Bokningsrutiner, ombokningsrutiner & betalningsinformation

Välkommen till Cady Training Academy!

Dessa villkor reglerar förhållandet mellan dig och Cady Training Academy och påverkar dina legala skyldigheter och rättigheter. Innan du anmäler dig till en utbildning är det därför viktigt att du tar dig tid och läser igenom dessa villkor. Har du frågor om villkoren går det självklart bra att kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan.

Allmänna villkor:
Anmälan om att påbörja en yrkesutbildning eller kurs hos oss görs enkelt via vår hemsida. För att göra en anmälan/köp och ta del av mer detaljerad information, klicka här. Innan du skickar in din anmälan är det mycket viktigt att du kontrollerar att samtliga uppgifter är korrekt ifyllda och att du uppfyller antagningskraven.

När du skickat in din anmälan och köp av yrkesutbildning får du inom några minuter en bekräftelse till den e-postadress du angivit. Det åligger därför dig att kontakta oss om du inte mottagit bekräftelsen på din anmälan. Ser du den inte i din inkorg, kontrollera skräpposten. Inom 14 dagar före utbildningsstart får du vidare information inkl. en faktura via e-post. Om du väljer direkt utbildningsstart sker utskick av information och faktura inom 24 timmar (1 helgfri arbetsdag).

Har du uppgett att en arbetsgivare skall betala utbildningen skickas fakturan till den. O.B.S. var noga med vart fakturan skall skickas alternativt mejlas. När ett företag skall betala utbildningen måste alltid korrekt kontaktperson med kontaktuppgifter uppges samt i de fall det behövs ordernummer/referensnummer tänk på rätt organisationsnummer (viktigt i större företag samt kommuner som har många olika filialer). Tänk på att om företaget skulle vägra betala utbildningen beroende på oaktsamhet eller felaktighet i din anmälan från din sida så går betalningsansvaret över till dig.

Fakturorna mejlas alltid till privatpersoner (företag se nedan) ut till den uppgivna mejladressen i din anmälan. När fakturan skickas ut till dig styrs av vad du har uppgivit i din anmälan. Fakturan skall vara betald och bokförd hos oss senast dagen efter förfallodatum. Obetalda fakturor hanteras av Ansvar finans som hanterar utskick av påminnelse samt inkasso vid fortsatt obetald faktura.

Ha koll på förfallodatum på vår faktura när du ansöker om delbetalning via Human finans. Behöver förfallodatum justeras p.g.a. detta kontakta vår administration. O.B.S. skulle du bli nekad delbetalningsplan hos Human finans kvarstår fakturan från oss då detta är en separat process och inte har något med själva anmälan till utbildningen att göra.

Ångerrätt:
Enligt svensk lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) har du 14 dagars ångerrätt från det att du gjort din anmälan på vår hemsida. Det betyder att du utan att ange skäl eller utan att bli debiterad avgifter har rätt att ångra din anmälan. Har du mottagit utbildningslitteratur till din utbildning måste den returneras innan återbetalning kan ske (eleven står själv för fraktkostnaderna).

För att utnyttja din ångerrätt ska du innan ångerfristen löpt ut kontakta Cady Training Academy, se kontaktuppgifter nedan. Vi rekommenderar att du fyller i ångerblanketten som finns på Konsumentverkets hemsida och skickar till oss via e-post eller post. Klicka här för att komma till Konsumentverkets ångerblankett. Vill du inte använda ångerblanketten går det bra att meddela oss på annat sätt, till exempel via e-post på administration@cady.se. För att vi ska kunna hantera ditt ärende så snabbt och smidigt som möjligt är det viktigt att du anger ditt fullständiga namn och personnummer.

Ångerrätt eller kompensation utfaller ej om du inte får arbete efter studierna och åberopar att det är fel på utbildning för att du ej fått arbete. Olika arbetsgivare (har och får ha) olika krav på utbildningsbakgrund samt kan ha avtal med olika utbildare och/eller i en del kommuner/regioner där det kan finns politiska beslut om vilken utbildning eller skolform/skola deras praktikanter eller anställda bör/skall komma från (detta gäller endast vissa arbetsgivare/organisationer). Mycket sällan ett problem hos dom privata arbetsgivarna. Tänk även på att utbildningsbakgrund endast är en del av det en arbetsgivare söker. Bakgrund, olika livserfarenheter, kön, ålder och personliga egenskaper är minst lika viktiga vid en rekrytering. Är du osäker kontrollera alltid vilka krav arbetsgivarna på din ort har före anmälan/köp av utbildning. Du kan även kontakta vår SYV om du önskar guidning.

Avbokningsregler då du väljer en senare utbildningsstart:
När ångerrätten har passerat kan du inte avbryta köpet av utbildningen eller avbryta påbörjad delbetalningsplan som Cady hanterar internt. Delbetalningsplan via Human Finans hanteras endast av Human Finans. Vid betalningsdröjsmål är Cady training academy berättigad att debitera dig skälig dröjsmålsränta, påminnelseavgift och tillämpliga inkassoavgifter (detta hanteras av Ansvar finans).

Avbokningsregler då du väljer direkt utbildningsstart:
Om du ångrar dig inom 14 dagar vid direkt utbildningsstart är du skyldig att skicka tillbaka kurslitteratur till förlaget (fraktkostnaden står du själv för). När tidsfristen för den lagstadgade ångerrätten löpt är du bunden att betala utbildningsavgiften.

När ångerrättstiden har passerat kan du inte häva köpet av utbildning och/eller avbryta/pausa en påbörjad delbetalningsplan som Cady hanterar internt. Delbetalningsplan via Human Finans hanteras endast av Human Finans. Vid betalningsdröjsmål är Cady Training Academy berättigad att debitera dig skälig dröjsmålsränta, påminnelseavgift och tillämpliga inkassoavgifter (detta hanteras av Ansvar finans).

Viktigt att tänka på för dig som ansökt om delbetalning eller utbildningsbidrag:
Om du har valt att delbetala din utbildning genom Human Finans och fått avslag på din ansökan om delbetalning är detta inte samma sak som en avbokning av din utbildning utan din utbildningsanmälan kvarstår. Human Finans hanterar endast ekonomi och administration av delbetalningsplaner. Ångerrätt eller avbokning ska alltid göras direkt till administrationen på Cady Training Academy inom 14 dagar från det att anmälan till utbildningen gjordes.

För dig som har sökt bidrag eller ska få utbildningen betald av någon annan (till exempel Arbetsförmedlingen, Omställningsfonden eller TRR) ska bidraget vara godkänt innan du anmäler dig till en utbildning. Vid anmälan/köp innan godkännande kan du komma att bli betalningsansvarig för utbildningsavgifter.

Vid allvarlig sjukdom (som infaller före utbildningsstart men efter 14 dagar från anmälan) kan senarelagd utbildningsstart erbjudas vid uppvisande av giltigt läkarintyg. Detta gäller endast dig som sökande och ej ev. familjemedlemmar.

När ett företag betalar utbildningen:
När ett företag skall betala utbildningen måste följande information alltid finnas med.

 • Företaget och organisationens namn.
 • Organisationsnummer (tänk på rätt organisationsnummer, viktigt då det i större företag samt kommuner förekommer många olika filialer).
 • Kontaktperson med kontaktuppgifter
 • Om det krävs från arbetsgivaren måste ordernummer/referensnummer finnas med på bokningen/köpet av utbildning.
 • Uppgifter om vart fakturan skall skickas.

Följande rutiner gäller när vi fakturerar:

 • Fakturan skickas ut den dag som har angivits som startdatum för eleven eller dagen då eleven startas och är alltid utställd på 30 dagar.
 • Fakturan skickas alltid samma dag som fakturadatumet och enligt de uppgifter som uppgetts i anmälan (om inget annat är överenskommet).
 • Fakturan skall vara bokförd hos oss senast bankdagen efter förfallodatumet.
 • Påminnelseavgifter och lagstadgade avgifter samt ränta en ränta om +8% tas alltid ut efter att fakturan förfallit (om detta inte har förhandlats bort före ingånget köp/avtal i ett separat ramavtal).

Genom att sända in en anmälan där du anger att annan (t.ex. arbetsgivare) som ska betala för utbildningen intygar du att du har behörighet och befogenhet att binda parten till avtalet. Om sådan part helt eller delvis inte erlägger betalning enligt avtalet med Cady training academy är du personligen ansvarig för betalning av återstående belopp.

Obetalda fakturor hanteras av Ansvar finans som hanterar utskick av påminnelse samt inkasso vid fortsatt obetald faktura med för tidpunkten gällande taxor. Våra faktureringsvillkor/rutiner godkänns av den som skickar in anmälan till utbildning.

Ändring av utbildningsstart:
Du kan flytta fram utbildningsstarten max tre kalendermånader från det startdatum du har uppgivit på din anmälan. Detta måste göras skriftligt till administration@cady.se. För att vi ska kunna hjälpa dig med ändring av utbildningsstart måste du höra av dig till oss senast en arbetsdag före ditt startdatum.

Byte av utbildning:

 • Önskar du byta utbildning är detta gratis första gången (detta om din utbildning ännu inte har påbörjats). Utbildningen räknas alltid som påbörjad för dig när du är påkopplad i en klass och inloggningsinformationen är utmailade till dig, oavsett om du sedan väljer att vänta med att påbörja dina studier eller skjuter fram din studiestart av någon anledning.
 • Efter påbörjad utbildning kostar det 500 Kr vid första bytet.
 • Därefter kostar varje byte av utbildning 1000 Kr. Samt måste det ske ett samtal med våran SYV innan bytet av utbildning äger rum (så vi tillsammans kan försäkra oss om att bytet av utbildningen är det rätta för dig).
 • Avgiften för bytet och ev. mellanskillnad till utbildningens kostnad samt ev. litteraturkostnad skall vara erlagd och oss tillhanda innan bytet av utbildning sker (O.B.S. gäller ej avtalskunder).

Dina övriga åtaganden som elev:
Vi mejlar all information, bekräftelse/antagningsbevis samt fakturor och inlogg till dig. Ser du inte mejlet i din inkorg kolla skräpmejlen. Misstänker du att du saknar något mail kontaktar du oss på administration@cady.se.

Som elev hos Cady Training Academy ansvarar du för att ha den kontakt du behöver med oss och din mentor, oavsett anledning. Du är också införstådd med att distansstudier kräver extra disciplin och planering från din sida. Du ansvarar för att informera din mentor via ett meddelande i lärplattformen om du vill ta en paus från dina studier i mer än fyra veckor (delbetalningsplan fortgår dock enligt avtal och kan ej brytas).

Det åligger dig som elev att informera oss om ny adress, nytt telefonnummer eller om du byter e-postadress. Vi e-postar bekräftelse samt all information (till exempel fakturor och inloggningsuppgifter) till den e-postadress du har uppgivit. Det åligger därför dig att kontakta oss om du inte mottagit mail från oss. Bekräftelsen skickas till dig direkt efter att du skickat in din anmälan och köp av utbildning. Ser du den inte i din inkorg, kontrollera skräpposten.

Att inte svara på e-post, påminnelser eller inte betala en faktura för utbildningsavgiften gäller ej som avbokning.

Cady Training Academy äger rätt att stänga av dig som elev hos oss om du uppträder aggressivt, hotfullt eller opassande mot antingen oss eller någon av våra samarbetspartners. I dessa fall sker ingen ekonomisk kompensation till eleven.

Du är medveten om att detta är en yrkesutbildning.

Force majeure:
Cady tar inte ansvar för händelser som inträffar utanför Cady’s kontroll där eleven inte kan studera enligt önskemål p.g.a. exempelvis strejk, naturkatastrof, myndighets ingripande, krigssituation eller terrorhandling. Detta gäller även för dom parter som Cady samarbetar med så att du som student skall kunna genomföra dina studier. Vid sådana tillfällen kommer Cady ej heller reducera pris eller återbetala några kostnader.

Kontaktinformation:
Cady Training Academy
Friggagatan 9A
411 01 Göteborg
031-757 0566

administration@cady.se