Distansutbildningen som ger goda arbetsmöjligheter som undersköterska

Distansutbildningen som ger goda arbetsmöjligheter som undersköterska

Att ta hand om människor är ett av de viktigaste jobben i samhället och du har dessutom väldigt goda arbetsmöjligheter som undersköterska. Det är ett spännande och utvecklande yrke där du får jobba nära människor med behov av vård och hjälpa dem att få livet att fungera. Som undersköterska ger du vård, stöd och uppmuntran samt får både vårdtagare och deras anhöriga att känna sig trygga. Det är ett ansvarsfullt yrke där du kan göra en stor skillnad gällande människors välmående.

Här får du veta mer om hur det är att arbeta som undersköterska och vilka olika inriktningar du kan läsa. Du får även information om hur framtidsutsikterna inom yrket ser ut. Det är jobbet för dig som gillar att ta hand om människor, och efterfrågan är stor. Om du dessutom specialiserar dig kan du bli mycket attraktiv på arbetsmarknaden.

Vad gör en undersköterska?

Som undersköterska jobbar du praktiskt med vård och omsorg på till exempel sjukhus, vårdcentraler, äldreboenden eller inom hemtjänsten. Du jobbar i regel i ett team tillsammans med bland annat läkare och sjuksköterskor där ni hjälps åt att utföra behandlingar och undersökningar på vårdtagarna.

Att jobba som undersköterska är ett väldigt varierande arbete där det ständigt händer olika saker. Arbetsuppgifterna varierar också beroende på var du arbetar. Dina arbetsdagar kan vara fyllda av bland annat att observera och dokumentera vårdtagarnas tillstånd, ta prover, förbereda patienter för undersökningar och behandlingar samt assistera läkare. Du hjälper även vårdtagarna med mat, hygien och att klä på sig. Du har också mycket kontakt med de anhöriga där du hjälper dem att förstå vad som händer och stöttar dem så att de känner sig trygga.

Beroende på var du jobbar kan dina arbetsdagar se lite olika ut. Om du arbetar på…

  • En vårdcentral kan du få utföra provtagningar av bland annat blodsocker och CRP (snabbsänka).
  • Ett sjukhus får du ta prover, ta tempen, lägga om sår, förbereda patienter för behandlingar samt hjälpa dem att tvätta sig och klä på sig. Där kan du även få ansvara för sjukmateriel.
  • En förlossningsavdelning assisterar du barnmorskor.
  • Inom hemtjänsten eller på ett äldreboende hjälper du vårdtagarna med det de behöver stöd med i vardagen. Det kan vara sårvård, ta sina mediciner och annat som underlättar deras liv.
  • barnsjukhus jobbar du med observation och vitalparametrar (till exempel ta puls, blodtryck eller temperatur), smärtskattning och omvårdnad.

Du kan även jobba på gruppboenden, en daglig verksamhet, som personlig assistent m.m. Det finns även möjlighet att arbeta inom BB, gynekologisk avdelningar eller neonatal/IVA för barn.

Förutom att du ger praktisk vård är du även den som uppmuntrar och stöttar de människor som behöver omsorg. Det är du som lyssnar och förstår, förklarar, och inte minst lyfter fram det positiva i svåra situationer. Som undersköterska har du möjlighet att ge människor mycket trygghet och glädje.

Du har goda arbetsmöjligheter som undersköterska

Människor kommer alltid att behöva vård, stöd och omsorg, så det kommer alltid att finnas jobb för undersköterskor. I dagsläget är efterfrågan stor på arbetsmarknaden, i spåren av Corona-pandemin har behovet av vårdpersonal ökat kraftigt. Efterfrågan beror också på att Sveriges befolkning både har ökat och blivit äldre. Dessutom väntar stora pensionsavgångar inom yrkeskåren och bara under de kommande tio åren kommer det att behövas bortåt 160 000 nya undersköterskor enbart för att ersätta de som går i pension.

Om du väljer att läsa till det här yrket har du väldigt goda arbetsmöjligheter som undersköterska. Om du dessutom skaffar dig specialiserade kunskaper kommer du att ha riktigt goda framtidsutsikter.

Läs en specialinriktning och fördjupa dina kunskaper

Cady vill hjälpa till att möta den här stora efterfrågan på undersköterskor genom att erbjuda en professionell men samtidigt unik och flexibel utbildning på distans. När du läser hos oss får du själv välja din studietakt. Innehållet i utbildningen motsvarar en 1½-årig yrkesutbildning, men med lite disciplin och om du har studievana kan du halvera den tiden. Du kan även variera studietakten under tiden du läser. Flexibiliteten i distansutbildningen gör att du kan läsa samtidigt som du jobbar och behöver inte ta tjänstledigt eller förlora någon inkomst.

När du har läst någon av våra utbildningar till undersköterska (de finns i inriktningarna akutvård, barn och ungdom, psykiatri och äldrevård) har du fått de kunskaper och verktyg som du behöver för att bemöta och hjälpa patienter och brukare utifrån deras behov, samt kunna använda medicinteknisk utrustning på ett säkert sätt. Du får bland annat läsa hälsopedagogik, medicinsk grundkurs och psykiatri. Det ingår även 6 – 8 veckors praktik under utbildningen. Där får du skaffa dig erfarenhet och bli djupare bekant med dina arbetsuppgifter.

Är du redan utbildad undersköterska?

Om du redan är utbildad till undersköterska kan du läsa någon av våra fördjupningskurser om du vill specialisera dig och ta nya steg i karriären samtidigt som du blir mer attraktiv på arbetsmarknaden. Vi erbjuder följande specialinriktningar som fördjupningskurser:

  • Barn och ungdom. Ger dig specialkunskap (bland annat pediatrik) för att kunna arbeta med barn och ungdomar samt deras familjer på sjukhus, vårdhem och i hemmiljö. Läs mer om fördjupningskursen här.
  • Akutvård. Ger dig specialkunskap (bland annat hemsjukvård och akutsjukvård) för att kunna hantera arbetet inom akutvården på till exempel sjukhus och vårdcentraler. Läs mer om fördjupningskursen här.
  • Psykiatri. Ger dig specialkunskap (bland annat akutpsykiatri och psykiatri 2) för att kunna arbeta inom den psykiatriska vården som till exempel skötare, behandlingsassistent eller boendestödjare. Läs mer om fördjupningskursen här.
  • Äldrevård. Ger dig specialkunskap (bland annat demenssjukvård och äldres hälsa och ohälsa) för att kunna arbeta med äldre människor till exempel inom exempelvis hemtjänsten eller på äldreboende. Läs mer om fördjupningskursen här.

Du kan validera dina kunskaper och erfarenheter

Våra utbildningar är färdiga kurspaket men om du tidigare har läst en delkurs i kursplanen kan du ansöka om att validera den så att du inte behöver läsa om den. Du ansöker om validering genom att skicka in betyg eller intyg till oss innan du anmäler dig.

Du kan även helt eller delvis validera praktiken som ingår i utbildningen om du har arbetslivserfarenheter som är relevanta. Det kan du göra innan eller efter att du påbörjat utbildningen.

Här kan du läsa mer om hur det går till att validera dina kunskaper och erfarenheter.

Om du vill jobba med att hjälpa människor behövs du inom det här yrket. Med våra yrkesutbildningar kan du snabbt bli klar och komma ut i arbetslivet där det finns goda arbetsmöjligheter som undersköterska. Det är ett spännande och givande jobb med stora möjligheter, och vi hjälper dig gärna dit.