Din väg till specialistundersköterska

Din väg till specialistundersköterska

Är du utbildad undersköterska och vill specialisera dig? Att läsa en fördjupningskurs i en specialinriktning för undersköterskor gör att du kan ge bättre hjälp i ditt jobb. Med specialistkunskaper ökar din kompetens, du höjer kvaliteten på vården och du blir mer attraktiv för arbetsgivarna. Det går snabbt att läsa en inriktning på distans, och den kan ta dig långt i ditt arbete.

Våra fördjupningskurser för undersköterskor finns i fyra inriktningar:

  • Akutvård
  • Barn och ungdom
  • Psykiatri
  • Äldrevård

Nedan kan du läsa mer om de olika kurserna och vad du kan lära dig. Mer kunskaper är alltid en god investering i dig själv och i din karriär. Men som undersköterska hjälper din ökade kompetens även vårdtagarna och vården.

Specialistundersköterskor höjer kompetensen inom vården

Vården har utvecklats mycket. I dag finns det mer teknisk och medicinsk utrustning, samt fler behandlingsmetoder. Det har lett till att undersköterskans roll har blivit mer avancerad. Med en mer komplex vård behövs också mer kompetens.

Om du läser en fördjupningskurs för undersköterskor och blir specialiserad blir du en viktig källa till kunskap. Det du lär dig blir inte bara till nytta för dig i ditt yrke. Du höjer kompetensnivån och kvaliteten inom hela vården.

När du fördjupar dig så blir också din roll mer omfattande och stimulerande. Förutom att du jobbar nära vårdtagarna så blir du även en del av utvecklingsarbetet inom vården. Du kan få vara med och samordna verksamheter, utveckla kvaliteten, leda utbildningsinsatser, delta i tvärprofessionella team m.m. Nya kunskaper gör ditt jobb mer spännande och givande samtidigt som du höjer kompetensen på din arbetsplats.

Det råder redan en efterfrågan på undersköterskor. Med en vidareutbildning kommer du att bli mycket eftertraktad och uppskattad.

Inriktning Akutvård för undersköterska

Att jobba inom akutsjukvården innebär att kunna ta snabba beslut när tempot är högt. Oftast ingår du i ett team med sjuksköterskor och läkare där ni tillsammans möter oväntade och komplexa situationer. Du stöter på många nya utmaningar och får använda avancerad utrustning. I takt med att vården blir allt mer specialiserad krävs mer kompetens hos undersköterskorna inom akutsjukvården.

Den här fördjupningskursen ger dig de kunskaper som du behöver för att kunna bidra till akutsjukvården, och vara med och rädda liv. Du får bland annat läsa hem- och akutsjukvård samt MI (motiverande samtal).

Det ger dig kunskaperna att använda medicinteknisk och annan teknisk utrustning samt för att kommunicera och samarbeta med patienter. Som undersköterska specialiserad på akutvård kan du tillföra mer värde till vården och vårdtagarna.

Du kan läsa mer om kursen till akutvård här.

Inriktning Barn och ungdom för undersköterska

Den här kursen ger dig kunskaper som låter dig arbeta med barn och ungdomar, nyfödda och för tidigt födda. Som specialistundersköterska arbetar du till exempel på en barn- och ungdomsavdelning, neonatalavdelning eller på BB/förlossning. I regel är du en del av ett vårdteam tillsammans med sjuksköterska, barnmorska eller läkare.

Fördjupningskursen ger dig specialkunskaper att arbeta med barn och ungdomar samt deras familjer på sjukhus och i hemmiljö. Du får läsa bland annat pediatrik, behandlingsformer inom barn- och ungdomssjukvård, MI (motiverande samtal) m.m. Utbildningen ökar din kompetens kring kommunikation, empatiskt bemötande, samt ett professionellt förhållningssätt i mötet med barnet, föräldrar och anhöriga. Du kan ge mycket stöd och hjälp som undersköterska specialiserad inom barn och ungdom.

Du kan läsa mer om kursen till barn och ungdom här.

Inriktning Psykiatri för undersköterska

Den här kursen är för dig som är undersköterska och vill arbeta med människor inom psykiatrisk vård, till exempel som undersköterska, vårdbiträde, vårdare eller boendestödjare. Du kan bland annat arbeta på en psykiatrisk avdelning, en öppenvårdsavdelning eller i brukarens hemmiljö. Behovet av undersköterskor utbildade inom psykiatri ökar mycket i dagsläget, bland annat på grund av förändringar inom vården och för att psykisk ohälsa är ett växande folkhälsoproblem. När du specialiserar dig inom psykiatri så får du en eftertraktad kompetens.

Kursen innehåller bland annat Psykiatri 2, Akutpsykiatri och MI (motiverande samtal). Den ger dig fördjupade kunskaper inom psykiska funktionsvariationer, olika behandlingsformer och samtalsmetodik. Med den kompetensen kan du stötta patienter och brukare, hjälpa dem att utveckla sin förmåga och klara sin vardag. Din insats som specialistundersköterska inom psykiatri hjälper människor att hitta motivation, och du förhöjer deras livskvalitet.

Du kan läsa mer om kursen till psykiatri här.

Inriktning Äldrevård för undersköterska

Som undersköterska specialiserad inom äldrevården ger du individuell vård och omsorg till äldre. Antingen på en avdelning för äldre, på ett äldreboende eller i brukarens eget hem. Det är en omvårdande roll där du hjälper vårdtagaren att leva ett så friskt och självständigt liv som möjligt. Bland annat genom personliga omvårdnadsinsatser och hjälp med vardagssysslor. Det innebär också medicinska arbetsuppgifter som att ge medicin, ta temp och blodtryck, lägga om sår, hantera medicinsk utrustning m.m. Som undersköterska specialiserad inom äldrevården jobbar du i regel i arbetslag med annan vårdpersonal. Arbetar du inom hemtjänsten jobbar du vanligtvis ensam hemma hos brukaren.

I den här fördjupningskursen får du kunskaper om äldre, sjukdomar, rehabilitering, fysisk aktivitet, kost m.m. Du får också lära dig vård vid demenssjukdom. I kursplanen ingår bland annat äldres hälsa och ohälsa, demenssjukvård samt MI (motiverande samtal). Dina nya kunskaper specialiserar dig inte bara inom äldrevård. Du lär dig också om livskvalitet och social omsorg. Äldrevården i Sverige ropar just nu efter undersköterskor med den här kompetensen. Med en fördjupningsutbildning kan du lätt hitta ett jobb du verkligen trivs med, samtidigt som du ger äldre god vård och omsorg.

Du kan läsa mer om kursen till äldrevård här.

Om Cadys fördjupningskurser för undersköterskor

De här fördjupningskurserna är för dig som redan är utbildad till undersköterska och vill specialisera dig inom ett visst område.

Våra kurser sker helt på distans utan några fysiska träffar. Du kan själv styra var, när och i vilken takt du vill läsa. Du bestämmer även själv när du vill börja kursen. Som hjälp får du all den kurslitteratur du behöver, tillgång till vår online lärplattform samt stöd av din egen yrkeslärare/mentor.

Innehållet i kursen motsvarar tre månader, men du styr själv din studietid. Det innebär att du kan läsa den snabbare eller långsammare (dock i max sex månader).

Våra fördjupningskurser för undersköterskor är ett snabbt sätt att hjälpa både dig själv vidare i karriären samtidigt som du hjälper andra människor.

Sök redan i dag!

Vill du bli undersköterska?

Om du inte redan är utbildad undersköterska men tycker att det låter som ett spännande yrke att börja med så kan du läsa till den hos oss. Vi erbjuder grundutbildningen till undersköterska inklusive en valfri specialiserad inriktning.

Utbildad undersköterskor är väldigt eftertraktade och det finns stora personalbrister inom vården. Det innebär att det finns mycket goda möjligheter till att få ett arbete inom den specialiseringen som du vill jobba i efter avslutad utbildning.

Du kan läsa mer om undersköterskeutbildningen och de olika inriktningarna här.