Kurser inom vård och omsorg / hälsa

Vill du hjälpa och stödja dina människor på olika sätt? Läs då en av våra kurser inom vård och omsorg / hälsa på distans! Här kan du se vårt utbud av kurser i denna kategori.


kurser inom vård och omsorg / hälsa Akutsjukvård 1200x630

Akutsjukvård

Är du utbildad  undersköterska och vill få kompetens inom akutsjukvård? Då är denna kurs för dig! I denna kurs så lär du dig att hantera arbetet inom olika delar och akutsjukvården på sjukhus och vårdcentraler samt inom äldrevården och hemtjänsten.


Barn och ungdom för USK 2020 1200x630

Barn och ungdom för undersköterska

Denna kurs är för dig som redan är utbildad undersköterska. I den får du viktig kompetens för att kunna arbeta med barn och ungdomar inom vård och omsorg på t.ex. sjukhusavdelningar eller barnavårdscentraler.


Demensvård - kommunikation och aktivitet 1200x630

Demensvård – kommunikation och aktivitet

Om du är utbildad undersköterska eller vårdbiträde och arbetar inom äldreomsorgen så är denna kurs för dig! Du lär dig om demenssjukdomar och hur du kan hjälpa människor med dessa att kommunicera och stimulera dem till en bättre hjärnhälsa med hjälp av olika metoder och aktiviteter.


kurser inom vård och omsorg / hälsa Neonatalvård 1200x630

Neonatalvård

Om du är utbildad undersköterska och vill få specialiserade kunskaper inom neonatalvård så passar denna kurs dig! Du lär dig viktiga kunskaper och verktyg för att kunna hantera och ta hand om för tidigt födda barn och nyfödda som har svåra problem. Denna kompetens är mycket efterfrågad när du jobbar inom t.ex. sjukhusavdelningar såsom neonatal och förlossning eller på BVC.


kurser inom vård och omsorg / hälsa Palliativ vård 1200x630

Palliativ vård

Att stötta och ge människor den bästa livskvalitén som de kan få vid livshotande eller ej botbara sjukdomar är en väldig viktig uppgift. I denna kurs får du verktyg och kunskap för att kunna hjälpa dessa människor samt deras anhöriga och även vad som gäller kring de tillhörande etiska dilemman.


Psykiatri 1200x630

Psykiatri 1

Denna korta kurs ger dig kompetens inom psykologi och är en bra komplement till våra andra utbildningar och kurser. I denna kurs lär du dig vad psykiatri innebär och även hur den påverkar oss som människor och individer.


Psykiatri för USK 2020 1200x630

Psykiatri för undersköterska

Denna kurs är för dig som redan är utbildad undersköterska. I den får du viktig kompetens för att kunna arbeta med människor inom den psykiatriska vården omsorg på t.ex. sjukhusavdelningar eller andra delar av vården rörande den psykiatriska vården.


Vårdhygien och smittskydd 1200x630

Vårdhygien och smittskydd

Om du arbetar med människor inom vården är det viktigt att veta hur du arbetar förebyggande kring smittskydd samt hanterar hygienrutiner. Vår kurs ger dig denna kunskap och du lär dig även hur du använder olika typer av skyddsutrustning.


Välfärdsteknik inom vård och omsorg 1200x630

Välfärdsteknik inom vård och omsorg

Tekniken påverkar alla branscher och delar av vårt samhälle. Vård och omsorg är bland dessa och tack vare nya teknik kan många människors liv förbättras genom dess användning. I vår kurs lär du dig om de olika tekniska hjälpmedel och hur de kan användas för att förbättra livskvalitén. Du kan även utbilda vidare brukare, anhöriga och dina kollegor i användandet av olika välfärdsteknik.


Distanskurser

Distanskurser

Önskar du få kompetensutveckling som du kan använda i ditt arbetsliv eller komplettera våra kurser inom vård och omsorg / hälsa? Läs en av våra distanskurser! Då kan du få just den kompetens som du behöver för att ta dig till nästa nivå i ditt arbetsliv. Välj bland flera olika yrkesområden såsom organisation och ledarskap, fastighet / bygg samt social omsorg.


Distansutbildningar 1200x630

Distansutbildningar

Är du intresserad av att läsa en komplett distansutbildning istället av en av våra kurser inom vård och omsorg / hälsa? Kolla hela vårt utbud! Vi erbjuder utbildningar inom flera andra områden såsom fastighet och bygg, organisation och ledarskap, vård och omsorg och social omsorg.