Journalist


UTBILDNINGSFAKTA
Typ 
Yrkesutbildning
Utbildningssätt 
Distans (inga fysiska träffar)
Nivå 
Eftergymnasial
Startdatum 
Börja när du vill
Motsvarar 
2 år (snitt vid heltid 1 år)
Lästakt 
Flexibel (max 4 år, ingen minimitid)
Praktik 
Eget redaktionellt arbete
Kurslitteratur 
Ingår
Utbildningsbevis 
Diplom och yrkesutbildningsbevis
Pris 
22 900 kr inkl. moms
 
(18 965 kr ex. moms)

Att jobba som journalist

Vad gör en journalist?

Om du tycker att ett kommunikativt arbete inom media och journalistik är stimulerande och du vill bättre på att sprida information i både traditionella och digitala medier är yrket till journalist för dig!

Allt mer kommunikation sker digitalt idag och journalistyrket är i en stor förändringsfas och därför är det viktigt att utbilda dig inom både traditionella och digitala medier. Vår distansutbildning till journalist ger dig den viktiga grunden du behöver för att ta dig in i mediebranschen. Du lär dig bl.a. att välja målgrupp, medier och budskap samt om källkritisk granskning av medier. Du får även en tillbakablick på journalistik ur ett historiskt och pressetiskt perspektiv.

Grunder i layout, research, textkommunikation och digitalfotografi tillsammans med reklam, marknadsföring och PR förbereder dig för att kunna arbeta på en tidningsredaktion eller för att etablera dig som frilansjournalist.

Arbetsprognos

Det finns goda möjligheter att kunna få ett arbete inom yrket nu och framöver särskilt inom digitala medier. Är du nyfiken på vad arbetsgivarna på din ort har för krav för att kunna få ett arbete fråga gärna dem innan du anmäler dig.

Vanliga yrkesroller och arbetsplatser

 • Reporter för tryckta eller webbaserade tidningar och tidskrifter
 • Frilansjournalist
 • Inom sociala medier som t.ex. bloggare, vloggare, influenser eller reseskildrare

Marknaden är expansiv och det finns väldigt stora möjligheter för den som hittar sin nisch där kreativiteten släpps lös.


Om utbildningen

Vår distansutbildning till journalist ger dig möjligheter

9/10 av Cadys elever jobbar inom yrket tack vare sin utbildning! Drygt hälften av eleverna är skickad direkt från sin arbetsgivare då de anser att Cadys utbildning ger deras anställda de kompetenser och kunskaper som behövs.

Utbildningsledarna

Bakom utbildningen står Cadys professionella team av kunniga och utbildade yrkeslärare. Deras gedigna erfarenheter är samlade från tidigare arbeten inom kommunikation, service och pedagogik.

Deras bakgrunder inom digital undervisning och även som utbildare inom språk ger de värdefulla insikter i vad det innebär att arbeta inom dessa branscher.

Cadys yrkeslärare brinner för att dela med sig av sina erfarenheter så att du kan få en djupare förståelse och inlärning. De ser fram emot att ge dig stöttning och motivation mot dina utbildningsmål och yrkesdrömmar.

Kursplan

 • Journalistik nu och då

  Pressens uppkomst och de samhällsförändringar som legat till grund för detta; de fem faserna av journalistik; begreppen dagspress och partipolitik; dagspressen som bransch gällande organisationer och etiska ställningstaganden samt journalistyrkets utveckling över tid med hänsyn till teknik och etik.

 • Journalistik som profession

  Begreppet nyhetsfaktor och tillvägagångssätt vid urval och värdering av dess; dagspressen som bransch; journalistik utifrån olika aspekter inklusive politik, etik, objektivitet samt begreppet journalistik som den tredje statsmakten.

 • Juridik och pressetiska regler

  Innebörden av begreppet konsekvensneutralitet utifrån olika aspekter inklusive plikt-, konsekvens- och dygdetik samt journalistiska spelregler avseende tryckfrihet, upphovsrätt och andra viktiga lagar.

 • Språkvård

  Kunskap i skriftlig produktion av olika slag; skrivtekniska detaljer, skriftspråkets tecken samt hur språket utformas och anpassas utifrån ändamålet och mottagaren.

 • Textkommunikation

  Innebörden av begreppen propaganda och fake news; journalistikens olika texttyper med referens till tidningsgenre samt mottagaranpassning utifrån olika aspekter inklusive språk, genre, ämne, läsare och situation.

 • Textproduktion (olika genrer)

  Att läsa och skriva klassiska texter inklusive nyhetsartikel, notis, insändare, debattartikel, krönika och ledare; bedömning av texter genrevis så att varje genres specifika särdrag ska utkristallisera sig samt kunskap i egen produktion av texter i respektive genre inklusive värdering mot specifika genresärdrag.

 • Journalistik metodik

  Den journalistiska metoden för källkontakt och aspekter samt faser att beakta enligt denna metod samt tillvägagångssätt för inhämtning av information från domstolsväsendet, sjukhus, brandkår, kommuner, statliga myndigheter och företag.

 • Reklam och PR

  Skillnader mellan reklam, PR och information; om politiker som PR-konsulter och tvärtom; relevanta lagar och regler för reklambranschen samt domstolar, myndigheter och branschorganisationer för klagomål och ärenden inom reklam och PR.

 • Digital journalistik

  Skillnader mellan att skriva för webben kontra en papperstidning inklusive publicering i medborgartjänster och interaktiva databaser; teknologins utveckling samt journalistikens förändring utifrån karaktärsdragen interaktivitet, hyperlänkar multimedia och publiceringshastighet.

 • Digital fotografi

  Syftet med användning av ett objektiv; olika typer av objektiv och manuella inställningar; viktiga aspekter vid val av specifikt objekt till specifik situation; porträttbildsfotografi med hänsyn till objektiv, skärpedjup, inne- eller utemiljö och bländartal samt viktiga aspekter vid porträttbildsfotografi av barn och djur.

 • Intervjuteknik

  Skillnader mellan olika intervjutyper och respondentens förväntningar på respektive intervjuform; mediaintervjuns funktion för intervjuare, respondent och observatör samt förutsättningarna för speciella typer av mediaintervjuer.

 • Radiojournalistik och podcasts

  Skillnader mellan journalistik i tidningsform samt i radio och tv; innebörden av en podcast samt tillvägagångssätt för produktion med fokus på skillnader gentemot övrig radio och tv.

 • Design och textlayout

  Påverkan på läsbarhet utifrån olika aspekter inklusive typsnitt, grad, radlängd, radavstånd, marginal, rubrik, styckesindelning, kapitelindelning, sidnumrering och textfärg samt textutformning på webben med dess specifika förutsättningar utifrån typsnittsval och formatval.

 • Praktisk erfarenhet genom egen textproduktion

 • Slutarbete

  Ämnesspecifik redovisning som påvisar måluppfyllelsen.

Praktik

Du får den praktiska erfarenheten genom att göra din egen textproduktion och redaktionellt arbete under instruktion av din yrkeslärare.

Du kan även att göra en traditionell praktikperiod på en praktikplats om du vill. Längden är då beroende på bl.a. tiden det tar dig att uppnå praktikmålen. Upplägget är flexibelt och anpassas efter ditt önskemål och i samråd med oss. Vid val av praktik hos en arbetsgivare hittar du din praktikplats själv och den kan vara din arbetsplats om du kan utföra arbetsuppgifter relevanta till utbildningen. Det är då viktigt att du inte går ut på praktik utan att först ha fått din praktikplanering godkänd av Cady. Om du gör det är du inte försäkrad och din praktik blir inte godkänd.

Du kan validera praktiken om du har relevant arbetslivserfarenhet. Läs mer här.

Utbildningsmål

Målet är att du efter avslutad utbildning har tillägnat dig följande kunskaper och verktyg så att du med säkerhet kan hantera arbetet som journalist:

 • Arbeta med olika texttyper, genrer och medier för att kommunicera ut önskat budskap till vald målgrupp med lämpligt språkbruk och layout/design.
 • Förstå vikten av och på pressetiskt sätt använda reklam och marknadsföring samt källkritik.

Antagningskrav

Lägst godkänt betyg i:

 • Svenska B / Svenska 2 eller motsvarande*
 • Engelska A / Engelska 5 eller motsvarande
 • Matematik A / Matematik 1a/1b/1c eller motsvarande

Andra krav:

 • Minst 18 år (eller ha vårdnadshavares samtycke)
 • God självkännedom, studievana och disciplin
 • Vara vid god psykisk form
 • Dator- och internetåtkomst
 • God datorvana och kan hantera filer i Word, Excel, Powerpoint samt PDF

*Om du istället har läst Svenska A / SAS A eller motsvarande och dessutom har goda skriftliga kunskaper kan det ändå vara möjligt att läsa.

Vill du läsa men saknar något av kraven? Ansök om en bedömning här.

Delbetalning

Välj att delbetala din utbildning! Läs mer om delbetalning här.

Denna utbildning är ej CSN berättigad.


Snabbfakta

 • Helt på distans utan några fysiska träffar.
 • Läs i din egen takt och variera den fritt med vårt flexibla upplägg.
 • Studera vid sidan av jobb eller under ledigheter.
 • Validera delkurser eller praktiken som du redan har genomfört. Läs mer här.
 • Utbildningen vänder sig till privatpersoner samt företag och organisationer.
 • Din yrkeslärare kan erbjuda pedagogisk hjälp, studietips och elevcoachning.

Vill du veta mer?

Fyll gärna i nedan formulär.