Grönare generationer

Gröna Generationer 1200x630

Det privata alternativet!

  • Vill du arbeta med att utveckla kunskap om hållbarhet för framtida generationer?
  • Tycker du att det är viktigt att värna om miljön och ha en grönare tankesätt?
  • Vill du utbilda skolor och företag om hur man kan arbeta mer hållbart?

Då är detta utbildningen för dig!

Att vara miljömedveten både på en arbetsplats och som individ blir allt viktigare. Många företag och organisationer saknar kunskap om hur de kan påverka deras miljöfotavtryck genom att jobba och leva på ett hållbart sätt. Vår utbildningen till Grönare generationer är framtagen för att förmedla denna kunskap. Du får de kunskaper och verktyg du behöver för att utbilda företag och organisationer inom alla branscher och på olika nivåer så att de kan implementera ett grönt tankesätt inom sin verksamhet.

Det finns olika behov av utbildning för personalen beroende på typ av arbetsplats. Vår utbildning innehåller kurser på olika nivåer. Detta för att du ska kunna utbilda anställda på alltifrån förskolor till äldreomsorgen såväl som privata företag till kommunala organisationer. Därigenom får nu- och framtida generationer kunskap för att kunna leva och bedriva sin verksamhet på ett hållbart och miljömässigt sätt.

Vem kan läsa utbildningen?

Vår utbildning riktar sig till dig som vill utbilda människor som jobbar på skolor och företag till att arbeta med ett grönare tänkande och görande.

Du kan även läsa denna utbildning om du vill lära dig mer om ett hållbart samhälle och leverne. Den passar även för dig som är anställd som t.ex. lärare eller föreläsare, arbetar med miljöfrågor inom ett företag eller som vill bredda dina kunskaper inom miljön och hållbarhet.

Framtagen i samarbete med två skolor

I samarbete med Competence Center and Business Help AS i Norge och Litauiska LT-UAB i Lettland kommer vi att lansera denna spännande utbildning till Grönare generationer inom en snar framtid. Projektet har finansierats genom det Nordiska ministerrådet via Norplus Horisontal 2021.

Läs gärna mer om vårt samarbete här.

Korta fakta om utbildningen

Utbildningens innehåll motsvarar ett år och är på en eftergymnasial nivå.

Delkurserna och ämnen handlar uteslutande om hållbarhet och miljön. Kurserna handlar om ett hållbart leverne, hållbart odlande, att äta nyttig och näringsrik mat samt hur man implementerar ett hållbart leverne i vardagen.

Mer information kommer snart!

Tycker du att detta låter som ett spännande yrke för dig? Håll gärna koll på denna sida då vi kommer att uppdatera den med mer information om utbildningen inom kort.