Distansutbildningar

Om det är dags att utveckla dig så kan du läsa en av våra distansutbildningar. Med vårt flexibla upplägg blir du dessutom färdigutbildad i din egen takt.


Beteendevetenskap / livsstil distansutbildningar

Distansutbildningar Kognitiv beteendeterapeut 2019 1200x630

Kognitiv beteendeterapeut

Hjälpa människor med att se samband mellan deras känslor, tankar och även fysiologiska reaktioner.

Distansutbildningar Par- och relationsterapeut 2021 1200x630

Par- och relationsterapeut

Hjälpa par och även enskilda att kunna öppna upp en dialog och lösa konflikter inom sina relationer.

Distansutbildningar Kostrådgivare och hälsopedagog 2020 1200x630

Kostrådgivare och hälsopedagog

Genom rådgivning om hur man kan äta bättre och även komma i form hjälper du människor till ett bättre liv.

Distansutbildningar Sexrådgivare 2020 1200x630

Sexrådgivare

Bli sexrådgivare och hjälpa människor att förstå sin sexualitet och därmed även få ett bättre samliv.


Fastighet / bygg distansutbildningar

Distansutbildningar Fastighetsskötare 1200x630

Fastighetsskötare

Arbeta med skötseln av den yttre miljön och även mindre reparationer inom fastigheter.

Distansutbildningar Fastighetsvärd 2020 1200x630

Fastighetsvärd

Bli fastighetsägarens ansikte utåt och dessutom se till att hyresgästerna känner sig trygga och nöjda.

Distansutbildningar Fastighetstekniker 2021 1200x630

Fastighetstekniker

Var specialisten som har ansvar för drift och även underhåll av fastigheternas tekniska system.

Distansutbildningar Solcellsmontör 2020 1200x630

Solcellsmontör

Jobba inom en växande och framför allt miljömedveten bransch där du monterar solcellsanläggningar.


Hotell / service distansutbildningar

Distansutbildningar Hotel management 2021 1200x630

Hotel management

Arbeta i en ledningsposition inom såväl besöks- som turismnäringen med kunskaperna du får av denna utbildning.

Distansutbildningar Säljare 2020 1200x630

Säljare / Säljledare

Vassa dina säljkunskaper med denna utbildning! Lär dig att bli en skicklig säljare och även att leda ditt team mot säljmål.

Distansutbildningar Hotellreceptionist 2021 1200x630

Hotellreceptionist

Ta hand om dina gäster inom hotell genom att ge dem god service som dessutom är utöver det vanliga.


Media / kommunikation distansutbildningar

Distansutbildningar Journalist 2021 1200x630

Journalist

Arbeta kommunikativt inom inte bara traditionella utan även digitala medier i mediebranschen.


Miljö/ hållbarhet distansutbildningar

Miljöpedagog 1200x630

Miljöpedagog

Utveckla och dela med dig kunskap om hållbarhet för organisationer genom framför allt ett grönare tankesätt.

Trädgårdsmästare 1200x630

Trädgårdsmästare

Lär dig växternas kraft! I denna utbildning får du kunskap om att ta hand om växter och gröna områden.

 


Organisation / ledarskap distansutbildningar

Distansutbildningar Administratör 1200x630

Administratör med organisation och ledarskap

Få en varierande arbetsdag där du jobbar med det administrativa och även ekonomiska inom företag.

Distansutbildningar Receptionist 2021 1200x630

Receptionist

Bli företagets ansikte utåt och hjälpa både dina kunder och kollegor genom att ge god service.

Distansutbildningar HR-specialist 2019 1200x630

HR-specialist

Få bredda kunskaper inom olika HR frågor som berör både större och mindre företag.

 


Pedagogiska distansutbildningar

Distansutbildningar Aktivitetsledare fritidshem 1200x630

Aktivitetsledare fritidshem

Leda, planera och även inspirera barn och ungdomar i olika aktiviteter inom fritidshemmet.

Distansutbildningar Elevassistent 1200x630

Elevassistent med inriktning socialpedagogik

Som elevassistent är du en extra resurs som dessutom hjälper elever med svårigheter att klara av skolan.

Lärarassistent 2021 1200x630

Lärarassistent med inriktning socialpedagogik

Bli den avlastande hjälpmedel för läraren och stödjer elever under klassrumsundervisningen.

Distansutbildningar Barnskötare 1200x630

Barnskötare med inriktning socialpedagogik

Ta hand om och sköta barn på ett pedagogiskt sätt inom dagverksamheten såsom dagis.

Distansutbildningar Fritidsledare 1200x630

Fritidsledare med inriktning socialpedagogik

Bli fritidsledare och aktivera barn och ungdomar i olika typer av inom- och även utomhus aktiviteter.

Studiehandledare 2021 1200x630

Studiehandledare

Hjälpa elever som har annat modersmål än svenska med deras kommunikation i skolan.


Social omsorg distansutbildningar

Distansutbildningar Behandlingspedagog 1200x630

Behandlingspedagog

Hjälpa människor ur olika typer av missbruksproblematik med kunskaperna du får av denna utbildning.

Socialadministratör 2021 1200x630

Socialadministratör

Jobba administrativt inom den sociala omsorgen och stödja socialsekreteraren i sitt arbete.

Integrationspedagog 2020 1200x630

Integrationspedagog

Stödja och hjälpa nyanlända från världen runt i deras kommunikation med det svenska samhället.

Distansutbildningar Socialpedagog 2020 1200x630

Socialpedagog

Arbeta med att hjälpa dina klienter som har svårare problem att klara av sitt dagliga liv.


Vård & omsorg / hälsa distansutbildningar

Distansutbildningar Aktivitetspedagog inom äldreomsorgen 1200x630

Aktivitetspedagog

Inspirera och engagera människor inom äldreomsorgen i olika typer av fysiska och sociala aktiviteter.

Boendestödjare

Boendestödjare

Arbeta med att hjälpa patienter inom den psykiatriska vården att klara av sitt dagliga liv.

Personlig assistent 2020 1200x630

Personlig assistent

Bli en del av din brukares vardag och ge dem stöd så att de kan leva ett så bra och självständigt liv som möjligt.

Tandsköterska 2020 1200x630

Tandsköterska

Var en del av tandvårdsteamet där du ger stöd åt tandläkaren och hjälper patienter med behandlingar.

Apotekstekniker 1200x630

Apotekstekniker

Arbeta inom apoteksbranschen med försäljning, rådgivning och recepthantering.

Optikerassistent 2021 1200x630

Optikerassistent

Ge dina kunder god personlig service och utför enklare examinationer inom optikbranschen.

Stödassistent 2022 1200x630

Stödassistent

Arbeta med att ge pedagogiskt stöd åt människor med olika typer av funktionsnedsättningar.

Vårdbiträde 2020 1200x630

Vårdbiträde

Arbeta inom äldreomsorgen med att ge äldre praktiskt stöd och hjälp i sina dagliga rutiner.