God man / förvaltare


KURSFAKTA
Typ 
Kurs
Utbildningssätt 
Distans (inga fysiska träffar)
Startdatum 
Börja när du vill
Flexibel lästakt 
Max 4 mån, ingen minimitid
Praktik 
Nej
Kurslitteratur 
Ingår
Utbildningsbevis 
Diplom och kursbevis
Recensioner 
Pris 
5 900 kr inkl. moms
 
(4 855 kr ex. moms)

Att jobba som god man eller förvaltare

Vad gör en god man eller förvaltare?

Om du gillar att arbeta med människor som behöver stöd samt vill göra en god insats i samhället kan ett arbete till god man eller förvaltare vara något för dig. Inom yrket arbetar du framför allt med specifika behövande personer som behöver stöd inom olika områden och vår kurs ger dig de viktiga kunskaperna som du behöver för att kunna arbeta med olika typer av uppdrag.

Arbete som god man

En huvudman är en person som inte kan tillvarata sina egna intressen och då kan hen få en god man som är dennes ställföreträdare i olika typer av uppdrag och kontakter. Huvudmannen behåller sin rättshandlingsförmåga och således måste gode mannen ha huvudmannens samtycke till alla större rättshandlingar utom sådana som berör den dagliga hushållningen.

Arbete som förvaltare

En person som inte kan sköta sina angelägenheter själv och dessutom är ”ur stånd att vårda sig och sin egendom” (11 kap. 7§ FB) kan istället få en förvaltare förordnad för sig. En förvaltare innebär ett stort ingrepp i den personliga integriteten och därför ska man använda den mycket restriktivt.

Därmed får förvaltarskap inte förordnas om det är tillräckligt med en god man eller om hjälpen kan ges på ett mindre ingripande sätt . Ett förvaltarskap kan t.ex. bli nödvändigt när en psykisk sjuk person är så aktivt omdömeslös i sitt handlande att detta hotar personens ekonomiska och sociala existens.

Arbetsprognos som god man eller förvaltare

Det finns goda möjligheter att kunna arbeta inom området efter avslutad kurs och kompetensen är dessutom efterfrågad runt om i landet.

Vanliga arbetsplatser

 • Inom staten, kommunen eller överförmyndarenheten
 • Som ett extra arbete där du jobbar med enstaka uppdrag
 • Som ett heltids arbete där du jobbar med flera uppdrag

Bra att veta

Du ska ha ett rent belastningsregister för att kunna arbeta med minderåriga barn och ungdomar. Arbetsplatsen kan kräva ett utdrag som du kan beställa på polisens hemsida men du behöver inte lämna in ett till oss som skola.


Om kursen

Kursledarna

Bakom kursen står Cadys professionella team av kunniga och utbildade yrkeslärare. Deras gedigna erfarenheter är samlade från tidigare arbeten inom vård och omsorg, psykiatrisk vård samt pedagogik. De har dessutom arbetat länge med människor som har olika typer av psykiska funktionsvariationer.

Genom att ha haft närkontakt med människor i olika åldrar och sammanhang har de djupa kunskaper i hur människor funkar i olika situationer. Detta ger dem även kompetens i hur varje enskild person kan bemötas och behandlas utifrån sina unika situationer och behov.

Cadys yrkeslärare brinner för att dela med sig av sina erfarenheter så att du kan få en djupare förståelse och inlärning. De ser fram emot att ge dig stöttning och motivation mot dina utbildningsmål och yrkesdrömmar.

Kursplan

 • Rollen som god man

  Vad det innebär att arbeta som god man eller förvaltare; skillnaden mellan god man och förvaltare för huvudmannen respektive uppdragstagaren.

 • Myndighetens krav

  De kraven som ställs på en god man eller förvaltare i sitt arbete av myndigheterna.

 • Agerande efter myndigheternas krav

  Hur du arbetar utifrån de lagarna och förordningarna som ligger till grund för godmanskapet.

 • God man för ensamkommande flyktingbarn

  Att arbeta som god man för ensamkommande flyktingbarn samt skillnaden i godmanskapet före och efter erhållet uppehållstillstånd.

 • Slutarbete

  Ämnesspecifik redovisning som påvisar måluppfyllelsen.

Kursens mål

Målet är att du efter avslutad kurs har tillägnat dig följande kunskaper och verktyg så att du med säkerhet kan hantera arbetet som god man eller förvaltare:

 • Identifiera och kunna tillgodose huvudmannens behov och samarbeta med anhöriga och myndigheter inom ramen för godmanskap.
 • Förstå godmanskapets specifika förutsättningar för ensamkommande flyktingbarn med gode mannen som kommunikations- och förbindelselänk till svenska samhället.

Antagningskrav

Denna kurs har ej krav på betyg eller andra förkunskaper för att kunna läsa den.

Är du osäker på om du kan läsa denna kurs? Läs om hur du kan ansöka om en bedömning här.

Viktigt att veta

Du får inte ha betalningsanmärkningar eller förekomma i brottsregistret. Om du har det kommer du ej att kunna arbeta inom området.

Delbetalning

Välj att delbetala din kurs! Läs mer om delbetalning här.

Denna kurs är ej CSN berättigad.


Snabbfakta

 • Helt på distans utan några fysiska träffar.
 • Läs i din egen takt och variera även den fritt med vårt flexibla upplägg.
 • Läs snabbt då det ingår ingen praktik i denna kurs.
 • Studera vid sidan av jobb eller under ledigheter.
 • Validera delkurser som du redan har genomfört. Läs mer här.
 • Kursen vänder sig till privatpersoner samt företag och organisationer.
 • Kursen är baserad på självstudier men du har tillgång till en yrkeslärare som kan hjälpa med pedagogiska frågor.

Vill du veta mer?

Fyll gärna i nedan formulär.