

  Olika psykiska funktionsvariationer samt att kommunicera och bemöta patienter och brukare med ett lyhört, respektfullt och empatiskt förhållningssätt.

 • Specialpedagogik

  Olika funktionsvariationer och hur de kan påverka människors liv, lärande och delaktighet i samhället samt att arbeta med anpassning av arbetssätt och innehåll i verksamheter till både individers och gruppers olika behov, erfarenheter och situationen.

 • Etik och människans livsvillkor

  Människan och hennes livslopp utifrån sociala, kulturella och existentiella aspekter vid hälsa, ohälsa och funktionsvariation.

 • Vård och omsorg

  Vård och omsorg i olika situationer med utgångspunkt i ett etiskt och hälsofrämjande förhållningssätt samt att stödja och assistera människor i egenvård och ger personlig omvårdnad utifrån ett etiskt och inkluderande förhållningssätt.

 • Hälsopedagogik

  Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter ur ett miljö-, historiskt och internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter både på individ, grupp och samhällsnivå.

 • Kommunikation

  Människors interaktion och kommunikation samt pedagogiskt ledarskap.

 • Service

  Att ge god service samt kundbemötande.

 • Inköp

  Inköp, försäljning och ekonomi.

 • Medicin 1 och 2

  Grundläggande kunskaper inom området med syfte att kunna utveckla en helhetssyn på människan samt få förståelsen för livsstilens betydelse för hälsan; kunskap om den friska människan och förståelse om vad som sker vid sjukdomar samt historiska utvecklingar och upptäckter som har varit viktiga genombrott inom medicin.

 • Komplementärmedicin

  Komplementära behandlingsmetoder i relation till skolmedicin; lagar, andra bestämmelser och yrkesetik i samarbeten samt kommunikation i utövande av komplementärmedicinska behandlingsmetoder.

 • Recepthantering

  Kunskap om olika typer av läkemedel; planering och förberedande arbete med hantering av receptbelagda mediciner samt logistik och varuhantering inklusive uppackning av levererade läkemedel och andra produkter inom apotekets utbud.

 • Farmakologi

  Läran om olika kemiska substanser inom främst läkemedel inklusive vilka effekter de har på levande organismer.

 • Egenvårdskunskap

  Kunskap inom de olika handlingarna som patienten själv kan genomföra genom kost, fysisk aktivitet eller läkemedelsbehandling för att bevara eller förbättra sin hälsa, hantera sin sjukdom och undvika komplikationer relaterade till sjukdomen i syftet med att uppnå välbefinnande och leva ett fullgott liv.

 • Praktik

  Minst 20 veckor, längre vid behov. När antagningen är öppen ska du hitta din egen praktikplats, ej innan. Platsen behöver vara ordnad innan anmälan och du får inte gå ut på praktik innan du har fått din praktikplanering godkänd av Cady.

 • Slutarbete

  Ämnesspecifik redovisning som påvisar måluppfyllelsen.

Praktik

Praktik ingår och är vanligtvis heltid i 20 veckor* uppdelad i 3 olika perioder:

 • Första period, 4 veckor – Introduktion till arbetsplatsen/yrket
 • Andra period, minst 8 veckor – Handledarlett utförande av arbetsuppgifter enligt utbildningsmålen
 • Tredje period, 8 veckor – Självständigt utförande av arbetsuppgifter enligt utbildningsmålen

*Praktiken för kundbemötande och service, butiksekonomi och försäljning kan du göra på valfri butik. Det innebär att du även kan fråga andra butiker om det inte finns möjlighet på ortens apotek eller hälsokostaffär (och kan även valideras mot tidigare erfarenheter i butik mot dokumentation).

Längre praktiktid kan förekomma vid behov för att du ska kunna uppfylla praktik- och utbildningsmålen.

När antagningen är öppen hittar du din praktikplats själv, ej innan. Platsen behöver vara ordnad innan anmälan. Hela praktiken ska göras på samma plats. Den kan vara din arbetsplats om du kan göra relevanta arbetsuppgifter.

Det är viktigt att du inte går ut på praktik utan att först ha fått din praktikplanering godkänd av Cady. Om du gör det är du inte försäkrad och din praktik blir inte godkänd.

Praktiken går att validera om du har relevant arbetslivserfarenhet som styrks genom ett arbetsgivarintyg. Läs mer här.

Utbildningsmål

Målet är att du efter avslutad utbildning har tillägnat dig följande kunskaper och verktyg så att du med säkerhet kan hantera arbetet som apotekstekniker:

 • Rådgöra och kommunicera med kunder utifrån ett etiskt och salutogent perspektiv samt avgöra vilka åtgärder som behövs för specifik kund.
 • Tillämpa lagar och regler gällande läkemedel, komplementärmedicin, receptfria mediciner och övrig egenvård samt utföra försäljningsteknik.

Antagningskrav

Lägst godkänt betyg i:

 • Svenska A / Svenska 1 / SAS A / SAS 1 eller motsvarande
 • Engelska A / Engelska 5 eller motsvarande
 • Matematik A / Matematik 1a/1b/1c eller motsvarande

Andra krav:

 • Minst 18 år (eller ha vårdnadshavares samtycke)
 • God självkännedom, studievana och disciplin
 • Kan ge god service, är lyhörd och vid god psykisk form
 • Dator- och internetåtkomst
 • God datorvana och kan hantera filer i Word, Excel, Powerpoint samt PDF

Krav på praktikplats innan anmälan till apotekstekniker

Innan du kan anmäla dig måste du ha ordnat en praktikplats. Du behöver ange praktikplatsens namn och kontaktuppgifter vid anmälan. Du kan börja söka efter en praktikplats först när antagningen är öppen för privata personer, ej innan.

Delbetalning

Välj att delbetala din utbildning! Läs mer om delbetalning här.

Denna utbildning är ej CSN berättigad.


Snabbfakta

 • Helt på distans utan några fysiska träffar.
 • Läs i din egen takt och variera den fritt med vårt flexibla upplägg.
 • Studera vid sidan av jobb eller under ledigheter.
 • Validera delkurser eller praktiken som du redan har genomfört. Läs mer här.
 • Utbildningen vänder sig till privatpersoner samt företag och organisationer.
 • Din yrkeslärare kan erbjuda pedagogisk hjälp, studietips och elevcoachning.

Vill du veta mer?

Fyll gärna i nedan formulär.