Missbruk


KURSFAKTA
Typ 
Kurs
Utbildningssätt 
Distans (inga fysiska träffar)
Startdatum 
Börja när du vill
Flexibel lästakt 
Max 4 mån, ingen minimitid
Praktik 
Nej
Kurslitteratur 
Ingår
Utbildningsbevis 
Diplom och kursbevis
Recensioner 
Pris 
6 500 kr inkl. moms
 
(5 458 kr ex. moms)

Få kompetens inom missbruk

Att jobba med missbruk och missbruksvård

Om du brinner för att arbeta med människor med olika typer av missbruk och vill därför få fördjupad kunskaper inom missbruksvård är denna kursen för dig.

Missbruksproblematik och beroendeproblem kan uppstå i flera olika former och det kan handla om missbruk av olika slag såsom alkohol, droger, sex, shopping, mat eller spel. Ibland kan människor hamna i ett beroende eller gå snett i livet både frivilligt och ofrivilligt och därför har behov av hjälp. När du får kunskaper inom missbruksvård kan du ge dessa människor den hjälpen och det stödet som de behöver för att komma ur sitt missbruk.

I denna kurs får du speciella samtals- och arbetsverktyg för att kunna hantera och hjälpa dessa personer att bryta sina vanor och förändra sina tankemönster. Du får även kunskaper inom anhörigvård.

Vanliga yrkesroller

Det finns flera olika yrken där kompetensen som du får av denna kurs kan användas och även är efterfrågad.

Vanliga yrkesområden där du kan jobba med kunskap inom missbruk och missbruksvård

 • Social omsorg yrken inom socialtjänsten
 • Inom Kriminalvården
 • Vårdyrken inom olika vårdteam (kommunala/privata)

Denna kurs passar mycket bra för dig som jobbar eller vill börja jobba med människor inom missbruksvården. Du bör dessutom redan vara utbildad till ett relevant yrke eller har relevant arbetslivserfarenhet men det passar även dig som bara är intresserad av att få fördjupad kunskap i området.


Om kursen

Kursledarna

Bakom kursen står Cadys professionella team av kunniga och utbildade yrkeslärare. Deras gedigna erfarenheter är samlade från tidigare arbeten inom vård och omsorg, psykiatrisk vård samt pedagogik. De har dessutom arbetat länge med människor som har olika typer av psykiska funktionsvariationer.

Genom att ha haft närkontakt med människor i olika åldrar och sammanhang har de djupa kunskaper i hur människor funkar i olika situationer. Detta ger dem även kompetens i hur varje enskild person kan bemötas och behandlas utifrån sina unika situationer och behov.

Cadys yrkeslärare brinner för att dela med sig av sina erfarenheter så att du kan få en djupare förståelse och inlärning. De ser fram emot att ge dig stöttning och motivation mot dina utbildningsmål och yrkesdrömmar.

Kursplan

 • Beroende och droger

  Betydelse om tobak, alkohol, narkotika, dopning och riskabla spelvanor för befolkningen samt medicinska och sociala problem inte bara på individnivå utan även i det globala sammanhanget om frågor kring droger och beroendeutveckling inklusive ekologiska, ekonomiska och kulturella aspekter.

 • Behandlingsplanering vid missbruk

  Kunskap i förändringsprocesser generellt och vid missbruk; integrativt perspektiv och gemensamma faktorer i effektiv missbruksbehandling samt motiverande förhållningssätt och behandlingsinsatser av beteendeinriktad, pedagogisk och kognitiv karaktär.

 • KBT och missbruk

  Teorier och evidensbaserade metoder som används för att motivera förändring och förebygga återfall; grunder inom den kognitiva teorin samt behandling av missbruk i kombination med psykisk problematik.

 • Anhöriga

  Insikt i de anhörigas situation; att hjälpa anhöriga att ta makten och släppa kontroll över vad de inte kan påverka eller förändra samt hur anhöriga kan uppnå en bättre livskvalitet oavsett vilka val missbrukaren gör.

 • Slutarbete

  Ämnesspecifik redovisning som påvisar måluppfyllelsen.

Kursens mål

Målet är att du efter avslutad kurs har tillägnat dig följande kunskaper och verktyg så att du med säkerhet kan hantera arbetet med missbrukare och deras anhöriga:

 • Kommunicera och samverka för att möta och bemöta missbrukspersonligheten och dennes anhöriga med specifika samtals- och arbetsredskap, däribland KBT.
 • Planera, genomföra, dokumentera och utvärdera behandlingsåtgärder för dessa klienter i syfte att stärka deras självkänsla och söka förändra vanor och tankemönster.

Antagningskrav

Denna kurs har ej krav på betyg eller andra förkunskaper för att kunna läsa den.

Är du osäker på om du kan läsa denna kurs? Läs om hur du kan ansöka om en bedömning här.

Delbetalning

Välj att delbetala din kurs! Läs mer om delbetalning här.

Denna kurs är ej CSN berättigad.


Snabbfakta

 • Helt på distans utan några fysiska träffar.
 • Läs i din egen takt och variera även den fritt med vårt flexibla upplägg.
 • Läs snabbt då det ingår ingen praktik i denna kurs.
 • Studera vid sidan av jobb eller under ledigheter.
 • Validera delkurser som du redan har genomfört. Läs mer här.
 • Kursen vänder sig till privatpersoner samt företag och organisationer.
 • Kursen är baserad på självstudier men du har tillgång till en yrkeslärare som kan hjälpa med pedagogiska frågor.

Vill du veta mer?

Fyll gärna i nedan formulär.