Kundsynpunkter

Kundsynpunkter

Att få ta del av synpunkter, kritik och klagomål på vårt arbete ger oss en ovärderlig inblick av hur våra elever upplever sina utbildningar. Det hjälper oss att kunna utveckla våra utbildningar och vår verksamhet för att vi ska bli så bra som möjligt! 

Vår VD och ledning ansvarar för att dessa skyndsamt utreds samt att du får återkoppling.

I slutet på halvåret har vi en genomgång av alla inkomna synpunkter enligt vårt kvalitetsarbete. Där beslutas också om vilka åtgärder som krävs och när de skall vara implementerade. Om de är av akut karaktär hanterar vi dessa omgående.

Du är välkommen att ringa, mejla eller posta dina synpunkter, kritik eller klagomål till oss.

Mejl: synpunkten@cady.nu

Post: Cady Training Academy, Friggagatan 9A, 411 01 Göteborg 
OBS!  Märk kuvertet "Synpunkter".

Kundsynpunkter

Vi finns här för att hjälpa dig lyckas med dina studier!

Vi välkomnar alla våra elever att kontakta oss när de behöver stöd eller hjälp med sina studier. Det kan vara allt i från frågor kring uppgifter och praktik till teknisk support m.m.

Vi kommunicerar på ett positivt och öppet sätt och välkomnar kontakt via mejl, telefon, chatt, sociala medier eller i vår lärplattform. Vi uppmanar alla att hålla en god ton och ett vårdat språk i all kontakt med vår personal. 

Vid upprepad förseelse gällande detta, personangrepp eller spamming riskerar du att bli avaktiverad som elev.