fbpx

Bokningsrutiner, ombokningsrutiner & betalningsinformation

Välkommen till Cady Training Academy!

Dessa villkor reglerar förhållandet mellan dig och Cady Training Academy och påverkar dina legala skyldigheter och rättigheter. Innan du anmäler dig till en utbildning är det därför viktigt att du tar dig tid och läser igenom dessa villkor. Har du frågor om villkoren går det självklart bra att kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan. Cady training utbildningar AB (559065-5006) ”Cady training academy” säljer sina utbildningar via sin webbplats cady.se. Genom att genomföra ett köp där godkänner du våra villkor. Detta gäller inte för avtalskunder då dessa köp regleras i separata avtal mellan Cady och respektive kund.

Allmänna villkor:
Anmälan om att påbörja en yrkesutbildning eller kurs hos oss görs enkelt via vår hemsida. För att göra en anmälan/köp och ta del av mer detaljerad information gällande anmälan/köp, klicka här. Innan du skickar in din anmälan är det mycket viktigt att du kontrollerar att samtliga uppgifter är korrekt ifyllda och att du uppfyller antagningskraven.

När du skickat in din anmälan och köp av yrkesutbildning får du inom några minuter en bekräftelse mejlat till den e-postadress du angivit. Om du inte ser den i din inkorg, kontrollera din skräppost. Det åligger dig att kontakta oss om du inte mottagit bekräftelsen på din anmälan. Inom 14 dagar före utbildningsstart får du vidare information inkl. en faktura via e-post. Om du väljer direkt utbildningsstart sker utskick av information och faktura inom 24 timmar (1 helgfri arbetsdag). Vid direktbetalning via Svea gäller Sveas betalningsvillkor. Efter genomförd och mottagen betalning kommer du sedan startas upp som elev i vår lärplattform senast nästkommande arbetsdag.

Har du uppgett att en arbetsgivare skall betala utbildningen skickas fakturan till den. O.B.S.! Var noga med att ange den korrekta adressen där fakturan skall mejlas alternativt skickas. När ett företag skall betala utbildningen måste du alltid ange den korrekta kontaktpersonen och deras kontaktuppgifter samt eventuell ordernummer/referensnummer. Ange även rätt organisationsnummer (viktigt i större företag samt kommuner som har olika filialer). Om företaget skulle vägra att betala utbildningen beroende på oaktsamhet eller felaktighet i din anmälan från din sida så går betalningsansvaret över till dig.

För dig som privatperson mejlas alltid fakturan till den uppgivna mejladressen i din anmälan (för företag se nedan). När fakturan mejlas till dig styrs av vad du har uppgivit i din anmälan. Fakturan skall vara betald och bokförd hos oss senast dagen efter förfallodatum. Obetalda fakturor hanteras av Ansvar finans som hanterar utskick av påminnelse samt inkasso vid fortsatt obetald faktura. Kontaktuppgifter till dem finns längst ner på denna sida.

Håll koll på förfallodatumet på vår faktura när du ansöker om delbetalning via Human finans. Behöver förfallodatum justeras p.g.a. detta kontakta vår administration. O.B.S.! Skulle du bli nekad delbetalningsplan hos Human finans kvarstår fakturan från oss då ansökan om delbetalning är en separat process och inte har något med själva anmälan/köpet av utbildningen hos oss att göra utan är en extern betalningsservice.

Ångerrätt:
Enligt svensk lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) har du 14 dagars ångerrätt från det att du gjort din anmälan på vår hemsida. Det betyder att du utan att ange skäl eller utan att bli debiterad avgifter har rätt att ångra din anmälan. Har du mottagit utbildningslitteratur till din utbildning måste den returneras i ursprungligt skick innan återbetalning kan ske (eleven står själv för fraktkostnaderna).

För att utnyttja din ångerrätt skall du innan ångerfristen löpt ut kontakta Cady Training Academy, se kontaktuppgifter nedan. Vi rekommenderar att du fyller i ångerblanketten som finns på Konsumentverkets hemsida och skickar den till oss via e-post eller post. Klicka här för att komma till Konsumentverkets ångerblankett. Vill du inte använda ångerblanketten går det bra att meddela oss på annat sätt, till exempel via e-post på administration@cady.se. För att vi ska kunna hantera ditt ärende så snabbt och smidigt som möjligt är det viktigt att du anger ditt fullständiga namn och personnummer.

Ångerrätt eller kompensation utfaller ej om du inte får arbete efter studierna och åberopar att det är fel på utbildning för att du ej fått arbete. Olika arbetsgivare har (och får ha) olika krav på utbildningsbakgrund samt kan ha avtal med olika utbildare och/eller i en del kommuner/regioner kan det finns politiska beslut om vilken utbildning eller skolform/skola deras praktikanter och/eller anställda bör/skall komma från (detta gäller endast vissa arbetsgivare/organisationer). Detta är mycket sällan ett problem hos privata arbetsgivare. Tänk även på att utbildningsbakgrund endast är en del av det en arbetsgivare söker. Bakgrund, olika livs- och/eller arbetslivserfarenheter, kön, ålder och personliga egenskaper är minst lika viktiga vid en rekrytering. Är du osäker kontrollera alltid vilka krav arbetsgivarna på din ort har före anmälan/köp av utbildning. Du kan även kontakta vår karriärcoach om du önskar guidning. Ångerrätt eller kompensation utfaller ej heller om du vill hoppa av utbildningen under studiernas gång eller inte vill slutföra dina studier efter det att ångerfristen har löpt ut.

Avbokningsregler då du väljer en senare utbildningsstart:
När ångerrätten har passerat kan du inte avbryta köpet av utbildningen eller avbryta påbörjad delbetalningsplan som Cady hanterar internt. Delbetalningsplan via Human Finans hanteras endast av Human Finans. Betalar man via Svea är det Svea som hanterar betalningen. Vid betalningsdröjsmål är Cady Training Academy berättigad att debitera dig skälig dröjsmålsränta, påminnelseavgift och tillämpliga inkassoavgifter (detta hanteras av PS finance group, se kontaktuppgifter nedan).

Avbokningsregler då du väljer direkt utbildningsstart:
Om du ångrar dig inom 14 dagar vid direkt utbildningsstart är du skyldig att skicka tillbaka kurslitteratur i ursprungliga skicket till förlaget (fraktkostnaden står du själv för). När tidsfristen för den lagstadgade ångerrätten löpt ut är du bunden att betala utbildningsavgiften.

När ångerrättstiden har passerat kan du inte häva köpet av utbildning och/eller avbryta/pausa en påbörjad delbetalningsplan via Human finans eller Svea. Delbetalningsplan via Human Finans hanteras endast av Human Finans likväl hanteras ev. delbetalningsplaner via Svea endast av Svea. Vid betalningsdröjsmål mot faktura direkt från Cady är Cady Training Academy berättigad att debitera dig skälig dröjsmålsränta, påminnelseavgift och tillämpliga inkassoavgifter (detta hanteras av PS finance group, se kontaktuppgifter nedan).

Viktigt att tänka på för dig som ansökt om delbetalning eller utbildningsbidrag:
Om du har valt att delbetala din utbildning genom Human Finans och fått avslag på din ansökan om delbetalning är detta inte samma sak som en avbokning av din utbildning utan din utbildningsanmälan kvarstår. Human Finans hanterar endast ekonomi och administration av deras delbetalningsplaner och likväl Svea hanterar deras egna delbetalningsplan. Ångerrätt eller avbokning av utbildning skall alltid göras direkt till Cady Training Academy’s administration inom 14 dagar från det att anmälan till utbildningen gjordes.

För dig som har sökt bidrag eller ska få utbildningen betald/beviljad av någon annan (till exempel en arbetsgivare, Arbetsförmedlingen, Omställningsfonden, TRR eller dylikt) skall bidraget vara godkänt innan du anmäler dig till en utbildning. Vid anmälan/köp innan godkännande av ovanstående kan du bli betalningsansvarig för utbildningsavgiften.

Vid allvarlig sjukdom (som infaller före utbildningsstart men efter 14 dagar från anmälan) kan senarelagd utbildningsstart erbjudas vid uppvisande av giltigt läkarintyg. Detta gäller endast sjukdomar som infaller dig som sökande/elev och ej ev. t.ex. familjemedlemmar.

När ett företag betalar utbildningen:
När ett företag skall betala utbildningen måste följande information alltid finnas med:

 • Företaget och organisationens namn
 • Organisationsnummer (ange rätt organisationsnummer, särskilt viktigt då i större företag samt kommuner förekommer många olika filialer)
 • Korrekt mejl- och/eller postadress dit fakturan skall skickas.
 • Kontaktperson och deras kontaktuppgifter
 • Ordernummer/referensnummer måste finnas med på bokningen/köpet av utbildning om arbetsgivaren kräver det.

Följande rutiner gäller när vi fakturerar:

 • Fakturan skickas ut den dag som har angivits som startdatum för eleven eller dagen då eleven startas.
 • Fakturan är alltid utställd på 30 dagar.
 • Fakturan skickas alltid samma dag som fakturadatumet och enligt de uppgifter som uppgetts i anmälan (om inget annat är överenskommet).
 • Fakturan skall vara bokförd hos oss senast bankdagen efter förfallodatumet.
 • Påminnelseavgifter, lagstadgade avgifter samt ränta om +8% tas alltid ut efter att fakturan förfallit (om detta inte har förhandlats bort före ingånget köp/avtal i ett separat ramavtal).

Genom att sända in en anmälan där du anger att en annan part (t.ex. arbetsgivare) ska betala för utbildningen intygar du att du har behörighet och befogenhet att binda parten till avtalet. Om sådan part helt eller delvis inte erlägger betalning enligt avtalet med Cady Training Academy är du personligen ansvarig för betalning av återstående belopp.

Obetalda fakturor hanteras av PS Juridik som hanterar utskick av påminnelse samt inkasso vid fortsatt obetald faktura med för tidpunkten gällande taxor. Kontaktuppgifter till dem finns längst ner på denna sida. Våra faktureringsvillkor/rutiner godkänns av den som skickar in anmälan till utbildning.

Ändring av utbildningsstart:
Du kan flytta fram din utbildningsstart max tre kalendermånader från det startdatumet du har angivit i din anmälan. Detta skall göras skriftligt via mejl till administration@cady.se senast en arbetsdag före startdatumet angivit i din anmälan. Villkoren för anmälan kvarstår och vid en eventuell tvist är det ditt första angivna startdatum som gäller.

Byte av utbildning:

 • Du kan kostnadsfritt byta utbildning en gång om din utbildning ännu inte har påbörjats. Utbildningen räknas alltid som påbörjad när vi har mejlat inloggnings- och uppstartsinformationen till dig och du är påkopplad i en klass i vår lärplattform, oavsett om du sedan väljer att vänta med att påbörja dina studier eller skjuta fram din studiestart av någon anledning.
 • Vid byte av utbildning efter det att ångerrätten har löpt ut men före det att dina studier har startats (d.v.s. inlog har skickats ut) utfaller ingen återbetalning eller kompensation om man väljer en billigare utbildning än den som man anmälde sig till.
 • Efter påbörjad utbildning kostar det 500 Kr vid första bytet (ej inkl. ev. mellanskillnad och litteraturkostnader).
 • Därefter kostar varje byte av utbildning 1000 Kr (ej inkl. ev. mellanskillnad och litteraturkostnader). Det skall också ske ett rådgivningssamtal mellan dig och vår karriärcoach innan bytet av utbildning äger rum. Detta så att vi tillsammans kan försäkra oss om att bytet av utbildningen är det rätta valet för dig.
 • Avgiften för bytet och ev. mellanskillnad till utbildningens kostnad samt ev. litteraturkostnad skall vara erlagd och oss tillhanda innan bytet av utbildning sker (O.B.S.! Detta gäller ej avtalskunder).

Dina övriga åtaganden som elev:
Allting skickas till dig via mejl till den angivna mejladressen i din anmälan. Detta inkluderar bl.a. bekräftelse/antagningsbevis, fakturor, välkomstinformation, inloggningsuppgifter, viktig information m.m. Ser du inte ett mejl i din inkorg kolla din skräppost. Misstänker du att du saknar något mejl kontakta oss på administration@cady.se.

Som elev hos Cady Training Academy ansvarar du för att ha den kontakt du behöver med Cady och din yrkeslärare eller mentor, oavsett anledning. Du är också införstådd med att distansstudier kräver extra disciplin och planering från din sida. Du ansvarar för att informera din mentor via ett meddelande i lärplattformen om du vill ta en paus från dina studier i mer än fyra veckor (delbetalningsplan fortgår dock enligt avtal och kan ej brytas).

Det åligger dig som elev att informera oss om du byter kontaktuppgifter såsom postadress, telefonnummer eller e-postadress. Vi e-postar bekräftelse samt all information (till exempel fakturor och inloggningsuppgifter) till den e-postadress du har uppgivit i din anmälan. Det åligger därför dig att kontakta oss om du inte mottagit mejl från oss. Bekräftelsen skickas till dig direkt efter att du skickat in din anmälan och köp av utbildning. Ser du den inte i din inkorg, kontrollera din skräppost.

Att inte svara på e-post, påminnelser eller betala en faktura för utbildningsavgiften gäller ej som avbokning.

Cady Training Academy äger rätt att stänga av dig som elev hos oss om du uppträder aggressivt, hotfullt, oetiskt, opassande mot antingen oss eller någon av våra samarbetspartners, far med osanningar, lögner eller förtal (oavsett vart det sker). I dessa fall sker heller ingen ekonomisk kompensation till eleven. Vid allvarliga fall görs polisanmälan.

Skulle en juridisk tvist uppstå kommer man att stängas av från sina studier till tvisten är avgjord. Därefter bedöms om man får uppta sina studier utifrån beslutet.

Reglerna ovan tillämpar vi även i våra sociala medier inklusive Facebook grupperna. Våra Facebook grupper är en service vi har för de som önskar diskutera med likasinnade men inte är avgörande för att man som elev skall klara sin utbildning. Våra Facebook administratörer äger ansvaret att tillåta, neka eller banna medlemmar, posts eller kommentarer i de olika grupperna. Om något av ovanstående har inträffat d.v.s. du uppträder aggressivt, hotfullt, oetiskt, opassande mot antingen oss eller någon av våra samarbetspartners, far med osanningar, lögner eller förtal (oavsett vart det sker) eller i en pågående juridisk tvist kommer man nekas medlemskap eller att vara aktiv i någon av våra grupper. Ett medlemskap skall ses som ett positivt mervärde för våra elever och är ingen rättighet.

Vid mer än ett års (365 dagars) inaktivitet från studierna utan att ha meddelat ansvarig mentor om kommande frånvaro förfaller din utbildningsplats och du blir avslutad som elev. Ingen återbetalning kommer ske eller kompensation betalas ut.

Du är medveten om att detta är en yrkesutbildning alternativt kurs du har köpt.

Force majeure:
Cady tar inte ansvar för händelser som inträffar utanför Cady’s kontroll där eleven inte kan studera enligt önskemål p.g.a. exempelvis strejk, naturkatastrof, pandemi, myndighets ingripande, krigssituation eller terrorhandling. Detta gäller även för dom parter som Cady samarbetar med så att du som student skall kunna genomföra dina studier. Vid sådana tillfällen kommer Cady ej heller reducera pris eller återbetala några kostnader.

Kontaktinformation:
Cady Training Academy
Friggagatan 9A
411 01 Göteborg
031-757 0566

administration@cady.se

Kontaktinformation:
PS finance group
031-318 7100

info@ansvarfinans.se