HR-specialist


UTBILDNINGSFAKTA
Typ 
Yrkesutbildning
Utbildningssätt 
Distans (inga fysiska träffar)
Nivå 
SeQF Kvalifikationsnivå 5
Startdatum 
Börja när du vill
Motsvarande tid 
2½ år
Flexibel lästakt 
Snittid 1½ år (max 3 år, ingen minimitid)
Praktik 
8 veckor, flexibelt upplägg
Kurslitteratur 
Ingår
Utbildningsbevis 
Certifikat och yrkesutbildningsbevis
Recensioner 
Pris 
26 600 kr inkl. moms
 
(22 107 kr ex. moms)

Att jobba som HR-specialist

Vad gör en HR-specialist?

När du utbildar dig hos oss till HR-specialist får du en bredd kompetens inom olika HR områden och således kan du arbeta med olika personalfrågor. HR-specialister finns inom alla branscher och dessutom på både större och mindre företag. När du arbetar på ett större företag specialiserar du framför allt inom ett HR område medan när du är anställd på ett mindre företag arbetar du istället med samtliga personalfrågor.

Om du arbetar som anställd inom bemannings- eller kompetensföretagen kan du arbeta som bl.a. rekryterare, konsult eller utbildare. Bemanningsföretag kan även hyra dig ut till andra företag för att arbeta med just deras specifika personalfrågor.

Några exempel på arbetsuppgifter du kan arbeta med som HR-specialist:

 • Utredning av personalbehovet i företaget
 • Rekrytering, platsannonsering, göra intervjuer och ta in referenser
 • Planering och genomföring av introduktion för nyanställd personal
 • Planering av kompetensutveckling för alla anställda
 • Framtagning av underlag inför förhandlingar om löner och anställningsvillkor
 • Delta i eller representera arbetsgivaren vid förhandlingar
 • Frågor kring arbetsmiljö och jämställdhet
 • Rådgivning och stöd i sjuk- och hälsofrågor, oftast i samarbete med företagshälsovården. (En del arbetsplatser har dessutom särskilda personalkonsulenter som tar hand om dessa uppgifter.)
 • Omplacering av personal till nya arbetsuppgifter
 • Administrativa uppgifter

Arbetsprognos för HR-specialist

Det finns mycket goda möjligheter att kunna få ett arbete inom yrket då HR-specialister finns på såväl stora som små företag och dessutom inom samtliga branscher.

Vanliga arbetsplatser

 • Hos privata och offentliga företag inom de flesta branscher
 • Inom konsultbranschen
 • På bemanningsföretag

Vår breda utbildning till HR-specialist ger dig inte bara kompetens och kunskap inom ett område utan även flera av de olika HR områden.


Om utbildningen

Godkänd enligt SeQF kvalifikationsnivå 5

Denna utbildning är godkänd av MYH (Myndighet för yrkeshögskolan) enligt SeQF kvalifikationsnivå 5. Därmed är den likvärdig en yrkeshögskoleutbildning på eftergymnasial nivå. Läs mer om det här.

Vår distansutbildning till HR-specialist ger dig möjligheter

9/10 av Cadys elever jobbar inom yrket tack vare sin utbildning! Drygt hälften av eleverna är skickad direkt från sin arbetsgivare då de anser att Cadys utbildning ger deras anställda de kompetenser och kunskaper som behövs.

Utbildningsledarna

Bakom utbildningen står Cadys professionella team av kunniga och utbildade yrkeslärare. Deras gedigna erfarenheter är samlade från tidigare arbeten inom business management, administration och service.

Genom deras gedigna kunskaper och kompetenser har de värdefulla insikter i vad det innebär att arbeta inom dessa branscher.

Kursplan

 • Kommunikation

  Människors interaktion och kommunikation samt pedagogiskt ledarskap.

 • Service

  Att ge god service samt kundbemötande.

 • Administration

  De olika administrativa områden samt privata företag och offentlig förvaltning.

 • Personaladministration och arbetspsykologi

  Vanliga arbetsuppgifter på en personalavdelning inklusive anställning, personalekonomi, arbetsrätt och arbetsmiljö.

 • Företagsekonomi

  De ekonomiska perspektiven på företagande.

 • IT

  Grundläggande datorkunskaper, lagar och bestämmelser som berör IT, sociala medier samt hur man kommunicerar digitalt.

 • Affärsutveckling och ledarskap

  Vad affärsutveckling innebär, om SWOT-analys, att upprätta en affärsplan samt lagar och bestämmelser.

 • Entreprenörskap och företagande

  Att tänka som en entreprenör och företagets villkor.

 • Inköp och upphandling

  Inköp samt ekonomiska beräkningar inom inköp och upphandling.

 • Affärskommunikation

  Affärskommunikation i både tal och skrift, metoder för omvärldsbevakning i affärsvärlden, kommunikationsmönster i olika länder samt framställandet av affärsdokument och presentationer.

 • Etik och människans livsvillkor

  Människan och hennes livslopp utifrån sociala, kulturella och existentiella aspekter vid hälsa, ohälsa och funktionsvariation.

 • Affärsjuridik och arbetsrätt

  Centrala rättsområden, juridiska dokumentation och begrepp samt vanligt förekommande lagar.

 • Rekrytering och omställning

  Anställning, rehabilitering, uppsägning, arbetsrätt och det svåra samtalet.

 • Organisation och ledarskap

  Begrepp, teorier och modeller, olika former av ledarskap samt organisationsformer och deras användbarhet i olika sammanhang.

 • Praktik

  Minst 8 veckor, längre vid behov. Du hittar din egen plats och du får inte gå ut på praktik innan du har fått din praktikplanering godkänd av Cady.

 • Slutarbete

  Ämnesspecifik redovisning som påvisar måluppfyllelsen.

Praktik

Praktik ingår och är vanligtvis heltid i 8 veckor. Längre praktiktid kan förekomma vid behov för att du ska kunna uppfylla praktik- och utbildningsmålen.

Upplägget är flexibelt och du kan anpassa det efter ditt önskemål och i samråd med oss såsom deltid över en längre period då du arbetar.

Du hittar din praktikplats själv och hela praktiken ska göras på samma plats. Den kan vara din arbetsplats om du kan göra relevanta arbetsuppgifter.

Det är viktigt att du inte går ut på praktik utan att först ha fått din praktikplanering godkänd av Cady. Om du gör det är du inte försäkrad och din praktik blir inte godkänd.

Praktiken går att validera om du har relevant arbetslivserfarenhet som du styrker genom ett arbetsgivarintyg. Läs mer här.

Utbildningsmål

Målet är att du efter avslutad utbildning har tillägnat dig följande kunskaper och verktyg så att du med säkerhet kan hantera arbetet som HR-specialist:

 • Arbeta med personaladministrativa och ledarskapsuppgifter samt organisationsutveckling nationellt och internationellt med hänsyn till kulturens betydelse för företagande.
 • Utvärdera sitt arbete och resultat ur ekonomiskt, personaladministrativt, personalrättsligt och ledarskapsperspektiv med hänsyn till existerande lagar.

Antagningskrav

Lägst godkänt betyg i:

 • Svenska A / Svenska 1 / SAS A / SAS 1 eller motsvarande
 • Engelska A / Engelska 5 eller motsvarande
 • Matematik A / Matematik 1a/1b/1c eller motsvarande

Uppfyller du inte kraven eller är du osäker på om du kan läsa denna utbildning? Läs om hur du kan ansöka om en bedömning här.

Delbetalning

Välj att delbetala din utbildning! Läs mer om delbetalning här.

Denna utbildning är ej CSN berättigad.


Snabbfakta

 • Helt på distans utan några fysiska träffar.
 • Läs i din egen takt och variera även den fritt med vårt flexibla upplägg.
 • Studera vid sidan av jobb eller under ledigheter.
 • Validera delkurser eller praktiken som du redan har genomfört. Läs mer här.
 • Utbildningen vänder sig till privatpersoner samt företag och organisationer.
 • Din yrkeslärare kan erbjuda pedagogisk hjälp, studietips och även elevcoachning.

Vill du veta mer?

Fyll gärna i nedan formulär.