Bli barnskötare – flexibla studier tar dig snabbt till ditt drömjobb

Bli barnskötare – flexibla studier tar dig snabbt till ditt drömjobb

Att arbeta som barnskötare är det perfekta jobbet för dig som älskar barn och vill ha ett omväxlande och roligt jobb. Lek, pedagogik och omsorg fyller vardagen och ingen arbetsdag är den andra lik.

Läser du dessutom till barnskötare på distans och styr din studietakt kan du snabbt komma igång med ditt drömjobb. Så här är det att arbeta som barnskötare och så här studerar du till det på dina villkor.

Så här är det att arbeta som barnskötare

Som barnskötare tar du hand om barn i förskoleåldern och ger dem en stimulerande vistelse medan deras föräldrar arbetar. Du kan arbeta på förskolor, fritidshem, skolor eller ditt hem. Om du jobbar på en förskola samarbetar du i regel tillsammans med en förskollärare som ansvarar för den pedagogiska planeringen där du som barnskötare håller i den praktiska biten.

Barn är unika individer som utvecklas olika, har olika behov och intressen. Därför kan dina arbetsuppgifter variera väldigt mycket när du jobbar som barnskötare. Det brukar sägas att det är det pedagogiska arbetssättet som är den röda tråden i en barnskötares jobb, medan aktiviteterna varierar oerhört beroende på hur barngruppen ser ut.

Här är några av de arbetsuppgifter som du kan stöta på när du arbetar som barnskötare:

 • Du hjälper barnen att vara aktiva samtidigt som de får utveckla sin fantasi och kunskap genom lek, skapande (rita, måla, bygga), musik och dans, matlagning och bakning, vara ute i naturen, läsa böcker och mycket mer. Förutom att leda aktiviteterna kommer du även att få svara på många frågor från nyfikna barn.
 • Du hjälper även till med matlagningen och vid sago- och sovstunder.
 • Mindre barn behöver ofta hjälp med påklädning, matning och toalettbesök.
 • Det är viktigt med utomhusaktiviteter för barnens fysiska utveckling. Som barnskötare kommer du att vara mycket utomhus med barnen, till exempel på skolgården och ute i naturen. Där blandar ni lek med lärande och utforskar naturen tillsammans.
 • På en förskola är det förskolläraren som har det pedagogiska ansvaret, men du som barnskötare har också en viktig roll i planeringen. Du utgår från barnens intressen när du hjälper till med det pedagogiska upplägget och är med och utformar veckoplaneringen för den verksamhet där du arbetar. Du får även jobba med elevdokumentation på din arbetsplats.
 • Omsorg är en annan viktig del av ditt jobb som barnskötare. Det är du som ser till att alla barn får uppmärksamhet, känner sig trygga och får sina behov tillfredsställda. Det kan också hända att du får hjälpa barn som behöver extra stöd och stimulans, till exempel barn med handikapp eller barn som behöver språkträning. Du kan också få samarbeta med specialpedagoger och psykologer.
 • En annan viktig del av dina arbetsuppgifter är kontakten med föräldrarna. De vill gärna veta hur deras barn mår, trivs, fungerar ihop med andra barn och så vidare. Så du fungerar även som ett stöd till barnens föräldrar och har utvecklingssamtal tillsammans med dem.

Att arbeta som barnskötare innebär att du jobbar på pedagogiska verksamheter som förskolor och fritidshem (både inom offentlig sektor och privat), men du kan även arbeta i ditt hem med mindre barngrupper. Den typen av verksamhet kallas för familjedaghem och personalen kallas då för dagbarnvårdare.

Goda chanser till jobb för utbildade barnskötare

Enligt Arbetsförmedlingen har utbildade barnskötare goda chanser att få jobb. Antalet barn i förskoleåldern ökar och det är även stor brist på förskolelärare vilket gör att många arbetsgivare anställer fler barnskötare för att kompensera.

Med en bra utbildning i ryggen har du goda chanser att kunna arbeta som barnskötare och hitta ett jobb som du verkligen trivs med.

Börja arbeta som barnskötare redan inom ett år – läs snabbt och flexibelt på distans

En yrkesutbildning till barnskötare är vanligtvis på två år. Men det finns studiesätt där du själv styr din studietakt och kan bli klar med din utbildning mycket snabbare. På Cady erbjuder vi distansutbildningar där du själv väljer var och när du läser. Du kan även påverka din egen studietakt och variera den under din utbildning. Om du läser fokuserat och intensivt kan du vara klar med dina studier och redo att arbeta som barnskötare redan till våren/sommaren 2021. En snabb men lika grundlig väg till ditt drömjobb.

Att läsa på distans har även andra fördelar:

 • Du styr själv när och var du läser. En frihet som gör att du kan kombinera studierna med till exempel jobb eller familj. Du behöver inte ta tjänstledigt från ditt nuvarande jobb och kan ha en fortsatt god ekonomi samtidigt som du läser.
 • Du behöver inte delta i några fysiska träffar. Istället får du allt stöd du behöver i dina studier via vår online lärplattform och från din mentor som hjälper dig genom hela din utbildning.
 • Du väljer själv när du vill börja med studierna och behöver inte passa någon terminsstart.
 • Det ingår en praktikperiod på 6–8 veckor där du får praktisk erfarenhet av yrket och möjlighet att skapa kontakter på arbetsmarknaden.
 • Innehållet i utbildningen motsvarar en tvåårig yrkesutbildning. I kursplanen ingår bland annat pedagogiskt ledarskap, lärande och utveckling, psykologi, specialpedagogik och skapande verksamhet.
 • Du kan validera delkurser som du redan har läst så att du inte behöver läsa dem igen. Du kan även helt eller delvis validera din praktik om du har arbetslivserfarenheter som är relevanta. (Här kan du läsa mer om hur det går till att validera dina kunskaper och erfarenheter.)

Fördjupa dina kunskaper

Hos Cady erbjuder vi även fördjupningskurser till barnskötarutbildningen som ger dig ännu mer kompetens i din yrkesroll. Här är några exempel av de fördjupningskurserna som vi erbjuder:

 • Barn och ungdom, där du får de kunskaper och verktyg du behöver för att jobba med barn och ungdomar i utsatta positioner, till exempel barn som har varit med om övergrepp, krig eller andra traumatiska händelser
 • Våld i nära relationer, som ger dig speciella samtals- och arbetsverktyg för att arbeta med våldsoffer samt våldsutövare

Börja vägen mot ditt drömarbete som barnskötare nu!

Att studera på distans gör att du snabbt kan börjar arbeta som barnskötare, hjälpa barn och påbörja en spännande och meningsfull karriär inom ett av våra viktigaste yrken. Ta chansen redan i dag!

Läs allt om vår utbildning till barnskötare här.