Elevassistent med inriktning socialpedagogik


UTBILDNINGSFAKTA
Typ 
Yrkesutbildning
Utbildningssätt 
Distans (inga fysiska träffar)
Nivå 
SeQF Kvalifikationsnivå 4
Startdatum 
Börja när du vill
Motsvarande tid 
2 år
Flexibel lästakt 
Snittid 1 år (max 2½ år, ingen minimitid)
Praktik 
8 veckor, flexibelt upplägg
Kurslitteratur 
Ingår
Utbildningsbevis 
Diplom och yrkesutbildningsbevis
Recensioner 
Pris 
16 900 kr inkl. moms
 
(14 093 kr ex. moms)

Att jobba som elevassistent med inriktning socialpedagogik

Vad gör en elevassistent med inriktning socialpedagogik?

Som elevassistent med inriktning socialpedagogik arbetar du i skolan och hjälper elever som behöver stöd för att kunna följa med i undervisningen. Jobbet kan ge mycket till dig som vill arbeta med barn, men ställer också krav på såväl kompetens som personliga egenskaper hos den som arbetar inom yrket.

Arbetet som elevassistent med inriktning socialpedagogik varierar mycket och det gör arbetet stimulerande och omväxlande. Det kan handla om att hjälpa barn med t.ex. läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter och/eller olika typer av funktionsnedsättningar. Arbetsuppgifterna kan också variera mellan olika skolor och är beroende av vilket stöd den elev du arbetar med har behov av.

Elevassistent med inriktning socialpedagogik är skolans extra resurs

I grunden är elevassistentens uppgift att finnas till som en extra resurs för en eller flera elever i skolan/klassen. Vilka resurser och hjälpmedel som används kan variera. Det kan t.ex. vara datorer eller hjälpmedel för elever med dyslexi i form av ljudinspelningar till lektioner. Dessa ska hjälpa eleven att finna ro i sina studier.

Som elevassistent med inriktning socialpedagogik är det även ditt uppdrag att bidra till att hitta individuella lösningar så att eleven kan tillgodogöra sig kunskap. Det kan också röra sig om att träna på vardagliga arbetsuppgifter, vara ett stöd för eleven på raster, i omklädningsrum och på utflykter m.m.

Arbetsprognos

Det finns goda möjligheter att kunna få ett arbete inom yrket som elevassistent med inriktning socialpedagogik. Är du nyfiken på vad arbetsgivarna på just din ort har för krav för att kunna erbjuda dig ett arbete – fråga dem gärna innan du anmäler dig.

Vanliga arbetsplatser

 • Inom skolan (grundskola/gymnasium)
 • På fritidshem (grundskola/gymnasium)
 • Med elever som deltar i särskilda grupper

Bra att veta

För att arbeta med minderåriga barn och ungdomar krävs det att du har ett rent belastningsregister. Praktik- och arbetsplatser kan kräva ett utdrag som du beställer på polisens hemsida, men du behöver inte lämna in något till oss på Cady.


Om utbildningen

Godkänd enligt SeQF kvalifikationsnivå 4

Denna utbildning är godkänd av MYH (Myndighet för yrkeshögskolan) enligt SeQF kvalifikationsnivå 4. Därmed är den likvärdig en vuxenutbildning på gymnasial nivå. Läs mer om det här.

Vår distansutbildning till elevassistent med inriktning socialpedagogik ger dig möjligheter

9/10 av Cadys elever jobbar inom yrket tack vare sin utbildning! Drygt hälften av eleverna är skickade av sina arbetsgivare, eftersom de anser att Cadys utbildning ger deras anställda de kompetenser och kunskaper som behövs.

Utbildningsledarna

Cadys team av kunniga och utbildade yrkeslärare har gedigna erfarenheter från tidigare arbete inom pedagogik och kommunikation. Deras bakgrunder inom olika pedagogiska yrken har gett dem värdefulla kunskaper och kompetenser kring vad det innebär att arbeta pedagogiskt med barn och ungdomar.

Kursplan

 • Etnicitet och kulturmöten

  Kunskap i olika sociala begrepp som t.ex. migration samt teorier och modeller och deras bakgrund och konsekvenser för människors levnadsförhållanden och delaktighet i samhället.

 • Grundläggande vård och omsorg

  Att stödja och assistera människor i egenvård; att ge personlig omvårdnad utifrån ett etiskt och inkluderande förhållningssätt samt grundläggande kunskaper i anatomi och fysiologi, vanligt förekommande sjukdomar, smitta och smittspridning, läkemedel och läkemedelsanvändning.

 • Hälsopedagogik

  Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter ur ett miljö-, historiskt och internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter både på individ, grupp och samhällsnivå.

 • Kommunikation

  Människors interaktion och kommunikation samt pedagogiskt ledarskap.

 • Lärande och utveckling

  Människans utveckling från barndom till ålderdom samt hur människor utvecklar sina kunskaper och färdigheter under hela livet.

 • Människors miljöer

  Människors olika levnadsmiljöer och levnadsvillkor; innebörden av integration, segregation, likabehandling och diskriminering samt demokratisk värdegrund och internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter.

 • Pedagogiska teorier och praktiker

  Pedagogiska begrepp, teoretiska perspektiv och sambandet mellan pedagogiska förhållningssätt, arbetssätt och lärande samt sociala villkor för barn och ungdomar i olika sociala och pedagogiska sammanhang.

 • Pedagogiskt ledarskap

  Pedagogiskt ledarskap i olika typer av aktiviteter och verksamheter; människors lärande, liv och växande och olika villkor för det; samt ledarskap inom sociala och pedagogiska sammanhang.

 • Specialpedagogik 1

  Kunskap i olika funktionsvariation och hur de kan påverka människors liv, lärande och delaktighet i samhället utifrån lagar och styrdokument samt specialpedagogiska insatser, arbetssätt och hjälpmedel i sociala och pedagogiska sammanhang utifrån lagar och styrdokument.

 • Barns lärande och växande

  Innebörden av integration, segregation, likabehandling och diskriminering samt demokratisk värdegrund och internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter.

 • Pedagogiskt arbete

  Kunskap i lagar och andra bestämmelser som styr pedagogiska verksamheter samt pedagogers och andra vuxnas roll och betydelse för barns lärande och växande.

 • Specialpedagogik 2

  Kunskap i planering, genomförande, utvärdering, uppföljning och dokumentation av olika insatser och aktiviteter samt utvärdering av människors olikheter, förutsättningar och möjligheter för lärande och delaktighet i olika situationer och aktiviteter utifrån lagar och styrdokument.

 • Socialpedagogik, integration och inklusion

  Teoretiska och praktiska verktyg för att aktivt kunna integrera och inkludera barn och elever i lärmiljön oavsett livsstil, särskilda behov eller fysiska och mentala förmågor; verktyg för socialt förebyggande arbete och enklare social kartläggning vid behov samt kompetenser genom olika sociala insatser som ökar den psykosociala situationen i lärmiljön.

 • Praktik

  Minst 8 veckor, längre vid behov. Du hittar din egen plats och du får inte gå ut på praktik innan du har fått din praktikplanering godkänd av Cady.

 • Slutarbete

  Ämnesspecifik redovisning som påvisar måluppfyllelsen.

Praktik

Praktik ingår och är vanligtvis heltid i 8 veckor. Längre praktiktid kan förekomma vid behov för att du ska kunna uppfylla praktik- och utbildningsmålen. Upplägget är flexibelt och du kan anpassa det efter ditt önskemål och i samråd med oss. Kanske vill du till exempel läsa deltid över en längre period medan du arbetar.

Du hittar din praktikplats själv och hela praktiken ska göras på samma plats. Praktikplatsen kan vara din arbetsplats om du kan göra relevanta arbetsuppgifter.

Det är viktigt att du inte går ut på praktik utan att först ha fått din praktikplanering godkänd av Cady. Om du gör det är du inte försäkrad och din praktik blir inte godkänd.

Praktiken går att validera om du har relevant arbetslivserfarenhet som du styrker genom ett arbetsgivarintyg. Läs mer här.

Utbildningsmål

Målet är att du efter avslutad utbildning har tillägnat dig följande kunskaper och verktyg så att du med säkerhet kan hantera arbetet som elevassistent med inriktning socialpedagogik:

 • Kommunicera, samarbeta och samverka för att möta och pedagogiskt leda barn och ungdom samt lösa konfliktsituationer.
 • Planera, genomföra, dokumentera och utvärdera aktiviteter som stödjer och stimulerar barn och ungdom, i behov av särskilt stöd, till aktivitet och deltagande i och utanför skolarbetet.

Antagningskrav

Du ska ha förkunskap genom godkänd grundskoleutbildning.

Är du osäker på om du kan läsa denna utbildning? Läs om hur du kan ansöka om en bedömning här.

Delbetalning

Välj att delbetala din utbildning! Läs mer om delbetalning här.

Denna utbildning är ej CSN berättigad.


Snabbfakta

 • Helt på distans utan några fysiska träffar.
 • Läs i din egen takt och variera även den fritt med vårt flexibla upplägg.
 • Studera vid sidan av jobb eller under ledigheter.
 • Validera delkurser eller praktiken som du redan har genomfört. Läs mer här.
 • Utbildningen vänder sig till privatpersoner samt företag och organisationer.
 • Din yrkeslärare kan erbjuda pedagogisk hjälp, studietips och även elevcoachning.

Vill du veta mer?

Fyll gärna i nedan formulär.