Nyhet! Distans 2019

Fr.o.m. 2019-01-01 inför vi en ändring i vårt upplägg för våra distansutbildningar.  Samtliga heldistansutbildningar utan några fysiska träffar övergår till distansutbildningar som inkluderar ett antal obligatoriska live webbinarier. 

Samtidigt genomgår samtliga utbildningar en kvalitetsutveckling anpassad till arbetsmarknadens krav så att du som elev fortsätter få en konkurrenskraftig och kvalitativ utbildning som nu även är mer kvalitetssäkrad.

I vårt nya upplägg jobbar du i vår webbaserade lärplattform på distans på samma sätt som i det nuvarande upplägget.  Du gör inlämningar i lärplattformen och har även kontakt där med din mentor.  Det tillkommer nu även obligatoriska live webbinarier och uppgifter under praktiken.  Inlämningsuppgifterna är färre men kräver djupare analysering.

Bibehåll flexibilitet i dina studier!

Du läser när det passar dig bäst och kan läsa hel- eller deltid.  Du kan även variera din lästakt under studietiden i vårt flexibla upplägg.  Våra olika webbinarier följer ett rullande schema året om och det finns alltid möjlighet att välja bland flera datum när det är dags för dig att delta i någon av dina live webbinarier.


Vad är skillnad mellan det nuvarande och nya upplägget?

 • Obligatoriska live webbinarier ingår.  Dessa är interaktiva och sker under dagtid (ej inspelade).  Vårt mentorslag ledar dessa och du deltar med andra elever.
 • Du bokar själv in när du vill delta i de obligatoriska live webbinarierna.  Flera tillfällen erbjuds varje månad för samtliga live webbinarier.
 • Du väljer själv ditt startdatum såsom tidigare.  Ditt första live webbinarium bokas vid närmaste passande tillfället intill utbildningsstart.
 • Praktik ingår fortfarande i utbildningen och den är flexibel.  Nu är den längre och inkluderar uppgifter att redovisa.  Den går även att validera delvis eller helt.
 • Du som elev har en mer personlig kontakt med din egen mentor som stödjer dig genom hela din utbildning och ansvarar för pedagogik, praktik och eventuell elevcoachning. Du har kontakt med din mentor i lärplattformen, i telefonen och vid de live webbinarier.
 • Tydligare lärandemål och kursplaner underlätta för dig som elev att uppnå godkänt resultat.
 • Uppgifterna är nu mer reflekterande och djupgående. 
 • Du har flera olika sätt att visa dina kunskaper genom de live webbinarier samt skriftliga och muntliga inlämningsuppgifter.  Detta påvisar att du har tillägnat dig de kunskaperna som krävs enligt utbildningsmålet.

Allt detta tillsammans ger en ökad kvalitetssäkring gentemot både dig som elev och arbetsmarknaden med tydligt uppställda mål och krav.


Vad innebär det för dig som ny elev?

Vi byter upplägget på utbildningarna vid årsskiftet.  Om du anmäler dig under december 2018 kan du välja vilket upplägg du vill läsa.  Vid anmälan under december är det viktigt att du aktivt väljer vilket upplägg du vill läsa i formuläret.

Detta gäller för vårt nya upplägg med live webbinarier:
Anmälan öppnar 2018-12-01.
Du väljer ditt önskat startdatum fr.o.m. 2019-01-02. 

Detta gäller för vårt nuvarande upplägg:
Anmälan stänger 2018-12-31.
Ditt önskat startdatum kan vara under 2018 eller 2019. 

 • Vid skickad anmälan t.o.m. 2018-11-30 kan du endast läsa enligt vårt nuvarande heldistansupplägg.
 • Vid skickad anmälan fr.om. 2018-12-01 t.o.m. 2018-12-31 väljer du själv vilket upplägg du vill läsa.
 • Vid skickad anmälan f.ro.m. 2019-01-01 kan du endast läsa enligt vårt nya distansupplägg med live webbinarier.

OBS!  P.g.a. ett flertal helgdagar under jul och nyår blir ett önskat startdatum i början av januari något framskjutet.


Vad innebär det för dig som pågående elev?

Du läser på som vanligt enligt ditt nuvarande upplägg och kan slutföra din utbildning i din takt.  Du har inga begränsningar för hur länge det tar dig att läsa färdigt utbildningen så länge du studerar aktivt dvs. loggar in i lärplattformen och gör regelbundna inlämningar.

Kan man byta sin heldistansutbildning till det nya distansupplägget? 

Det går tyvärr inte att byta från det nuvarande upplägget till distans med live webbinarier.


Välkommen till ett modernt och innovativt Cady!


Frågor?  Funderingar?

Du är välkommen att kontakta oss och ställa dina frågor kring utbildningen innan du anmäler dig!

Namn

E-postadress

Ämne

Meddelande