Distansutbildningar

Beteendevetenskap / Livsstil

Kognitiv beteendeterapeut
Kostrådgivare och hälsopedagog
Par och relationsterapeut
Sexrådgivare

Fastighet / Bygg

Fastighetsskötare
Fastighetstekniker
Fastighetsvärd
Solcellsmontör

Hotell / Service

Hotel Management
Hotellreceptionist
Säljare/säljledare

Media / Kommunikation

Journalist

Medicin

Apoteksassistent
Apotekstekniker
Optikerassistent
Tandsköterska

Organisation / Ledarskap

Administratör
HR-Specialist
Receptionist

Pedagogik

Barnskötare
Elevassistent
Fritidsledare
Lärarassistent

Social Omsorg

Behandlingspedagog
God man/förvaltare
Integrationspedagog
Socialpedagog

Vård / Omsorg

Medicinsk sekreterare / vårdadministratör
Personlig assistent
Undersköterska inr. akutvård
Undersköterska inr. barn och ungdom
Undersköterska inr. psykiatri
Undersköterska inr. äldrevård
Vårdbiträde

Fördjupningskurser

Fördjupningskurs inr. barn och ungdom
Fördjupningskurs inr. missbruk
Fördjupningskurs inr. social omsorg
Undersköterska fördjupning akutvård
Undersköterska fördjupning barn och ungdom
Undersköterska fördjupning psykiatri
Undersköterska fördjupning äldrevård

Preparandkurser

Praktisk Ellära