Fristående kurser

 • Administration 1

  Administrativa rutiner och funktioner; dokumentutformning samt organisation och arbetsformer inom företag.

 • Administration 2

  Rollen som administratör gällande serviceinriktat arbete gentemot kunder samt planering organisation, genomförande, presentation och utvärdering av ett företags interna och externa service.

 • Anatomi och fysiologi 1

  Människokroppens uppbyggnad och funktion; medicinsk terminologi samt läkemedel och läkemedelshantering.

 • Anatomi och fysiologi 2

  Fördjupad kunskap om människokroppens uppbyggnad och funktion; medicinsk terminologi samt läkemedel och läkemedelshantering.

 • Behandlingsmetoder 1

  De sex olika stegen i KBT, motiverande samtal samt olika varianter av psykoterapi och deras tillvägagångssätt.

 • Behandlingsmetoder 2

  De tolv stegen, syfte och mål med tolvstegsprogrammet samt vägen ur missbruk med fokus på integrativ förändring.

 • Elkraftteknik

  El som en energibärare, både omvandling till och från andra energikällor samt transporten av elektrisk energi; de elektriska maskiner som används för omvandling till elektrisk energi, ifrån termiska centraler, vattenkraftstationer till sol och vindkraftsanläggningar; de allmänna principerna av elektriska maskiner; samt principerna till andra metoder för elproduktion.

 •  Etik och människans livsvillkor

  Människan och hennes livslopp utifrån sociala, kulturella och existentiella aspekter vid hälsa, ohälsa och funktionsvariation.

 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

  Grundläggande kunskaper om olika typer av funktionsnedsättningar samt vilket stöd och bemötande som kan ge vårdtagare och brukare en fungerande vardag och god livskvalitet.

 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

  Fördjupade kunskaper om olika typer av funktionsnedsättningar samt vilket stöd och bemötande som kan ge vårdtagare och brukare en fungerande vardag och god livskvalitet.

 • Grundläggande vård och omsorg

  Att stödja och assistera människor i egenvård; att ge personlig omvårdnad utifrån ett etiskt och inkluderande förhållningssätt samt grundläggande kunskaper i anatomi och fysiologi, vanligt förekommande sjukdomar, smitta och smittspridning, läkemedel och läkemedelsanvändning.

 • Hälso- och sjukvård 1

  Grundläggande kunskap inom folkhälsoarbete, sjukdomar och etik inom hälso- och sjukvården.

 • Hälso- och sjukvård 2

  Fördjupade kunskap inom folkhälsoarbete, sjukdomar och etik inom hälso- och sjukvården.

 • Kommunikation

  Människors interaktion och kommunikation samt pedagogiskt ledarskap.

 • Praktisk ellära

  • Elsystemets uppbyggnad och funktion från transformator till belastning
  • Elektriskt material, till exempel ledare, halvledare och isolatorer
  • Elektriska storheter och samband
  • Mätinstrument och metoder för att mäta elektriska storheter
  • Likströmskretsars och enfasväxelströmskretsars funktion
  • Skillnader mellan symmetrisk och osymmetrisk belastning
  • TN-C- och TN-S-systemets uppbyggnad, funktion och användning
  • Elektriska och magnetiska fälts uppkomst och verkan
  • Skyddsledarens funktion och verkan
  • Säkerhetsfrågor, bestämmelser och standarder inom elområdet
 • Psykiatri 1

 • Olika psykiska funktionsvariationer samt att kommunicera och bemöta patienter och brukare med ett lyhört, respektfullt och empatiskt förhållningssätt.
 • Psykiatri 2

  Fördjupade kunskaper i de olika psykiska funktionsvariationer samt att kommunicera och bemöta patienter och brukare med ett lyhört, respektfullt och empatiskt förhållningssätt.

 • Psykologi

  De komplexa faktorer som påverkar beteende, känslor och tankar hos människan både som individ och tillsammans med andra.

 • Social omsorg 1

  Grundläggande kunskap och introduktion till utveckling av ett professionellt förhållningssätt med fokus på mänskliga möten, samspel, kommunikation och bemötande samt viktiga begrepp och värdegrunden som arbetet inom den sociala omsorgen vilar på.

 • Social omsorg 2

  Fördjupad kunskap till utveckling av ett professionellt förhållningssätt med fokus på människan i kulturella och sociala sammanhang; hur behov styr motivation och utveckling samt hur etiska resonemang kan vara till hjälp i svåra situationer i arbetet.