Bokningsrutiner, ombokningsrutiner & betalningsinformation

Anmälan görs endast via vår hemsida. Det åligger dig att kontrollera att samtliga uppgifter är korrekt ifyllda och att du uppfyller antagningskrav innan du anmäler dig.

Efter du har anmält dig får du en bekräftelse av din anmälan (avtal) inom någon minut till din e-postadress. Sedan får du information samt en faktura via e-post senast 14 dagar före utbildningsstart. Vid omgående start sker detta inom 24 timmar (1 helgfri arbetsdag).

Enligt svensk lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) har du 14 dagars ångerrätt från det att du gjort din anmälan på vår hemsida. Det betyder att du utan att ange skäl eller att bli debiterad avgifter har rätt att ångra din anmälan. 
Har du mottagit utbildningslitteratur till din utbildning måste den returneras innan återbetalning sker.

Regler då du väljer ett senare startdatum:
Om du ångrar dig inom 14 dagar och har fått kurslitteratur är du skyldig att skicka tillbaks samtlig kurslitteratur till förlaget (fraktkostnader står du själv för). Efter ångerrättens tidsfrist har förfallit kan du avanmäla dig fram till satt utbildningens startdatum (det startdatum du skriver i anmälan). Då blir du debiterad en avbokningsavgift på 1 300 Sek. Efter det att startdatumet har passerats är hela utbildningsavgiften bindande. Du kan heller inte avbryta/pausa en påbörjad delbetalningsplan som Cady hanterar internt. Delbetalningsplan via Human Finans har ett eget avtal. Vid utebliven betalning skickas ärendet alltid vidare till inkassobyrå. Vi samarbetar med Ansvar och Nordbro.

Regler då du väljer direkt utbildningsstart:
Om du ångrar dig inom 14 dagar vid direkt utbildningsstart är du skyldig att skicka tillbaks samtlig kurslitteratur till förlaget (fraktkostnader står du själv för). Efter att ångerrättens tidsfrist förfallit vid direkt kursstart debiteras hela utbildningsavgiften. Du kan heller inte avbryta/pausa en påbörjad delbetalningsplan som Cady hanterar internt. Delbetalningsplan via Human Finans har ett eget avtal. Vid utebliven betalning skickas ärendet vidare till inkassobyrå. Vi samarbetar med Ansvar och Nordbro.

Avanmälan (ångerrätten) kan endast göras skriftligt till e-post administration@cady.se. Detta p.g.a. sekretess och GDPR.
I e-posten från dig skall det tydligt framgå ditt fullständigt namn och personnummer.

Om du har valt att delbetala genom Human Finans men inte fått det beviljat är detta INTE samma sak som en avbokning av din utbildning utan din utbildningsanmälan kvarstår. Human Finans hanterar endast ekonomi och administration av delbetalningsplaner.

För er som söker (eller har sökt) bidrag eller skall ha utbildningen betald av någon annan (t.ex. arbetsförmedlingen, omställningsfonden eller TRR) måste du/ni fått utbildningen godkänd innan du/ni anmäler er. Annars blir du/ni betalningsansvarig för ev. avbokningsavgift alternativt utbildningsavgift.

Vid allvarlig sjukdom (som infaller före utbildningsstart men efter 14 dagar efter anmälan) kan senarelagd utbildningsstart erbjudas vid uppvisande av giltigt läkarintyg.

Ombokning:
Du kan flytta fram utbildningsstarten max tre kalendermånader från det datum du har uppgivit på din anmälan. Detta måste göras skriftligt till administration@cady.se.

Tänk på: Att som elev hos Cady Training Academy ansvarar du för att ha den kontakt du behöver med oss inkl. din mentor oavsett anledning. Du är införstådd med att detta är distansstudier som kommer att kräva disciplin och planering av dig. Du ansvarar för att informera din mentor via e-post i lärplattformen om du vill ta en paus från dina studier (delbetalningsplan fortgår dock enligt avtal och kan ej brytas).

Det åligger dig som elev att informera oss om ny adress, nytt telefonnummer eller om du byter e-postadress.

Vi e-postar bekräftelse samt all information (t.ex. faktura/or och inloggningsuppgifter) till den e-postadress du har uppgivit. Det åligger dig som blivande elev att kontakta oss om du inte emottagit bekräftelsen av din anmälan (en kopia av din anmälan). Den e-postas någon minut efter det att du skickat in din anmälan. Ser du den inte i din inkorg kontrollera skräpposten. Cady tar inte ansvar för e-post som ev. fastnar/tas bort i/av skräppostfilter.

Att inte svara på e-post, påminnelser eller inte betala en faktura för utbildningsavgiften gäller ej som avbokning.

Cady Training Academy äger rätt att stänga av dig som elev hos oss om du uppträder aggressivt, hotfullt eller opassande mot antingen oss eller någon av våra samarbetspartners. I dessa fall sker ingen ekonomisk kompensation till eleven.

Force majeure: Cady Training Academy ansvarar inte för om part förhindras att fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet på grund av omständighet som part inte råder över såsom blixtnedslag, naturkatastrof, eldsvåda, strejk, krig, mobilisering eller militärinkallelse av större omfattning, rekvisition, beslag, myndighetsbestämmelser och upplopp samt fel eller försening i tjänster eller produkter från underleverantör på grund av omständigheter som här angivits.

Dataskyddsförordningen GDPR
I.o.m. att du skickar in din anmälan till oss godkänner du även att Cady hanterar dina personuppgifter med största diskretion och försiktighet efter de direktiv och lagar som åligger Cady att följa.
Den data vi har om dig är den information du uppger i anmälningsformuläret vid din utbildningsanmälan.

  • Informationen vi har om dig används och lagras digitalt.
  • Informationen vi har om dig används endast för dig under dina studier hos oss.
  • Den information som vi behöver lämna över till tredjepart (våra leverantörer) har endast till syfte att du skall kunna fullfölja dina studier hos oss.
  • Vi sparar din information i tio år så du kan begära ut en ny kopia på yrkesutbildningsbevis/kompetensbevis/diplom vid senare tillfälle vid behov.
  • Uppgifterna vi sparar om dig är personnummer, namn, adress, mobilnummer och e-postadress.

Du kan läsa fullständig information om hur vi hanterar dina personuppgifter här.

Hos Cady råder tystnadsplikt gentemot samtliga elever om inte annat har uppgetts vilket innebär att uppgifter aldrig lämnas ut till annan part om inte överenskommet. Undantag för information gäller då en arbetsgivare/organisation som betalar utbildning för eleven behöver/vill ha information om elevens studieprogression.