Kurser inom Social Omsorg

Gillar du att hjälpa dina medmänniskor och ge dem stöd? Läs då en av våra kurser inom social omsorg på distans! Här kan du se vårt utbud av kurser i denna kategori.


Barn och ungdom 2020 1200x630

Barn och ungdom

Om du arbetar med barn och ungdomar som har svåra problem eller upplevt trauma och behöver verktyg för att kunna hantera och hjälpa dem så är denna kurs för dig! Du lär dig olika verktyg för att kunna bl.a. ta reda på deras upplevelser i en lugn miljö, hanterar utagerande beteende samt hur du använder ett lågt affektivt bemötande.


Etik och människans livsvillkor 1200x630

Etik och människans livsvillkor

Denna korta kurs ger dig kompetens inom etik och människans livsvillkor och är en bra komplement till våra andra utbildningar och kurser. I kursen lär du dig om vad människovärde betyder samt vad människosyn är för att hjälpa dig i din kommunikation och samarbete vid möten av olika typer av människor i samhället.


God man Förvaltare 2020 1200x630

God man/förvaltare

Arbeta med att ge stöd åt människor som behöver hjälp med framför allt med ekonomiska uppgifter samt sina kontakter med myndigheter och andra företag och organisationer. Du kan ha en eller flera uppdrag och många har även denna som extra jobb vid sidan av sitt vanliga. I denna kurs får du de verktyg och kunskaper som du behöver för att arbeta både som god man och förvaltare samt även med ensamkommande flyktingbarn.


Missbruk 2020 1200x630

Missbruk

Om du vill kunna hjälpa människor ut ur missbruksproblematik av olika slag så är denna kurs för dig! Du får kompetens så att du kan arbeta för att hjälpa människor att bryta vanor och leva ett liv fri från missbruk.


Näthat och gromning online 1200x630a

Näthat och gromning online

En stor del av vår kommunikation sker numera digitalt. Barn och ungdomar använder de digitala plattformarna för att synas och höras. De blir även introducerade till den digitala världen och sociala medier på ett allt yngre ålder. Det är därför viktigt att informera dem och även viktiga vuxna i deras omgivning om faran på internet. De behöver veta hur de ska agera i olika situationer, identifiera ett hot samt hur och när de ska förmedla det till vuxna eller myndigheterna. I denna kurs så får du kunskap och kompetens både för att arbeta med och utbilda i frågor kring näthat, mobbning och gromning (grooming) online.


Psykologi 1200x630

Psykologi 1

Denna korta kurs ger dig kompetens inom psykologi och är en bra komplement till våra andra utbildningar och kurser. I denna kurs lär du dig om vad psykologi innebär och hur våra tankar, känslor och beteende påverkar oss som människor och individer.


Samtalsmetodik 1200x630

Samtalsmetodik

I denna kurs lär du dig olika samtalsmetoder och förhållningssätt när du ska hålla samtal med dina klienter inom den sociala omsorgen. Dessa kunskaper kan även användas när du jobbar med patienter inom vården eller även i andra professionella och sociala sammanhang.


Social omsorg 2019 1200x630

Social omsorg

Vill du få kompetens inom den juridiska sidan av den sociala omsorgen? Då är denna kurs för dig! Du lär dig om de olika lagar och regler som styr socialt arbete och social omsorg. Denna kurs är en mycket bra komplement till ditt nuvarande arbete där du jobbar med människor inom social omsorg.


Tolvstegsbehandling 2021 1200x630

Tolvstegsbehandling

Få kunskap inom den välkända och beprövade behandlingsmetoden till 12-stegs behandling. Med denna kompetens kan du hjälpa människor ur sitt missbruksproblematik och ger de stöd för att kunna leva ett liv utan missbruk.


Trappanmodellen 1200x630-comp

Trappanmodellen

I denna kurs får du kunskap i trappanmodellen, ett viktigt redskap att använda i ditt behandlingsarbete med barn som har upplevt våld i sina nära relationer. Denna metod är mycket användbar i krissamtal för att hjälpa barnet prata och förstå det som hen har upplevt.


Våld i nära relationer 2020 1200x630

Våld i nära relationer

Vill du hjälpa människor som har upplevt våld eller trauma i sina nära relationer? Läs denna kurs och få viktiga samtalsmetoder och verktyg. Dessa använder du för att hjälpa dem bearbeta deras upplevelser av både fysiska och psykiska våld.


Distanskurser

Distanskurser

Önskar du få kompetensutveckling som du kan använda i ditt arbetsliv eller komplettera våra kurser inom social omsorg? Läs en av våra distanskurser! Då kan du få just den kompetens som du behöver för att ta dig till nästa nivå i ditt arbetsliv. Välj bland flera olika yrkesområden såsom organisation och ledarskap, fastighet / bygg samt vård och omsorg.


Distansutbildningar 1200x630

Distansutbildningar

Är du intresserad av att läsa en komplett distansutbildning istället av en av våra kurser inom social omsorg? Kolla hela vårt utbud! Vi erbjuder utbildningar inom flera andra områden såsom fastighet och bygg, organisation och ledarskap, vård och omsorg och social omsorg.