Delbetalning

Att utbilda sig är en viktig investering i framtiden och ett stort steg i livet.  Givetvis kan det i vissa fall även få en större inverkan på ekonomin då inte alla kan betala hela utbildningsavgiften på en gång.  Vi på Cady brinner för utbildning och kunskap och för att ge fler elever möjlighet att kunna studera erbjuder vi finansiering genom vår samarbetspartner Human Finans.

Hos Human Finans kan du ansöka om ett Human Konto för delbetalning. Detta väljer du antingen direkt i samband med anmälan till utbildningen eller senare med betalningsuppdraget. Du kan välja mellan flera alternativ både räntefritt och med ränta.

För mer detaljerad information samt för att ansöka om ett Human Konto besök Human Finans hemsida.

Hur funkar delbetalning via Human Finans?

OBS!  Invänta fakturan från oss med exakt kostnad INNAN du ansöker om ett belopp hos Human Finans vid:
– Validering av enstaka delkurser
– Byte av kurslitteraturen från online- till fysiska böcker mot en extra kostnad

  • När du anmält dig till en utbildning får du en faktura från oss via e-post för hela utbildningsbeloppet.
  • Du loggar in till ditt Human Konto och uppger vårt fakturanummer.
  • Human Finans betalar sedan ut utbildningsbeloppet direkt till oss.
  • Det tar vanligtvis tre (3) helgfria arbetsdagar för betalningen att vara oss tillhanda.
  • Därefter får du en e-post med utbildningsinformation, inloggningsuppgifter, litteraturinformation m.m. och kan börja läsa!
  • Du betalar sedan in direkt till Human Finans månadsvis enligt vald delbetalningsplan.

HumanFinans_RGB_small


Bor du utomlands?

Delbetalning av utbildning för dig som bor utomlands hanteras av Cady själva (ej genom Human Finans) och du måste ha fått godkänd delbetalningsplan före anmälan.

Se nedan för max antal delbetalningar enligt utbildningskostnaden för dig som bor utomlands:
8 800 – 16 000 Kr = Max 3 delbetalningar
16 000 – 22 000 Kr = Max 4 delbetalningar
Mer än 22 000 Kr = Max 5 delbetalningar

Delbetalningarna är alltid antalet månader i följd (man kan exempelvis inte välja kvartalsbetalningar m.m.).

Eventuella extra portoavgifter tillkommer på utbildningskostnaden för fysiska kurslitteratur.


Vid kombinationer av utbildningar eller utbildningar/kurser kan andra lösningar komma ifråga efter samråd med oss.  E-posta vår administration på adminstration@cady.se och ange även vilken utbildning du vill gå.