Lärarassistent

Det privata alternativet!

 • Vill du arbeta med barn inom förskola, skola eller med ungdomar?
 • Vill du hjälpa elever att nå sina mål i skolan samt att fungera i sociala samspel?
 • Vill du ha verktyg att hjälpa elever som är utåtagerande?

Att arbeta som lärarassistent

Lärarassistenter arbetar i skolan och hjälper elever som behöver stöd för att kunna följa med i undervisningen och avlastar därmed också läraren i dennes arbete. Jobbet kan ge mycket till den som vill arbeta med barn och ungdomar, men ställer också krav på både kompetens och personliga egenskaper hos dem som arbetar inom yrket.

Arbetsuppgifterna varierar mycket vilket gör arbetet omväxlande och det kan t.ex. handla om att hjälpa till med att hantera läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter och/eller olika typer av funktionsnedsättningar. Det kan variera mellan olika skolor och är beroende på vilket stöd som elev eller lärare har behov av i och utanför klassrummet.

Det är även lärarassistentens uppdrag att hjälpa till att hitta individuella lösningar så att eleven ska kunna tillgodogöra sig  kunskap. Lärarassistenten sitter ofta med vid skolmöten som gäller särskilt stöd eller stödåtgärder och medverkar i samt dokumenterar detta arbete. Dessutom fungerar lärarassistenten som ett stöd administrativt och pedagogiskt för lärare och annan skolpersonal.


Utbildningens mål

Målet är att du efter avslutad utbildning har tillägnat dig följande kunskaper och verktyg så att du med säkerhet kan hantera arbetet som lärarassistent:

 • Planera, genomföra, dokumentera och utvärdera administrativa och andra åtgärder för att stödja och stimulera barn och ungdomar i skolarbetet.
 • Diskutera kulturmöten, sociala och pedagogiska processer på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Fakta om utbildningen

 • Innehållet motsvarar en 2-årig yrkesutbildning men du påverkar din studietid!  Det är möjligt att halvera utbildningstiden om du t.ex. läser 100% utan lov samt har god studievana/disciplin. Faktiska studietiden är individuell och beror på din lästakt m.m.
 • Denna utbildning är på distans utan fysiska träffar.  Du kan även jobba samtidigt som du läser hos oss då du lägger upp din studieplan själv och kan läsa dygnet runt!
 • Obligatoriska live webbinarier ingår.  Det finns 3 – 8 webbinarier under hela utbildningstiden och du bokar själv in tiderna när det passar dig bäst enligt vårt rullande schema.
 • Du väljer själv ditt startdatum.
 • Praktik ingår och kan valideras delvis eller helt.  Längden är vanligtvis heltid i 6-8 veckor och är beroende på ev. validering av dina tidigare erfarenheter (längre praktik kan förekomma vid behov för att kunna uppnå praktikens mål). Upplägget är flexibelt enligt dina och arbetsgivarens önskemål.
 • Du kan validera ämnen du har tidigare läst samt praktik.  Klicka här för att läsa våra valideringsrutiner. 
 • All kurslitteratur ingår. Vissa är interaktiva online-böcker och kan bytas till fysiska böcker mot självkostnadspriset.
 • Utbildningen vänder sig till både privatpersoner och organisationer.
 • Denna utbildning är ej CSN-berättigad.
 • Diplom samt yrkesutbildningsbevis erhålls efter avslutad utbildning.

Läs mer om vårt upplägg och hur du börjar hos oss nedan under “Så här går det till”!

Vi erbjuder även en FÖRDJUPNINGSKURS till denna utbildning - läs mer här!

Klicka här för svar på de vanligaste frågorna om våra utbildningar.

Antagningskrav

För att få delta i utbildningen krävs följande:

Du ska vara 18 år fyllda. (Eller med vårdnadshavares samtycke till utbildning av minderårig.) 

Du skall ha goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.

Du skall ha god självkännedom samt ha ett lugnt förhållningssätt.

Du måste ha dator- och internetåtkomst för att kunna studera.

Du ska kunna öppna och hantera filer i Word, Excel, Powerpoint samt PDF.

Om du saknar någon av antagningskraven klicka här för att läsa om hur du kan bli behörig genom reell kompetens!


 Kursplan/Pris

 • Akut omhändertagande
 • Psykologi
 • Kommunikation
 • Hälsopedagogik
 • Pedagogiskt ledarskap
 • Pedagogiskt arbete
 • Vård och omsorg
 • Specialpedagogik
 • Sociologi
 • Pedagogiska teorier och praktiker
 • Lärande och utveckling
 • Lärarassistentens arbetsuppgifter
 • Praktik (eleven ansvarar själ för att finna praktikplats)
 • Slutarbete

Pris: 12 900 kr inkl. moms (all kurslitteratur ingår)

Önskar du delbetala din utbildning? Läs mer här om hur det går till!

Ansök om ett Human Konto för delbetalning här!


Så här går det till!

Är du intresserad av våra utbildningar och undrar hur du går till väga? Här kommer några steg att följa samt bra information inför din anmälan och studietid hos oss!

 1. Kontrollera din behörighet

  Du ska själv kontrollera att du uppfyller samtliga antagningskrav innan du anmäler dig.

  Om du uppfyller dessa är du behörig att läsa utbildningen och du behöver inte skicka in dina betyg/intyg till oss.  I anmälningsformuläret intygar du att du är behörig och du blir då automatisk antagen.

  Om du inte uppfyller dessa (t.ex. om du saknar något betyg) kan vi bedöma dig som behörig mot inskickad intyg/personligt brev om du har s.k. reell kompetens genom t.ex. arbetslivserfarenhet.  Klicka här för att läsa mer om behörighet.

 2. Validera?

  Har du tidigare läst någon av delkurserna som ingår i utbildningen? Då kan du validera dem hos oss INNAN du anmäler dig!

  Du kan även validera praktiken delvis eller helt om du har relevanta erfarenheter och detta kan göras innan eller efter utbildningsstart då det inte påverkar kursavgiften.

  Klicka här för att komma till våra valideringsrutiner.

 3. Bestäm när du vill börja

  Du kan börja läsa precis när det passar dig bäst då våra distansutbildningar inte har några fasta startdatum. Du väljer själv ditt önskade startdatum och kan anmäla dig alla dagar året om. Ditt första live webbinarium bokas vid närmaste passande tillfället intill utbildningsstart.

  Vi startar nya elever löpande på helgfria veckodagar och vid omgående start kan du börja läsa tidigast efter att betalning av fakturan är oss tillhanda, se mer nedan.

 4. Anmäl dig till utbildningen

  OBS! Anmälan är bindande och görs endast via vår hemsida. Innan du skickar in din anmälan ska du kontrollera själv att du uppfyller antagningskraven samt att eventuell validering är godkänd.

 5. Betala fakturan

  Efter inskickad anmälan får du en bekräftelse via e-post på att du är antagen. Vi e-postar sedan separat en faktura inom ett par arbetsdagar (håll koll på din skräppost om du inte ser den i inkorgen). Fakturan ska vara betald före utbildningsstart (bankgiro, Swish) eller genom delbetalning via Human Finans (se mer nedan).

  Räkna med ca. två/tre bankdagar efter att betalningen är utförd tills du får inloggningsuppgifter samt litteraturinformation via mail och kan börja studera.

  Delbetala?
  Vi erbjuder delbetalningsmöjligheter i samarbete med Human Finans. Du kan ansöka om ett Human Konto innan eller efter du har anmält dig till utbildningen. Klicka här för att läsa mer om delbetalning.

 6. Börja läsa i din takt

  Du Du har tillgång till lärplattformen dygnet runt samt mentor och supportfunktioner vardagar under hela din studietid hos oss via e-post eller telefon.

  Som elev deltar du aktivt de obligatoriska live webbinarier som ingår i utbildningen där du bl.a. får information och gör muntliga redovisningar till våra mentorer. Det finns 3-8 webbinarier under hela utbildningstiden och du bokar själv in tiderna till dessa. Du kan koppla upp dig både på mobilen och datorn så länge du har en webbkamera.

  Du läser helt i din egen takt och studietiden påverkar du själv! Du behöver inte bestämma den i förväg och med vårt flexibla upplägg kan du även variera ditt tempo under studietiden. Vi har inga minimi- eller maximigränser så länge du läser aktivt och gör regelbundna inlämningar enligt din lästakt.

  Gällande studietiden är det vårt innehåll i utbildningen som är värderat. Varje elev läser väldigt olika beroende på studievana, disciplin, hur mycket man läser per dag m.m. samt att en fysisk skola har många lov (t.ex. jul, påsk m.m.) där timplanen oftast inte ligger på 40 timmar/vecka. Om du väljer att t.ex. läsa på 100% och utan lov samt har god studievana/disciplin är det möjligt att kunna halvera utbildningstiden.

 7. Praktik

  Praktik är en viktig del av utbildningen som hjälper förbereda dig inför arbetslivet och skapa viktiga kontaktar med branschen.

  Praktikens längd är vanligtvis heltid i 6-8 veckor och är även beroende på hur mycket du kan validera enligt dina tidigare arbetslivserfarenheter som är relevanta till utbildningen.  Längre praktiktid kan även förekomma vid behov för att kunna uppfylla praktikens mål.  Klicka här för att läsa våra valideringsrutiner.

  Platsen hittar du själv och kan vara din arbetsplats om dina arbetsuppgifter är relevanta till utbildningen.  Praktiken går även att skräddarsy efter dina och arbetsgivarens önskemål, t.ex. 50% över en längre period, på kvällar, helger m.m.

 8. När du har läst klart

  Denna utbildning ger diplom samt yrkesutbildningsbevis. För att erhålla dessa krävs det att du har fått godkänd i samtliga arbetsmoment, genomfört och fått praktiken godkänd samt att utbildningen är betald till fullo.  Vid delbetalning genom Human Finans behöver inte du ha betalat färdigt för att erhålla bevis/diplom.

  Observera att våra yrkesutbildningar inte ger betyg utan ger G/IG (godkänd eller inte godkänd). Om du vill erhålla officiellt betyg, måste du själv pröva dina kunskaper mot betyg hos din kommun. Undrar du på vad de olika arbetsgivarna i ditt område har för krav för att få arbete?  Kolla gärna direkt med dem!


Anmäl dig redan idag!

Har du läst all information och bestämt att denna utbildning är något för dig?


Funderingar?  Frågor?

Du är välkommen att kontakta oss och ställa dina frågor kring utbildningen innan du anmäler dig!

Namn

E-postadress

Ämne

Meddelande