Miljöpedagog


UTBILDNINGSFAKTA
Typ 
Yrkesutbildning
Utbildningssätt 
Distans
Nivå 
Eftergymnasial
Startdatum 
Börja när du vill
Motsvarande tid 
14 mån
Flexibel lästakt 
Snittid 7 mån (max 20 mån, ingen minimitid)
Kurslitteratur 
Ingår
Utbildningsbevis 
Certifikat och yrkesutbildningsbevis
Pris 
22 900 kr inkl. moms
 
18 591 kr ex. moms

Att jobba som miljöpedagog

Vad gör en miljöpedagog?

Vill du jobba med ett arbete i ständig utveckling där du kan använda kreativt tänkande, praktisk kunskap och färdigheter? Bli då miljöpedagog!

Detta är dessutom ett arbete där ditt intresse för miljön ger dig möjlighet att kunna hjälpa andra organisationer att förbättra sin verksamhet utifrån uppsatta miljömål. Att vara rädd om miljön blir allt mer viktig och lagar och regler kräver att man har ett allt mer miljömedveten tankesätt.

Som miljöpedagog kartlägger, planlägger och genomför du förändringar gällande organisationens miljömål. Du kommunicerar även i projektform inom olika verksamheter, där målet är att implementera hållbar utveckling.

Arbetsprognos

Det finns mycket goda möjligheter till att få ett arbete som miljöpedagog då det finns brister om utbildad personal landet runt. Dessutom så är efterfrågan för miljöpedagoger allt större då flera organisationer behöver hjälp med deras hållbar utveckling.

Vanliga arbetsplatser

 • Direkt med arbetsplatser i behov av miljöarbete såsom förskolor, skolor, äldreomsorgen eller privata företag.

Om utbildningen

Vår distansutbildning till miljöpedagog ger dig möjligheter

90% av Cadys elever jobbar inom sitt valda yrke tack vare sin utbildning! Drygt hälften av eleverna är skickad direkt från sin arbetsgivare då de anser att Cadys utbildning ger deras anställda de kompetenser och kunskaper som behövs.

Utbildningsledarna

Bakom utbildningen står Cadys professionella team av kunniga och utbildade yrkeslärare. Deras gedigna erfarenheter är samlade från tidigare arbeten inom business management, administration och service.

Genom deras gedigna kunskaper och kompetenser har de värdefulla insikter i vad det innebär att arbeta inom dessa branscher.

Cadys yrkeslärare brinner för att dela med sig av sina erfarenheter så att du kan få en djupare förståelse och inlärning. De ser fram emot att ge dig stöttning och motivation mot dina utbildningsmål och yrkesdrömmar.

Kursplan

 • Näringslära

  Människans energibehov och energiförbrukning inklusive de energigivande näringsämnenas metabolism och funktion i kroppen med hänsyn till fysisk aktivitet och hälsoaspekter; funktionen och behovet av fett, protein, kolhydrater, kostfiber, vitaminer, mineraler och antioxidanter i relation till människans kroppsfunktioner.

 • Hälsopedagogik

  Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter ur ett miljö-, historiskt och internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter både på individ, grupp och samhällsnivå.

 • Hållbar utveckling

  Kunskap om hållbar utveckling och hur olika processer påverkar naturen; kretslopp, ekosystem, energiformer, samhällsutveckling, larmsignaler i naturen, avfall, försurningar, biologisk mångfald samt arbetet med hållbar utveckling.

 • Grönare närodlad mat

  Kunskap om närodling i olika miljöer inklusive i staden, inomhus och på mindre ytor såsom balkonger.

 • Grönare generationer – förskola

  Vad som är närodlad och hur man kan göra det i förskolan utifrån barnens näringsbehov samt att utveckla arbetet runt hållbar utveckling.

 • Grönare generationer – skola

  Vad som är närodlad och hur man kan göra det i skolan utifrån barnens näringsbehov samt att utveckla arbetet runt hållbar utveckling.

 • Grönare generationer – äldreomsorg

  Vad som är närodlad och hur man kan göra det inom äldrevården utifrån de boendes näringsbehov samt att utveckla arbetet runt hållbar utveckling.

 • Grönare generationer – företag och myndigheter

  Vad som är närodlad och hur man kan göra det på arbetsplatsen samt att utveckla arbetet runt hållbar utveckling.

 • Projektarbete med presentationsteknik

  Att arbeta i och redovisa projekt.

 • Slutarbete

  Ämnesspecifik redovisning som påvisar måluppfyllelsen.

Utbildningsmål

Målet är att du efter avslutad utbildning har tillägnat dig följande kunskaper och verktyg så att du med säkerhet kan hantera arbetet som miljöpedagog:

 • Kompetenser inom det teoretiska och praktiska arbetet inom hållbar utveckling.

Antagningskrav

Lägst godkänt betyg i:

 • Svenska A / Svenska 1 / SAS A / SAS 1 eller motsvarande
 • Engelska A / Engelska 5 eller motsvarande
 • Matematik B / Matematik 2a eller motsvarande

Uppfyller du inte kraven eller är du osäker på om du kan läsa denna utbildning? Läs om hur du kan ansöka om en bedömning här.

Delbetalning

Välj att delbetala din utbildning! Läs mer om delbetalning här.

Denna utbildning är ej CSN berättigad.


Snabbfakta

 • Helt på distans utan några fysiska träffar.
 • Läs i din egen takt och variera även den fritt med vårt flexibla upplägg.
 • Studera vid sidan av jobb eller under ledigheter.
 • Validera delkurser eller praktiken som du redan har genomfört. Läs mer här.
 • Utbildningen vänder sig till privatpersoner samt företag och organisationer.
 • Din yrkeslärare kan erbjuda pedagogisk hjälp, studietips och även elevcoachning.

Vill du veta mer?

Fyll gärna i nedan formulär.