Kundsynpunkter

Kundsynpunkter

Att få ta del av synpunkter, kritik och klagomål på vårt arbete ger oss en ovärderlig inblick av hur våra elever upplever sina utbildningar. Det hjälper oss att kunna utveckla våra utbildningar och vår verksamhet för att vi ska bli så bra som möjligt! 

Vår kundsynpunktsgrupp ansvarar för att dessa hanteras skyndsamt samt ge dig återkoppling.

I slutet på halvåret har vi en genomgång av alla inkomna synpunkter enligt vårt kvalitetsarbete. Där beslutas också om vilka åtgärder som krävs och när de skall vara implementerade. Om de är av akut karaktär hanterar vi dessa omgående.

För att ditt ärende ska behandlas krävs följande:

Samtliga ärenden

  • Vi tar endast emot synpunkter/kritik/klagomål via mejl eller post enligt nedan uppgifter (ej via telefon eller genom våra övriga kontaktsätt).
  • Kritiken eller klagomålet skall vara sakligt samt viktiga detaljer och relevant information skall framgå.
  • Om du är/har varit elev hos oss skall du uppge ditt fullständiga namn och personnummer vid din klagan.
  • Pga vår sekretesspolicy skall endast den berörda kontakta oss (ej familjemedlem, kollega eller annat ombud).
  • Samtliga hot, påtryckningar eller dylikt polisanmäls.

Klagomål om leverans av tjänst (utbildning/kurs)

  • All information och villkor finns att läsa på vår hemsida. Läs åter igenom all information gällande ditt specifika ärende innan du kontaktar oss. Vi vidarehanterar ej ärenden där Cady inte har avvikit från information/villkoren som står på hemsidan.
  • Om du är/har varit elev hos oss skall klagandet vara att leveransen av tjänsten avvikit ifrån det ömsesidiga åtagandet enligt information/villkoren som står på vår hemsida. Tänk på att du som köpare (elev) har godkänt våra allmänna villkor med ditt BankID vid din anmälan och köp av utbildning.

Övriga synpunkter/klagomål/kritik

  • Gäller synpunkten/kritiken/klagandet övriga ärenden (ej leverans av tjänsten) skall det framgå tydligt och sakligt vad ditt ärende gäller samt relevanta detaljer/information.

Du är välkommen att mejla eller posta dina synpunkter, kritik eller klagomål till oss.

Mejl: synpunkten@cady.nu

Post: Cady Training Academy
Friggagatan 9A
411 01 Göteborg 
OBS!  Märk kuvertet "Synpunkter".

Kundsynpunkter

Vi finns här för att hjälpa dig lyckas med dina studier!

Vi välkomnar alla våra elever att kontakta oss när de behöver stöd eller hjälp med sina studier. Det kan vara allt i från frågor kring uppgifter och praktik till teknisk support m.m.

Vi kommunicerar på ett positivt och öppet sätt och välkomnar kontakt via mejl, telefon, chatt, sociala medier eller i vår lärplattform. Vi uppmanar alla att hålla en god ton och ett vårdat språk i all kontakt med vår personal. 

Vid upprepad förseelse gällande detta, personangrepp eller spamming riskerar du att bli avaktiverad som elev.