Distanskurser

Vill du få kompetensutveckling så kan du läsa en av våra distanskurser. Med vårt flexibla upplägg kan du läsa klart snabbt!


Fastighet / bygg distanskurser

Praktisk ellära 2021 1200x630

Praktisk ellära

Få förberedande kunskaper inom elarbeten för att läsa vår utbildning till fastighetstekniker.


Media / kommunikation distanskurser

Kommunikation 1200x630

Kommunikation

Lär dig att viktiga verktyg för att kunna kommunicera effektivt med människor inom olika sammanhäng.


Organisation / ledarskap

Projektledare 1200x630

Projektledare

Samordna de olika uppdrag och således arbetsuppgifter som ingår i ett projekt där du även ledar projektgruppen.

 

Verksamhetsutvecklare 1200x630

Verksamhetsutvecklare

Bli den nyckelpersonen som arbetar strategisk med att kvalitetsutveckla olika processer, rutiner och metoder inom verksamheten.

Service och kommunikation 2021 1200x630

Service och kommunikation

Öka dina kunskaper inom service och kommunikation och hålla dig à jour samt bli bättre på att ge information och god service.


Social omsorg

Barn och ungdom 2020 1200x630

Barn och ungdom

Få kunskap och verktyg för att kunna arbeta med barn och ungdom som har haft traumatiska upplevelser.

God man Förvaltare 2020 1200x630

God man / förvaltare

Jobba med personer som behöver stöd inom olika områden och med olika typer av uppdrag.

Näthat och gromning online 1200x630a

Näthat och gromning online

Arbeta informativt och preventivt inom risker som finns online såsom näthat, sexuellt kränkande beteende samt gromning (grooming).

Social omsorg 2019 1200x630

Social omsorg

Jobba inom den sociala omsorgens juridiska sidan med kunskaperna som du får av denna distanskurs.

Våld i nära relationer 2020 1200x630

Våld i nära relationer

Hjälpa människor som har upplevt fysiskt och/eller psykiskt våld med de verktyg och kunskap du får av denna kurs.

Etik och människans livsvillkor 1200x630

Etik och människans livsvillkor

Lär du dig om vad etik och människans livsvillkor innebär och du får även insikt i vad människovärde betyder samt vad människosyn är

Missbruk 2020 1200x630

Missbruk

Få fördjupad kunskap för att arbeta med människor med olika typer av missbruk inom missbruksvården.

Psykologi 1200x630

Psykologi

Lär du dig om vad psykologi innebär och få även insikt i hur den påverkar oss som människor.

Tolvstegsbehandling 2021 1200x630

Tolvstegsbehandling

Lär dig att använda den väletablerade behandlingsmetoden 12-stegsprogrammet inom missbruksvården.

 

 


Vård & omsorg / Hälsa

Akutvård for USK 2020 1200x630

Akutvård för USK

Få kompetens inom akutvården för dig som redan är utbildad undersköterska.

Medicin 1 och 2 1200x630

Medicin 1 och 2

Lär dig om vanliga sjukdomar och läkemedelstyper samt medicinska begrepp inom vården.

Palliativ vård 1200x630

Palliativ vård

Lär dig om de etiska dilemman samt att stötta patienter och dess anhöriga vid livshotande eller ej botbara sjukdomar.

Psykiatri för USK 2020 1200x630

Psykiatri för USK

Få kompetens inom den psykiatriska vården för dig som redan är utbildad undersköterska.

Välfärdsteknik inom vård och omsorg 1200x630

Välfärdsteknik inom vård och omsorg

Lär dig om olika typer av välfärdsteknik som kan förbättra livskvaliteten både för äldre människor och människor med funktionsvariationer.

Barn och ungdom för USK 2020 1200x630

Barn och ungdom för USK

Få kompetens inom vård av barn och ungdom för dig som redan är utbildad undersköterska.

Medicin 2 1200x630

Medicin 2

Få en mer fördjupad kunskap inom vanliga sjukdomar och läkemedelstyper samt medicinska begrepp inom vården.

Psykiatri 1200x630

Psykiatri

Få insikt i vad psykiatri innebär och hur den påverkar oss som människor i olika sammanhäng.

Vårdhygien och smittskydd 1200x630

Vårdhygien och smittskydd

Arbeta förebyggande kring smittskydd samt hanterar hygienrutiner inom vården med hjälp av olika typer av skyddsutrusning.

Äldrevård for USK 2020 1200x630

Äldrevård för USK

Få kompetens inom äldrevård för dig som redan är utbildad undersköterska.