Kostrådgivare och hälsopedagog


UTBILDNINGSFAKTA
Typ 
Yrkesutbildning
Utbildningssätt 
Distans (inga fysiska träffar)
Nivå 
SeQF Kvalifikationsnivå 5
Startdatum 
Börja när du vill
Motsvarar 
2 år (snitt vid heltid 1 år)
Lästakt 
Flexibel (max 4 år, ingen minimitid)
Praktik 
Arbete med egna klienter
Kurslitteratur 
Ingår
Utbildningsbevis 
Certifikat och yrkesutbildningsbevis
Recensioner 
Pris 
24 900 kr inkl. moms
 
(20 705 kr ex. moms)

Att jobba som kostrådgivare och hälsopedagog

Vad gör en kostrådgivare och hälsopedagog?

Yrket till kostrådgivare och hälsopedagog passar dig som verkligen brinner för att hjälpa människor till ett bättre liv genom att äta bättra och komma i from. Som kostrådgivare och hälsopedagog jobbar du med rådgivning och vägledning av dina klienter utifrån framför allt deras individuella krav och livssituationer.

En heltäckande utbildning för dig som vill jobba som kostrådgivare och hälsopedagog

Vår utbildning till certifierad kostrådgivare och hälsopedagog ger dig bara fördjupade kunskaper men även insikter inom området näringslära och hälsa och är en av marknadens bredaste och mest täckande utbildningar. I utbildningen lär du dig hela spektret och inte bara enstaka inriktningar som t.ex. GI & LCHF.

Du kommer att lära dig allt du behöver kunna arbeta inom näringslära och nutrition så att du som vill kan därför arbeta med rådgivning och vägledning inom detta spännande område. Med vår utbildning får du dessutom de verktyg du behöver för att kunna coacha, inspirera och hjälpa människor till en bättre och hälsosammare livsstil.

Du behöver inte ha förkunskaper inom kost och hälsa

Det innebär att du inte behöver ha tidigare erfarenhet för att kunna läsa denna utbildning utan den riktar sig både till dig som vill börja arbeta inom området och även till dig som redan har en utbildning inom ett annat hälsoområde. Om du har ett stort intresse för kost och hälsa kan denna utbildning även ge dig den kompetens som du behöver för att komma in i branschen.

Arbetsprognos

Det finns goda möjligheter att kunna arbete inom yrket då allt fler människor blir mer medvetna om hur mycket kosten betyder för vår hälsa och vårt välmående. Därför ökar efterfrågan på rådgivare och personal med kompetens inom näringslära och hälsa.

Vanliga yrkesroller och arbetsplatser

 • Arbeta med dina egna klienter i din egen praktik
 • Inom privata friskvårdsföretag
 • Hos privata och offentliga företag och myndigheter inom branschen
 • Inom företagshälsovården
 • Konsultarbete
 • Speciella uppdrag inom skolans elevhälsan som informatör om kost och motionsvanor
 • Som komplement till ett annat hälsoinriktat yrke t.ex. personlig tränare eller livscoach

Bra att veta

För att arbeta med minderåriga barn och ungdomar krävs det att du har ett rent belastningsregister. Praktik- eller arbetsplatsen kan kräva ett utdrag som du kan beställa på polisens hemsida men du behöver inte lämna in ett till oss som skola.


Om utbildningen

Godkänd enligt SeQF kvalifikationsnivå 5

Denna utbildning är godkänd av MYH (Myndighet för yrkeshögskolan) enligt SeQF kvalifikationsnivå 5. Därmed är den likvärdig en yrkeshögskoleutbildning på eftergymnasial nivå. Läs mer om det här.

Vår distansutbildning till kostrådgivare och hälsopedagog ger dig möjligheter

9/10 av Cadys elever jobbar inom yrket tack vare sin utbildning! Drygt hälften av eleverna är skickad direkt från sin arbetsgivare då de anser att Cadys utbildning ger deras anställda de kompetenser och kunskaper som behövs.

Utbildningsledarna

Bakom utbildningen står Cadys professionella team av kunniga och utbildade yrkeslärare. Deras gedigna erfarenheter är samlade från tidigare arbeten inom vård och omsorg, psykiatrisk vård samt pedagogik. De har dessutom arbetat länge med människor som har olika typer av fysiska och psykiska funktionsvariationer.

Genom att ha haft närkontakt med människor i olika åldrar och sammanhang har de djupa kunskaper i hur människor funkar i olika situationer. Detta ger dem även kompetens i hur varje enskild person kan bemötas och behandlas utifrån sina unika situationer och behov.

Cadys yrkeslärare brinner för att dela med sig av sina erfarenheter så att du kan få en djupare förståelse och inlärning. De ser fram emot att ge dig stöttning och motivation mot dina utbildningsmål och yrkesdrömmar.

Kursplan

 • Etik och människans livsvillkor

  Människan och hennes livslopp utifrån sociala, kulturella och existentiella aspekter vid hälsa, ohälsa och funktionsvariation.

 • Kommunikation

  Människors interaktion och kommunikation samt pedagogiskt ledarskap.

 • Motiverande samtal (MI)

  Teoretiska grunderna inom motiverande samtal, den samtalsmetoden och förhållningssättet som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser och skapa motivation, samt praktiska arbetsmetoder inom de olika tillämpningsområden.

 • Psykologi 1

  Grundläggande kunskaper inom psykologi inklusive historia, olika inriktningar samt psykisk hälsa och ohälsa.

 • Hälsopedagogik

  Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter ur ett miljö-, historiskt och internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter både på individ, grupp och samhällsnivå.

 • Kognitiv beteendeterapi

  Lärdom om de sex stegen i coachning enligt KBT-modellen.

 • Anatomi och fysiologi 1

  Människokroppens uppbyggnad och funktion; medicinsk terminologi samt läkemedel och läkemedelshantering.

 • Barnhälsovård

  Hälsa och hälsovårdande arbete; samband mellan livsstil, livsvillkor, hälsa och välbefinnande samt barnhälsovårdens lagar och andra bestämmelser inom verksamhetsområdet.

 • Komplementärmedicin

  Komplementära behandlingsmetoder i relation till skolmedicin; lagar, andra bestämmelser och yrkesetik i samarbeten samt kommunikation i utövande av komplementärmedicinska behandlingsmetoder.

 • Livsmedelsvetenskap

  Hur livsmedel hanteras, lagras, och tillagas för att uppnå förväntade resultat; i vilken mån olika livsmedel utgör källor till näringsämnen i kosten; relation mellan fysisk aktivitet, vila och stress i fråga om kost och kostvanor samt allergier och olika typer av specialkost.

 • Näringslära

  Människans energibehov och energiförbrukning inklusive de energigivande näringsämnenas metabolism och funktion i kroppen med hänsyn till fysisk aktivitet och hälsoaspekter; funktionen och behovet av fett, protein, kolhydrater, kostfiber, vitaminer, mineraler och antioxidanter i relation till människans kroppsfunktioner.

 • Träningslära

  Grundprinciper för träning; om begreppen styrka, snabbhet, uthållighet, rörlighet och koordination inklusive hur man tränar dessa samt innebörden av olika mätmetoder inom träning.

 • Friskvård och hälsa

  Kunskaper om hälsa inklusive förebyggande och hälsovårdande arbete och barn- och folksjukdomar samt samband mellan livsstil, livsvillkor, hälsa och välbefinnande.

 • Kost, måltid och munhälsa

  Hälsa inklusive förebyggande och hälsovårdande arbete i samband med kost; samband mellan livsstil, livsvillkor, hälsa samt välbefinnande; nationella kostrekommendationer och livsmedelshygien inom yrkesområdet samt kulturella aspekter inom kost och måltid.

 • Arbete med egna klienter

  Praktisk tillämpning av de teoretiska kunskaperna genom sessioner med klienter.

 • Slutarbete

  Ämnesspecifik redovisning som påvisar måluppfyllelsen.

Arbete med egna klienter

Du får praktisk erfarenhet genom att arbeta med dina egna klienter i sessioner.

Du hittar dina klienter själv och om du inte har någon tidigare erfarenhet kan du börja med lättare fall inom din familj eller vänskapskrets. Det är dessutom viktigt att du får feedback och blir bekväm i din roll som rådgivare. Detta förbereder dig på bästa sättet för att kunna arbeta med utomstående klienter efter att du har avslutat din utbildning.

Du kan validera praktiken om du har relevant arbetslivserfarenhet. Läs mer här.

Utbildningsmål

Målet är att du efter avslutad utbildning har tillägnat dig följande kunskaper och verktyg så att du med säkerhet kan hantera arbetet som kostrådgivare och hälsopedagog:

 • Planera och genomföra aktiviteter med fokus på näring och träning.
 • Arbeta med hälsovård för vuxna och förbyggande hälsovård för barn och vuxna utifrån lagar, regler och bestämmelser.

Antagningskrav

Lägst godkänt betyg i:

 • Svenska A / Svenska 1 / SAS A / SAS 1 eller motsvarande
 • Engelska A / Engelska 5 eller motsvarande
 • Matematik A / Matematik 1a/1b/1c eller motsvarande

Andra krav:

 • Minst 18 år (eller ha vårdnadshavares samtycke)
 • God självkännedom, studievana och disciplin
 • Vara vid god fysisk och psykisk form
 • Dator- och internetåtkomst
 • God datorvana och kan hantera filer i Word, Excel, Powerpoint samt PDF

Vill du läsa men saknar något av kraven? Ansök om en bedömning här.

Delbetalning

Välj att delbetala din utbildning! Läs mer om delbetalning här.

Denna utbildning är ej CSN berättigad.


Snabbfakta

 • Helt på distans utan några fysiska träffar.
 • Läs i din egen takt och variera den fritt med vårt flexibla upplägg.
 • Studera vid sidan av jobb eller under ledigheter.
 • Validera delkurser eller praktiken som du redan har genomfört. Läs mer här.
 • Utbildningen vänder sig till privatpersoner samt företag och organisationer.
 • Din yrkeslärare kan erbjuda pedagogisk hjälp, studietips och elevcoachning.

Vill du veta mer?

Fyll gärna i nedan formulär.