Hotel Manager


UTBILDNINGSFAKTA
Typ 
Yrkesutbildning
Utbildningssätt 
Distans
Nivå 
SeQF Kvalifikationsnivå 5
Startdatum 
Börja när du vill
Motsvarande tid 
1 år
Flexibel lästakt 
Snittid 6 mån (max 1½ år, ingen minimitid)
Praktik 
8 veckor, flexibelt upplägg
Kurslitteratur 
Ingår
Utbildningsbevis 
Certifikat och yrkesutbildningsbevis
Recensioner 
Pris 
29 400 kr inkl. moms
 
(24 075 kr ex. moms)

Att jobba som Hotel Manager

Vad gör en hotel manager?

Hotel Manager är utbildningen som ger dig den kunskap och de verktyg som gör dig attraktiv för arbete inom framförallt hotellbranschen, där efterfrågan på utbildad personal är stor. Du får den spetskompetens du behöver för att avancera i branschen och efter utbildningen har du stora chanser att få en ledande befattning inom hotel management!

Jobba inom ett växande yrke

Turism- och hotellnäringen växer. Kompetensbrist är ett hot mot ökad tillväxt och utveckling inom näringen. Branschen behöver ett professionellt mottagande genom engagerade och serviceinriktade medarbetare. Sverige som besöksland attraherar allt fler utländska besökare som behöver boende och service. Det finns ca 2 000 hotell i Sverige och det byggs hela tiden fler.

Stort fokus under studietiden ligger på värdskap och ledarskap samt försäljning och marknadsföring. I de omväxlande arbetsuppgifterna ingår det också att leda och motivera medarbetare i den dagliga driften.

Arbetsprognos

De internationella hotellkedjornas etableringar ökar i Sverige och har stärkt branschens attraktionskraft samt konkurrensen om kompetent personal. Intresset för att förlägga internationella företagsmöten och kongresser i Sverige gör att efterfrågan på kompetenta chefer/ledare för att leda och utveckla personal och hotell har ökat. Likaså behovet av personal med goda färdigheter inom ekonomi, marknadsföring och försäljning.

Vanliga yrkesroller/arbetsplatser

 • Hotellchef eller hotellmanager på större eller mindre hotell
 • Receptions-/konferens-/avdelningschef
 • Operativ ledare/team leader/supervisor bland medarbetare
 • Platsansvarig på en mindre anläggning inom besöksnäringen t.ex. vandrarhem

Genom att ha studerat management inom hotell- och besöksnäringen får du också goda möjligheter till arbete inom andra delar av turistnäringen.


Om utbildningen

Godkänd enligt SeQF kvalifikationsnivå 5

Denna utbildning är godkänd av MYH (Myndighet för yrkeshögskolan) enligt SeQF kvalifikationsnivå 5. Därmed är den likvärdig en yrkeshögskoleutbildning på eftergymnasial nivå. Läs mer om det här.

Vår distansutbildning till Hotel Manager ger dig möjligheter

9/10 av Cadys elever jobbar inom yrket tack vare sin utbildning! Drygt hälften av eleverna är skickade av sina arbetsgivare, eftersom de anser att Cadys utbildning ger deras anställda de kompetenser och kunskaper som behövs.

Utbildningsledarna

Bakom utbildningen står Cadys professionella team av kunniga och utbildade yrkeslärare. Deras gedigna erfarenheter är samlade från tidigare arbete inom business management, service och administration.

Genom deras gedigna kunskaper och kompetenser har de värdefulla insikter i vad det innebär att arbeta inom dessa branscher.

Cadys yrkeslärare brinner för att dela med sig av sina erfarenheter så att du kan få en djupare förståelse och inlärning. De ser fram emot att ge dig stöttning och motivation på väg mot dina utbildningsmål och yrkesdrömmar.

Kursplan

 • Administration 2

  Rollen som administratör gällande serviceinriktat arbete gentemot kunder samt planering, organisation, genomförande, presentation och utvärdering av ett företags interna och externa service.

 • Försäljning och marknadsföring

  Medial marknadsföring och försäljning; marknadsföringens roll i köpprocessen samt betydelsen av en tydlig företagsprofil.

 • Entreprenörskap och företagande

  Att tänka som en entreprenör och företagets villkor.

 • Organisation och ledarskap

  Begrepp, teorier och modeller, olika former av ledarskap samt organisationsformer och deras användbarhet i olika sammanhang.

 • Reseförsäljning

  Aktörer inom reseproduktion och försäljning samt hur dessa samverkar.

 • Hållbar turism

  Hållbar utveckling inom turismnäringen; internationella överenskommelser samt lagar och andra bestämmelser som berör turismnäringen.

 • Affärskommunikation

  Affärskommunikation i både tal och skrift, metoder för omvärldsbevakning i affärsvärlden, kommunikationsmönster i olika länder samt framställandet av affärsdokument och presentationer.

 • Affärsjuridik

  Juridiska begrepp inom affär samt vanligt förekommande lagar rörande affärsjuridiken.

 • Affärsutveckling och ledarskap

  Vad affärsutveckling innebär, om SWOT-analys, att upprätta en affärsplan samt lagar och bestämmelser.

 • Personaladministration

  Vanliga arbetsuppgifter på en personalavdelning inklusive anställning, personalekonomi, arbetsrätt och arbetsmiljö.

 • Rekrytering och omställning

  Anställning, rehabilitering, uppsägning, arbetsrätt och det svåra samtalet.

 • Praktik

  Minst 8 veckor, längre vid behov. Du hittar din egen plats och du får inte gå ut på praktik innan du har fått din praktikplanering godkänd av Cady.

 • Slutarbete

  Ämnesspecifik redovisning som påvisar måluppfyllelsen.

Praktik

Praktik ingår och är vanligtvis heltid i 8 veckor. Längre praktiktid kan förekomma vid behov för att du ska kunna uppfylla praktik- och utbildningsmålen. Upplägget är flexibelt och du kan anpassa det efter dina önskemål och i samråd med oss. Kanske vill du till exempel läsa deltid över en längre period medan du arbetar.

Du hittar din praktikplats själv och hela praktiken ska göras på samma plats. Praktikplatsen kan vara din arbetsplats om du kan göra relevanta arbetsuppgifter.

Det är viktigt att du inte går ut på praktik utan att först ha fått din praktikplanering godkänd av Cady. Om du gör det är du inte försäkrad och din praktik blir inte godkänd.

Praktiken går att validera om du har relevant arbetslivserfarenhet som du styrker genom ett arbetsgivarintyg. Läs mer här.

Utbildningsmål

Målet är att du efter avslutad utbildning har tillägnat dig följande kunskaper och verktyg så att du med säkerhet kan hantera arbetet som chef inom hotell och turism:

 • Samverka och kommunicera med kunder och kollegor samt utföra arbetsuppgifter på ett serviceinriktat, ansvarsfullt och arbetsmiljömässigt sätt.
 • Leda och fördela arbetet inom yrkesområdet med hänsyn till internationella och nationella överenskommelser, lagar och bestämmelser inom turistnäringen.

Antagningskrav

Lägst godkänt betyg i:

 • Svenska A / Svenska 1 / SAS A / SAS 1 eller motsvarande
 • Engelska A / Engelska 5 eller motsvarande
 • Matematik A / Matematik 1a/1b/1c eller motsvarande

Uppfyller du inte kraven eller är du osäker på om du kan läsa denna utbildning? Läs om hur du kan ansöka om en bedömning här.

Delbetalning

Välj att delbetala din utbildning! Läs mer om delbetalning här.

Denna utbildning är ej CSN berättigad.


Snabbfakta

 • Helt på distans utan några fysiska träffar.
 • Läs i din egen takt och variera även den fritt med vårt flexibla upplägg.
 • Studera vid sidan av jobb eller under ledigheter.
 • Validera delkurser eller praktiken som du redan har genomfört. Läs mer här.
 • Utbildningen vänder sig till privatpersoner samt företag och organisationer.
 • Din yrkeslärare kan erbjuda pedagogisk hjälp, studietips och även elevcoachning.

Vill du veta mer?

Fyll gärna i nedan formulär.