Behandlingspedagog


UTBILDNINGSFAKTA
Typ 
Yrkesutbildning
Utbildningssätt 
Distans (inga fysiska träffar)
Nivå 
Eftergymnasial
Startdatum 
Börja när du vill
Motsvarar 
2½ år (snitt vid heltid 1-1½ år)
Lästakt 
Flexibel (max 5 år, ingen minimitid)
Praktik 
8 veckor, flexibelt upplägg
Kurslitteratur 
Ingår
Utbildningsbevis 
Certifikat och yrkesutbildningsbevis
Recensioner 
Pris 
25 500 kr inkl. moms
 
(21 078 kr ex. moms)

Att jobba som behandlingspedagog

Vad gör en behandlingspedagog?

I din roll som behandlingspedagog arbetar du med olika utsatta grupper i samhället inom framför allt missbruksvård och -prevention. En stor del av ditt dagliga arbete sker framför allt i den praktiska vardagen där du finns till för och hjälper dina klienter genom samtal, enskilt eller i grupp. Du som behandlingspedagogen är dessutom klientens kontaktperson som ger stöd och rådgivare och du har således ett personligt behandlingsansvar.

Du samarbetar ofta med andra yrkeskategorier såsom sjukvård och terapi för att få en helhetssyn på klienten. En viktig del av dina arbetsuppgifter är även att ha kontakt med kommunernas socialsekreterare, andra myndigheter som skola och arbetsförmedling samt med föräldrar och anhöriga.

Yrket till behandlingspedagog inom den sociala omsorgen liknar socialpedagog- och socionomyrken men detta yrke handlar framför allt om behandling av klienter som har missbruksproblem. Socialpedagog är däremot riktad mot socialt arbete för utsatta grupper i samhället såsom barn, ungdomar och vuxna. Socionom endast är en akademisk utbildning och de jobbar först och främst i kontor med bedömningar och utredningar av det de får av behandlings- och socialpedagoger.

Arbetsprognos som behandlingspedagog

Arbetsmarknaden för behandlingspedagoger ser mycket bra ut och dessutom är professionell kompetens inom området eftertraktad och även efterfrågas i många sammanhang. Är du nyfiken på vad arbetsgivarna på din ort har för krav för att kunna få ett arbete fråga gärna dem innan du anmäler dig.

Vanliga arbetsplatser

 • Institutioner och behandlingshem inom missbruksvården
 • HVB-hem med inriktning missbruksproblematik
 • Inom Kriminalvården
 • Som informatör om missbruk för skolor och arbetsplatser
 • Socialnämnden
 • Hos ideella organisationer och föreningar

Bra att veta

För att arbeta med minderåriga barn och ungdomar krävs det att du har ett rent belastningsregister. Praktik- eller arbetsplatsen kan kräva ett utdrag som du kan beställa på polisens hemsida men du behöver inte lämna in ett till oss som skola.


Om utbildningen

Vår distansutbildning till behandlingspedagog ger dig möjligheter

9/10 av Cadys elever jobbar inom yrket tack vare sin utbildning! Drygt hälften av eleverna är skickad direkt från sin arbetsgivare då de anser att Cady’s utbildning ger deras anställda de kompetenser och kunskaper som behövs.

Utbildningsledarna

Bakom utbildningen står Cadys professionella team av kunniga och utbildade yrkeslärare. Deras gedigna erfarenheter är samlade från tidigare arbeten inom vård och omsorg, psykiatrisk vård samt pedagogik. De har dessutom arbetat länge med människor som har olika typer av psykiska funktionsvariationer.

Genom att ha haft närkontakt med människor i olika åldrar och sammanhang har de djupa kunskaper i hur människor funkar i olika situationer. Detta ger dem även kompetens i hur varje enskild person kan bemötas och behandlas utifrån sina unika situationer och behov.

Cadys yrkeslärare brinner för att dela med sig av sina erfarenheter så att du kan få en djupare förståelse och inlärning. De ser fram emot att ge dig stöttning och motivation mot dina utbildningsmål och yrkesdrömmar.

Kursplan

 • Akut omhändertagande

  Grunderna för HLR samt hantering av akut sjukdom och skada.

 • Etik och människans livsvillkor

  Människan och hennes livslopp utifrån sociala, kulturella och existentiella aspekter vid hälsa, ohälsa och funktionsvariation.

 • Kommunikation

  Människors interaktion och kommunikation samt pedagogiskt ledarskap.

 • Psykiatri

  Olika psykiska funktionsvariationer samt att kommunicera och bemöta patienter och brukare med ett lyhört, respektfullt och empatiskt förhållningssätt.

 • Utvecklingspsykiatri

  Vetenskapliga teorier såsom det interaktionistiska perspektivet, det utvecklingsekologiska perspektivet och det socialkonstruktionistiska perspektivet.

 • Grupp- och personlighetspsykologi

  De olika modeller för och perspektiv på skilda diagnos- och klassificeringssystem.

 • Samtalsmetodik

  Metoder och förhållningssätt i samband med samtalsprocesser i socialt arbete enskilt och i grupp samt olika metoder för professionella samtal.

 • Motiverande samtal (MI)

  Teoretiska grunderna inom motiverande samtal, den samtalsmetoden och förhållningssättet som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser och skapa motivation, samt praktiska arbetsmetoder inom de olika tillämpningsområden.

 • Mindfulness

  Olika psykoterapeutiska teorier och metoder inklusive bedömning, målformulering, behandlingsplanering samt genomförande av psykoterapi vid olika symtom och syndrom.

 • Missbruk

  Att uppmärksamma och påtala missbruk och skaderisker samt förmågan om att delta i samhällets skadeförebyggande arbete.

 • Grunder i behandlingsarbetet

  Behandlingsarbetets grunder och uppbyggnad.

 • Sociologi

  Olika samhällsförhållanden och hur människor formas av och skapar samhällen, kulturer och identiteter.

 • Socialt arbete och socialrätt

  Etiskt och inkluderande förhållningssätt i teori och praktik samt olika sociala verksamheter och lagar som reglerar dessa.

 • Behandlingsmetoder 1

  De sex olika stegen i KBT, motiverande samtal samt olika varianter av psykoterapi och deras tillvägagångssätt.

 • Behandlingsmetoder 2

  De tolv stegen, syfte och mål med tolvstegsprogrammet samt vägen ur missbruk med fokus på integrativ förändring.

 • Återfallsprevention

  Begreppen missbruksprofilen och missbrukskarriären samt att arbeta med bakgrunden, återfallsrisk och kartläggningsarbete.

 • Utomhuspedagogik och grön miljöterapi

  Olika alternativa behandlingsmetoder.

 • Medberoende och anhörigvård

  Metoder för att stödja anhöriga samt hjälpa människor i medberoende.

 • Praktik

  Minst 8 veckor, längre vid behov. Du hittar din egen plats och du får inte gå ut på praktik innan du har fått din praktikplanering godkänd av Cady.

 • Slutarbete

  Ämnesspecifik redovisning som påvisar måluppfyllelsen.

Praktik

Praktik ingår och är vanligtvis heltid i 8 veckor. Längre praktiktid kan förekomma vid behov för att du ska kunna uppfylla praktik- och utbildningsmålen.

Upplägget är flexibelt och kan anpassas efter ditt önskemål och i samråd med oss såsom deltid över en längre period då du arbetar.

Du hittar din praktikplats själv och hela praktiken ska göras på samma plats. Den kan vara din arbetsplats om du kan göra relevanta arbetsuppgifter.

Det är viktigt att du inte går ut på praktik utan att först ha fått din praktikplanering godkänd av Cady. Om du gör det är du inte försäkrad och din praktik blir inte godkänd.

Praktiken går att validera om du har relevant arbetslivserfarenhet som du styrker genom ett arbetsgivarintyg. Läs mer här.

Utbildningsmål

Målet är att du efter avslutad utbildning har tillägnat dig följande kunskaper och verktyg så att du med säkerhet kan hantera arbetet som behandlingspedagog:

 • Använda olika behandlingsterapeutiska begrepp, teorier och perspektiv i preventivt arbete och i behandlingssyfte inom missbruksvården.
 • Planera, genomföra, dokumentera och utvärdera aktiviteter i missbruksvården för att stödja och stimulera människors aktivitet och deltagande i olika situationer.

Antagningskrav

Lägst godkänt betyg i:

 • Svenska A / Svenska 1 / SAS A / SAS 1 eller motsvarande
 • Engelska A / Engelska 5 eller motsvarande
 • Matematik A / Matematik 1a/1b/1c eller motsvarande

Andra krav:

 • Minst 18 år (eller ha vårdnadshavares samtycke)
 • God självkännedom, studievana och disciplin
 • Vara vid psykisk form
 • Dator- och internetåtkomst
 • God datorvana och kan hantera filer i Word, Excel, Powerpoint samt PDF

Vill du läsa men saknar något av kraven? Ansök om en bedömning här.

Delbetalning

Välj att delbetala din utbildning! Läs mer om delbetalning här.

Denna utbildning är ej CSN berättigad.


Snabbfakta

 • Helt på distans utan några fysiska träffar.
 • Läs i din egen takt och variera den fritt med vårt flexibla upplägg.
 • Studera vid sidan av jobb eller under ledigheter.
 • Validera delkurser eller praktiken som du redan har genomfört. Läs mer här.
 • Utbildningen vänder sig till privatpersoner samt företag och organisationer.
 • Din yrkeslärare kan erbjuda pedagogisk hjälp, studietips och elevcoachning.

Vill du veta mer?

Fyll gärna i nedan formulär.