Läs till socialadministratör – ett viktigt bristyrke

Läs till socialadministratör

Trivs du med att hjälpa människor och med att arbeta administrativt? Som socialadministratör kan du göra en stor insats inom socialtjänsten. I den rollen stöttar du socialsekreterarna så att de kan ge rätt stöd åt människor med behov. Det är du som ser till att allting fungerar som det ska rent administrativt så att de … Läs merLäs till socialadministratör – ett viktigt bristyrke

Undersköterska på väg mot skyddad titel

Blogg 20210421 USK skyddad titel

Att ha ett välfungerande sjukvårdssystem är oerhört viktigt för samhället särskilt med tanke på den rådande situationen kring den covid-19 pandemin. Tack vare pandemin har man också fått en klarare bild om hur Sveriges system fungerar och var det finns utrymme för förbättringar. Behov av stärkt kompetens Vid närmare granskning har regeringen sett att det … Läs merUndersköterska på väg mot skyddad titel