Distanskurser

Vill du få kompetensutveckling eller mer kunskap så kan du läsa en av våra distanskurser. Med vårt flexibla upplägg kan du läsa klart snabbt!


Fastighet / bygg distanskurser

distanskurser Praktisk ellära 2021 1200x630

Praktisk ellära

Få förberedande kunskaper inom elarbeten för att läsa vår utbildning till fastighetstekniker.


Media / kommunikation distanskurser

Kommunikation 1200x630

Kommunikation

Lär dig att viktiga verktyg för att kunna kommunicera effektivt med människor inom olika sammanhäng.


Organisation / ledarskap

HR-generalist 1200x630-comp

HR-generalist

Få fördjupade kunskaper så att du kan jobba agilt med de olika HR frågorna som kan uppstå i företag och organisationer.

Projektledare 1200x630

Projektledare

Samordna de olika uppdrag och således arbetsuppgifter som ingår i ett projekt där du även ledar projektgruppen.

Verksamhetsutvecklare 1200x630

Verksamhetsutvecklare

Bli den nyckelpersonen som arbetar strategisk med att kvalitetsutveckla olika processer, rutiner och metoder inom verksamheten.

Konflikthantering i arbetslivet 1200x630

Konflikthantering i arbetslivet

Lär dig att förstå konflikter och använda de redskapen som du får av kursen för att ha en god kultur på arbetsplatsen.

Service och kommunikation 2021 1200x630

Service och kommunikation

Öka dina kunskaper inom service och kommunikation och hålla dig à jour samt bli bättre på att ge information och god service.


Social omsorg

Barn och ungdom 2020 1200x630

Barn och ungdom

Få kunskap och verktyg för att kunna arbeta med barn och ungdom som har haft traumatiska upplevelser.

God man Förvaltare 2020 1200x630

God man / förvaltare

Jobba med personer som behöver stöd inom olika områden och dessutom med olika typer av uppdrag.

Näthat och gromning online 1200x630a

Näthat och gromning online

Arbeta informativt och preventivt inom riskerna som finns online såsom näthat, sexuellt kränkande beteende samt gromning (grooming).

Samtalsmetodik 1200x630

Samtalsmetodik

Lär dig olika samtalsmetoder och förhållningssätt vid samtal med klienter inom den sociala omsorgen och  vården.

Tolvstegsbehandling 2021 1200x630

Tolvstegsbehandling

Lär dig att använda den väletablerade behandlingsmetoden 12-stegsprogrammet inom missbruksvården.

Våld i nära relationer 2020 1200x630

Våld i nära relationer

Hjälpa människor som har upplevt fysiskt eller även psykiskt våld med de verktyg och kunskap du får av denna kurs.

Etik och människans livsvillkor 1200x630

Etik och människans livsvillkor

Lär du dig om vad etik och människans livsvillkor innebär och du får även insikt i vad människovärde betyder samt vad människosyn är

Missbruk 2020 1200x630

Missbruk

Få fördjupad kunskap för att arbeta med människor med olika typer av missbruk inom missbruksvården.

Psykologi 1200x630

Psykologi 1

Lär du dig om vad psykologi innebär och få även insikt i hur den påverkar oss som människor.

Social omsorg 2019 1200x630

Social omsorg

Jobba inom den sociala omsorgens juridiska sidan med kunskaperna som du får av denna distanskurs.

Trappanmodellen 1200x630-comp

Trappanmodellen

Få ett samtalsverktyg för att hjälpa barn som har bevittnat våld i sina nära relationer att bearbeta sina upplevelser.

 


Vård & omsorg / Hälsa

Akutsjukvård 1200x630

Akutsjukvård

Få specialiserad kunskap för att arbeta med akuta sjukdomar på sjukhus och andra vårdenheter.

Demensvård - kommunikation och aktivitet 1200x630

Demensvård – kommunikation och aktivitet

Få kompetens för att kunna arbeta inom vården med människor som har olika typer av demenssjukdomar.

Palliativ vård 1200x630

Palliativ vård

Lär dig om de etiska dilemman samt att stötta patienter och dess anhöriga vid livshotande eller ej botbara sjukdomar.

distanskurser Psykiatri för USK 2020 1200x630

Psykiatri för USK

Få kompetens inom den psykiatriska vården för dig som redan är utbildad undersköterska.

Välfärdsteknik inom vård och omsorg 1200x630

Välfärdsteknik inom vård och omsorg

Lär dig om olika typer av välfärdsteknik som kan dessutom förbättra livskvaliteten både för äldre och människor med funktionsvariationer.

Barn och ungdom för USK 2020 1200x630

Barn och ungdom för USK

Få kompetens inom vård av barn och ungdom för dig som är undersköterska.

Neonatalvård 1200x630

Neonatalvård

Få specialiserad kunskap inom arbetat med för tidigt födda och även nyfödda barn som är svårsjuka.

Psykiatri 1200x630

Psykiatri

Få insikt i vad psykiatri innebär och även hur den påverkar oss som människor i olika sammanhäng.

Vårdhygien och smittskydd 1200x630

Vårdhygien och smittskydd

Arbeta förebyggande kring smittskydd samt även med hygienrutiner inom vården med hjälp av olika typer av skyddsutrusning.