Bokningsrutiner, ombokningsrutiner & betalningsinformation

Välkommen till Cady Training Academy!

Dessa villkor reglerar förhållandet mellan dig och Cady Training Academy och påverkar dina legala skyldigheter och rättigheter. Innan du anmäler dig till en utbildning är det därför viktigt att du tar dig tid och läser igenom dessa villkor. Har du frågor om villkoren går det självklart bra att kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan.

Allmänna villkor:
Anmälan om att påbörja en utbildning eller kurs hos oss görs enkelt via vår hemsida. För att göra en anmälan och ta del av mer detaljerad information, klicka här. Innan du skickar in din anmälan är det mycket viktigt att du kontrollerar att samtliga uppgifter är korrekt ifyllda och att du uppfyller antagningskraven.

När du skickat in din anmälan får du inom några minuter en bekräftelse till den e-postadress du angivit. Genom bekräftelsen ingår du ett bindande avtal med Cady Training Academy. Inom 14 dagar före utbildningsstart får du vidare information samt en faktura via e-post. Om du väljer direkt utbildningsstart sker utskick av information och faktura inom 24 timmar (1 helgfri arbetsdag).

Har du uppgett att en arbetsgivare skall betala utbildningen skickas fakturan till den. O.B.S. var noga med vart fakturan skall skickas alternativt mejlas. När ett företag skall betala utbildningen måste alltid korrekt kontaktperson med kontaktuppgifter uppges samt i de fall det behövs ordernummer/referensnummer tänk på rätt organisationsnummer (viktigt i större företag samt kommuner som har många olika filialer). Tänk på att om företaget skulle vägra betala utbildningen beroende på oaktsamhet eller felaktighet i din anmälan från din sida så går betalningsansvaret över till dig.

Fakturorna mejlas alltid till privatpersoner (företag se nedan) ut till den uppgivna mejladressen i din anmälan. När fakturan skickas ut till dig styrs av vad du har uppgivit i din anmälan. Fakturan skall vara betald och bokförd hos oss senast dagen efter förfallodatum. Obetalda fakturor hanteras av Ansvar finans som hanterar utskick av påminnelse samt inkasso vid fortsatt obetald faktura.

Ha koll på förfallodatum på våran faktura när du ansöker om delbetalning via Human finans. Behöver förfallodatum justeras p.g.a. detta kontakta våran administration. O.B.S. skulle du bli nekad delbetalningsplan hos Human finans kvarstår våran faktura då detta är en separat process och inte har något med själva anmälan till utbildningen att göra.

Ångerrätt:
Enligt svensk lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) har du 14 dagars ångerrätt från det att du gjort din anmälan på vår hemsida. Det betyder att du utan att ange skäl eller utan att bli debiterad avgifter har rätt att ångra din anmälan. Har du mottagit utbildningslitteratur till din utbildning måste den returneras innan återbetalning kan ske.

För att utnyttja din ångerrätt ska du innan ångerfristen löpt ut kontakta Cady Training Academy, se kontaktuppgifter nedan. Vi rekommenderar att du fyller i den ångerblankett som finns på Konsumentverkets hemsida och skickar till oss via e-post eller post. Klicka här för att komma till Konsumentverkets ångerblanketten. Vill du inte använda ångerblanketten går det bra att meddela oss på annat sätt, till exempel via e-post: administration@cady.se. För att vi ska kunna hantera ditt ärende så snabbt och smidigt som möjligt är det viktigt att du anger ditt fullständiga namn och personnummer.

Avbokningsregler då du väljer en senare utbildningsstart:
Om du ångrar dig inom 14 dagar och har fått kurslitteratur är du skyldig att skicka tillbaka kurslitteraturen till förlaget (fraktkostnaden står du själv för).

När startdatumet har passerat kan du inte avbryta/pausa en påbörjad delbetalningsplan som Cady hanterar internt. Delbetalningsplan via Human Finans hanteras endast av Human Finans. Vid betalningsdröjsmål är Cady Academy Training berättigad att debitera dig skälig dröjsmålsränta, påminnelseavgift och tillämpliga inkassoavgifter (detta hanteras av Ansvar finans).

Avbokningsregler då du väljer direkt utbildningsstart:
Om du ångrar dig inom 14 dagar vid direkt utbildningsstart är du skyldig att skicka tillbaka kurslitteratur till förlaget (fraktkostnaden står du själv för). När tidsfristen för den lagstadgade ångerrätten löpt är du bunden att betala utbildningsavgiften.

När startdatumet har passerat kan du inte avbryta/pausa en påbörjad delbetalningsplan som Cady hanterar internt. Delbetalningsplan via Human Finans hanteras endast av Human Finans. Vid betalningsdröjsmål är Cady Academy Training berättigad att debitera dig skälig dröjsmålsränta, påminnelseavgift och tillämpliga inkassoavgifter.

Viktigt att tänka på för dig som ansökt om delbetalning eller utbildningsbidrag:
Om du har valt att delbetala din utbildning genom Human Finans och fått avslag på din ansökan om delbetalning är detta inte samma sak som en avbokning av din utbildning utan din utbildningsanmälan kvarstår. Human Finans hanterar endast ekonomi och administration av delbetalningsplaner. Ångerrätt eller avbokning ska alltid göras direkt till administrationen på Cady Training Academy inom 14 dagar från det att anmälan till utbildningen gjordes.

För dig som har sökt bidrag eller ska få utbildningen betald av någon annan (till exempel Arbetsförmedlingen, Omställningsfonden eller TRR) ska bidraget vara godkänt innan du anmäler dig till en utbildning. Vid anmälan innan godkännande kan du komma att bli betalningsansvarig för eventuella avbokningsavgifter/utbildningsavgifter.

Vid allvarlig sjukdom (som infaller före utbildningsstart men efter 14 dagar från anmälan) kan senarelagd utbildningsstart erbjudas vid uppvisande av giltigt läkarintyg. Detta gäller endast dig som sökande och ej ev. familjemedlemmar.

När ett företag betalar utbildningen:

När ett företag skall betala utbildningen måste alltid korrekt kontaktperson med kontaktuppgifter uppges samt i de fall det behövs ordernummer/referensnummer tänk på rätt organisationsnummer (viktigt i större företag samt kommuner som har många olika filialer). Fakturan skickas ut den dag som har angivits som startdatum för eleven och är alltid utställd på 30 dagar. Fakturan skall vara bokförd hos oss senast dagen efter förfallodatumet. Fakturan skickas alltid samma dag som fakturadatumet och enligt de uppgifter som uppgetts i anmälan. Obetalda fakturor hanteras av Ansvar finans som hanterar utskick av påminnelse samt inkasso vid fortsatt obetald faktura. Våra faktureringsvillkor/rutiner godkänns av den som skickar in anmälan till utbildning.

Ändring av utbildningsstart:
Du kan flytta fram utbildningsstarten max tre kalendermånader från det startdatum du har uppgivit på din anmälan. Detta måste göras skriftligt till administration@cady.se. För att vi ska kunna hjälpa dig med ändring av utbildningsstart måste du höra av dig till oss senast en arbetsdag före ditt startdatum.

Dina övriga åtaganden som elev:
Vi mejlar all information, bekräftelse/antagningsbevis samt fakturor och inlogg till dig. Ser du inte mejlet i din inkorg kolla skräpmejlen. Misstänker du att du saknar något mail kontaktar du oss på administration@cady.se.

Som elev hos Cady Training Academy ansvarar du för att ha den kontakt du behöver med oss och din mentor, oavsett anledning. Du är också införstådd med att distansstudier kräver extra disciplin och planering från din sida. Du ansvarar för att informera din mentor via ett meddelande i lärplattformen om du vill ta en paus från dina studier (delbetalningsplan fortgår dock enligt avtal och kan ej brytas).

Det åligger dig som elev att informera oss om ny adress, nytt telefonnummer eller om du byter e-postadress. Vi e-postar bekräftelse samt all information (till exempel fakturor och inloggningsuppgifter) till den e-postadress du har uppgivit. Det åligger därför dig att kontakta oss om du inte mottagit bekräftelsen av din anmälan. Bekräftelsen skickas till dig direkt efter att du skickat in din anmälan om utbildning. Ser du den inte i din inkorg, kontrollera skräpposten.

Att inte svara på e-post, påminnelser eller inte betala en faktura för utbildningsavgiften gäller ej som avbokning.

Cady Training Academy äger rätt att stänga av dig som elev hos oss om du uppträder aggressivt, hotfullt eller opassande mot antingen oss eller någon av våra samarbetspartners. I dessa fall sker ingen ekonomisk kompensation till eleven.

Force majeure:
Cady tar inte ansvar för händelser som inträffar utanför Cady’s kontroll där eleven inte kan studera enligt önskemål p.g.a. exempelvis strejk, naturkatastrof, myndighets ingripande, krigssituation eller terrorhandling. Detta gäller även för dom parter som Cady samarbetar med så att du som student skall kunna genomföra dina studier. Vid sådana tillfällen kommer Cady ej heller reducera pris eller återbetala några kostnader.

Kontaktinformation
Cady Training Academy
Friggagatan 9A
411 01 Göteborg

031-757 0566
cadyteamet@cady.se