Näthat och gromning online


KURSFAKTA
Typ 
Kurs
Utbildningssätt 
Distans (inga fysiska träffar)
Startdatum 
Börja när du vill
Lästakt 
Flexibel, max 3 månader
Praktik 
Nej
Kurslitteratur 
Ingår
Utbildningsbevis 
Diplom och kursbevis
Pris 
8 900 kr inkl. moms
 
(7 120 kr ex. moms)

Få kompetens inom näthat och gromning online

Att jobba med näthat och gromning online

Om du brinner för att arbeta informativt och preventivt inom risker som finns online är denna kursen för dig. Du får fördjupade kunskaper inom näthat, sexuellt kränkande beteende samt gromning (grooming).

Det är viktigt att informera barn och ungdomar samt även föräldrar och andra viktiga vuxna om risker online. Då kan du även få syn på dem och således jobba med att förändra synen på brott på internet och göra en positiv insats i samhället. Därmed kan du bidra till arbetet om att skydda barn och ungdomar från att fara illa ut och utnyttjas på internet genom att informera om riskfaktorer.

Näthat och nätmobbning

Näthat är ett stort samlingsbegrepp om framför allt olika typer av kränkande beteende online. Det kan vara mobbning, trakasserier eller hotfulla inlägg och inte är begränsade bara till den som skriver dessa typer av kommentarer utan även till den som delar dem. Du lär dig om de risk- och skyddsfaktorer som finns kring näthat och nätmobbning och även både för den som blir utsatt och den som utsätter andra.

Gromning online (eller grooming)

Gromning (eller grooming) är ett ökande problem i dagens digitala samhälle. Det innebär att någon tar kontakt med barn under 15 år i sexuellt syfte och använder olika metoder för att få barnet att t.ex. skicka olämpliga bilder eller träffas fysisk. Många barn och ungdomar har tillgång till internet i en allt tidigare ålder och då finns det stora risker för att bli utsatt för gromning.

Du har därför en viktig del som informatör att informera om vad som är en risk, hur en förövare ska bemötas och även när barnet ska informera en vuxen. Du kommer att lära dig om riskfaktorer för gromning och gromningsförsök samt de tekniker förövare använder sig av för att skapa tillit och sätta barn och ungdomar i en beroendeställning.

Arbeta informativt med kunskap inom näthat och gromning online

I denna kurs får du speciella kunskap och arbetsverktyg för att arbeta informativt och vidareutbilda lärare, nära vuxna, ungdomar och barn i de olika riskerna som finns på nätet. Du får bredda kunskaper om hur sexuellt material produceras, skickas och hanteras av barn och ungdomar på internet i både frivillig och kränkande kontext.

Vanliga yrkesområden

Du kan använda kompetensen som du får av denna kurs inom flera olika yrken och där denna kompetens även är efterfrågad.

Vanliga yrkesområden där du kan jobba inom näthat och gromning online

 • Som informatör inom skolan
 • Som vidareutbildare för vuxna och andra viktiga vuxna
 • Inom andra yrkesområden där barn och ungdomar riskerar att bli utsatta på nätet
 • Inom organisationer eller föreningar som arbetar preventivt inom näthat och gromning online samt andra online risker

Denna kurs passar mycket bra för dig som jobbar med barn och ungdomar och även dig som vill lära mer om hur du kan jobba med dessa viktiga frågor med personer i din närhet.

Bra att veta

För att arbeta med minderåriga barn och ungdomar krävs det att du har ett rent belastningsregister. Arbetsplatsen kan kräva ett utdrag som du kan beställa på polisens hemsida men du behöver inte lämna in ett till oss som skola.


Om kursen

Kursledarna

Bakom kursen står Cadys professionella team av kunniga och utbildade yrkeslärare. Deras gedigna erfarenheter är samlade från tidigare arbeten inom vård och omsorg, psykiatrisk vård samt pedagogik. De har dessutom arbetat länge med människor som har olika typer av psykiska funktionsvariationer.

Genom att ha haft närkontakt med människor i olika åldrar och sammanhang har de djupa kunskaper i hur människor funkar i olika situationer. Detta ger dem även kompetens i hur varje enskild person kan bemötas och behandlas utifrån sina unika situationer och behov.

Cadys yrkeslärare brinner för att dela med sig av sina erfarenheter så att du kan få en djupare förståelse och inlärning. De ser fram emot att ge dig stöttning och motivation mot dina utbildningsmål och yrkesdrömmar.

Kursplan

 • Näthat och nätmobbning

  Kunskap i hur barn och ungdomar brukar internet; hur barn och ungdomar hanterar innehåll och upplevelser på internet; nätmobbning; vad som kan anses som brottsliga texter och handlingar på internet; kunskapsgrund för att närvara och vägleda barn och ungdomar i sitt digitala liv samt kunskap som användbart verktyg i professionella sammanhang.

 • Ungas erfarenheter av sexuella kränkningar på nätet

  Kunskap i ungas erfarenheter av sexuella övergrepp på internet inklusive orsaker, konsekvenser och dess påverkan både kort- och långsiktigt.

 • Gromning och gromningsförsök online

  Innebörden och riskfaktorer för gromning (grooming) och gromningsförsök (grooming försök); den generella processens fyra steg samt hur en förundersökning, målsägandebiträde, rättegång och skadestånd går till vid sexualbrott mot barn och ungdomar.

 • Att prata om risker på internet

  Kunskap i barnets rättigheter; lagar och regler kring övergrepp på nätet; att prata med barn och ungdomar om riskerna på internet samt att lyssna, fråga och bli en del av barnets liv på nätet.

 • Slutarbete

  Ämnesspecifik redovisning som påvisar måluppfyllelsen.

Kursens mål

Målet är att du efter avslutad kurs har tillägnat dig följande kunskaper och verktyg så att du med säkerhet kan hantera arbetet med frågor inom näthat och gromning online samt informera om risker på internet:

 • Kommunicera och samverka för att möta och bemöta barn/ungdomar som har upplevt kränkningar (genom nedsättande ord eller handling och/eller sexuellt) och gromning eller gromningsförsök på internet med relevanta arbetsredskap.
 • Ha god förståelse för olika plattformar som barn och ungdomar rör sig på och hur man som vuxen kan balanserar internetanvändandets identitetsskapande funktion för barn och ungdomar med att informera om risker och skydda mot utnyttjande.

Antagningskrav

Krav för att läsa denna kurs:

 • Minst 18 år (eller ha vårdnadshavares samtycke)
 • Goda kunskaper i svenska
 • God självkännedom, studievana och disciplin
 • Vara vid god psykisk form
 • Dator- och internetåtkomst
 • God datorvana och kan hantera filer i Word, Excel, Powerpoint samt PDF

Vill du läsa men saknar något av kraven? Ansök om en bedömning här.

Delbetalning

Välj att delbetala din kurs! Läs mer om delbetalning här.

Denna kurs är ej CSN berättigad.


Snabbfakta

 • Helt på distans utan några fysiska träffar.
 • Läs i din egen takt och variera den fritt med vårt flexibla upplägg.
 • Läs snabbt då det ingår ingen praktik i denna kurs.
 • Studera vid sidan av jobb eller under ledigheter.
 • Validera delkurser som du redan har genomfört. Läs mer här.
 • Kursen vänder sig till privatpersoner samt företag och organisationer.
 • Kursen är baserad på självstudier men du har tillgång till en yrkeslärare som kan hjälpa med pedagogiska frågor.

Vill du veta mer?

Fyll gärna i nedan formulär.