Boendestödjare inr. psykiatri


UTBILDNINGSFAKTA
Typ 
Yrkesutbildning
Utbildningssätt 
Distans (inga fysiska träffar)
Nivå 
Gymnasial
Startdatum 
Börja när du vill året om
Motsvarar 
1 år
Lästakt 
Flexibel (0-2 år)
Praktik 
8 veckor, flexibelt upplägg
Kurslitteratur 
Ingår
Utbildningsbevis 
Diplom och yrkesutbildningsbevis
Pris 
14 900 kr inkl. moms
 
(12 262 kr ex. moms)

Att jobba som boendestödjare inr. psykiatri

Vad gör en boendestödjare inr. psykiatri?

Arbetet som boendestödjare utgår ifrån att hjälpa människor med olika typer av psykiatriska funktionsvariationer klara av sitt dagliga liv. Boendestödet bestäms utifrån den enskildes behov och det innebär att dina arbetsuppgifter är väldigt varierande från brukare till brukare.

Att jobba som boendestödjare är en insats både pedagogiskt och socialmässigt. Det är din uppgift att hjälpa brukaren med sina vardagliga aktiviteter och tillsammans med brukaren planera och strukturera upp deras dag. Du deltar vanligtvis i deras olika aktiviteter och det kan även ingå att vara med i olika typer av möten på t.ex. arbetsplatsen m.m.

Du är även deras länk till samhället och stödjer dem i kontakt med olika myndigheter. I arbetet ingår även administrativa uppgifter såsom dokumentation och att skriva en genomförandeplan.

Då du arbetar nära din brukare i sitt eget hem och omgivning behöver du ha stor empati och respekt. Det krävs även att du är en strukturerad person för att kunna hjälpa din brukare med sin planering.

Arbetsprognos

Det finns mycket goda möjligheter till att få ett arbete som boendestödjare inr. psykiatri då det finns brister om utbildad personal landet runt.

Vanliga arbetsplatser

 • Direkt med din brukare i sitt hem och utifrån det beviljade stödet

Om utbildningen

Vår distansutbildning till boendestödjare inr. psykiatri ger dig möjligheter

9/10 av Cadys elever jobbar inom yrket tack vare sin utbildning! Drygt hälften av eleverna är skickad direkt från sin arbetsgivare då de anser att Cadys utbildning ger deras anställda de kompetenser och kunskaper som behövs.

Kursplan

 • Psykologi

  De komplexa faktorer som påverkar beteende, känslor och tankar hos människan både som individ och tillsammans med andra.

 • Psykiatri

  Olika psykiska funktionsvariationer samt att kommunicera och bemöta patienter och brukare med ett lyhört, respektfullt och empatiskt förhållningssätt.

 • Akut omhändertagande

  Grunderna för HLR samt hantering av akut sjukdom och skada.

 • Specialpedagogik

  Olika funktionsvariationer och hur de kan påverka människors liv, lärande och delaktighet i samhället samt att arbeta med anpassning av arbetssätt och innehåll i verksamheter till både individers och gruppers olika behov, erfarenheter och situationen.

 • Etik och människans livsvillkor

  Människan och hennes livslopp utifrån sociala, kulturella och existentiella aspekter vid hälsa, ohälsa och funktionsvariation.

 • Medicin 1 och 2

  Grundläggande kunskaper inom området med syfte att kunna utveckla en helhetssyn på människan samt få förståelsen för livsstilens betydelse för hälsan; kunskap om den friska människan och förståelse om vad som sker vid sjukdomar samt historiska utvecklingar och upptäckter som har varit viktiga genombrott inom medicin.

 • Vård och omsorg

  Vård och omsorg i olika situationer med utgångspunkt i ett etiskt och hälsofrämjande förhållningssätt samt att stödja och assistera människor i egenvård och ger personlig omvårdnad utifrån ett etiskt och inkluderande förhållningssätt.

 • Hälsopedagogik

  Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter ur ett miljö-, historiskt och internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter både på individ, grupp och samhällsnivå.

 • Motiverande samtal (MI)

  Teoretiska grunderna inom motiverande samtal, den samtalsmetoden och förhållningssättet som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser och skapa motivation, samt praktiska arbetsmetoder inom de olika tillämpningsområden.

 • Psykiatri 2

  Fortsättning av Psykiatri 1.

 • Akutpsykiatri

  Läran om professionell handläggning av patienter på akutmottagningen i en svår livssituation.

 • Praktik

  8 veckor (du hittar din egen praktikplats).

 • Slutarbete

Praktik

Praktik ingår och är vanligtvis heltid i 8 veckor uppdelad i 3 olika perioder:

 • Första period, 2 veckor – Introduktion till arbetsplatsen/yrket
 • Andra period, minst 4 veckor – Handledarlett utförande av arbetsuppgifter enligt utbildningsmålen
 • Tredje period, 2 veckor – Självständigt utförande av arbetsuppgifter enligt utbildningsmålen

Upplägget är flexibelt och kan anpassas efter ditt önskemål och i samråd med oss såsom deltid över en längre period då du arbetar.

Du hittar din praktikplats själv och den kan vara din arbetsplats om du kan utföra arbetsuppgifter relevanta till utbildningen.

Du kan validera praktiken innan påbörjade utbildning eller efteråt om du har relevant arbetslivserfarenhet. Ansök här.

Utbildningsmål

Målet är att du efter avslutad utbildning har tillägnat dig följande kunskaper och verktyg så att du med säkerhet kan hantera arbetet som boendestödjare inr. psykiatri:

 • Stödja, motivera och stimulera individens/brukarens egen förmåga att utföra aktiviteter i det dagliga livet.
 • Skapa förutsättningar till ett aktivt och meningsfullt liv.

Antagningskrav

Du ska ha:

 • Fyllt 18 år (eller ha vårdnadshavares samtycke)
 • Goda kunskaper i svenska
 • God självkännedom
 • Dator- och internetåtkomst
 • God datorvana och kan hantera filer i Word, Excel, Powerpoint samt PDF

Du ska även ha genomgått en HLR-kurs innan utbildningsslut. Detta görs separat och du kan ha gjort den innan eller efter påbörjade utbildning.

Vill du läsa men saknar något av kraven? Ansök om en bedömning här.

Delbetalning

Välj att delbetala din utbildning! Läs mer om delbetalning här.


Snabbfakta

 • Helt på distans utan några fysiska träffar.
 • Läs i din egen takt och variera den fritt med vårt flexibla upplägg.
 • Studera vid sidan av jobb eller under ledigheter.
 • Validera delkurser eller praktiken som du redan har genomfört. Ansök här.
 • Utbildningen vänder sig till både privatpersoner och företag/organisationer.
 • Välja att dela upp betalningen (dock ej CSN-berättigad).
 • Din yrkeslärare kan erbjuda pedagogisk hjälp, studietips och elevcoachning.

Vill du veta mer?

Fyll gärna i nedan formulär.