Par- och relationsterapeut


UTBILDNINGSFAKTA
Typ 
Yrkesutbildning
Utbildningssätt 
Distans (inga fysiska träffar)
Nivå 
SeQF Kvalifikationsnivå 5
Startdatum 
Börja när du vill
Motsvarande tid 
2½ år
Flexibel lästakt 
Snittid 1½ år (max 3 år, ingen minimitid)
Praktik 
Arbete med egna klienter
Kurslitteratur 
Ingår
Utbildningsbevis 
Certifikat och yrkesutbildningsbevis
Pris 
27 900 kr inkl. moms
 
(22 916 kr ex. moms)

Att jobba som par- och relationsterapeut

Vad gör en par- och relationsterapeut?

Som par- och relationsterapeut är du den opartiska delen som genom samtal hjälper par och även enskilda människor att lösa konflikter. Utgångspunkten är att starta en öppen och förtroendefull dialog och påbörja förändringsprocessen, vilket är viktigt för samtal inom parrådgivning.

Parrådgivning handlar framförallt om att, i en parrelation, tillsammans med en rådgivare ge sig själv och den andre möjlighet att problematisera, lyssna och reflektera. I parrådgivning arbetar du som terapeut med att ge var och en tid och plats att berätta hur den tänker och vill ha det.

Att hjälpa människor med rädslan om sårbarhet

När vi är i nära relationer kommer vi i kontakt med vårt inre (som i en del fall kan vara väldigt sårbart) och framför allt i en kärleksrelation sätts hela människan på prov. Det gäller att ge och ta emot omsorg och kärlek samtidigt som man fungerar ihop praktiskt som par där var och en vill bli respekterad som en självständig människa.

Rädslan för att bli övergiven och svårlösta konflikter kan uppstå vilket i sin tur lätt leder till missförstånd, bråk, otydlig kommunikation och känslan av att det inte finns några lösningar för att få relationen att fungera. Denna rädsla gör att vi därför hittar strategier för att skydda oss och dessa stämmer inte alltid överens med vad som är bra för relationen.

Hjälpa varje part att våga se sig själv och sin partner

Genom att våga se sig själv och den andra parten i relationen samt arbeta med t.ex. kommunikationen i relationen skapar vi grunden för en sund relation där alla får sina behov tillgodosedda. Det är här par- och relationsterapi kan ge vägledning och du som rådgivare kan hjälpa båda parter framåt i sin relation och även så att de kan få en effektivare kommunikation.

Det kan handla om olika svårigheter såsom:

 • Otrohet, missbruk eller vrede
 • Skilsmässa eller kommunikationsproblem
 • Kroppsliga och mentala problem eller sexuella svårigheter
 • Familj och vänner
 • Barn och partners från tidigare förhållanden, barnuppfostran eller barnlöshet
 • Kulturella skillnader eller förändrade roller
 • Ekonomi eller karriär

Arbetsprognos

Det finns goda möjligheter att kunna arbeta inom yrket och vår utbildning ger dig alla verktyg samt kunskaper du behöver för att kunna arbeta utifrån ett ”KBT-synsätt”. Är du nyfiken på vad arbetsgivarna på just din ort har för krav för att kunna erbjuda dig ett arbete – fråga dem gärna innan du anmäler dig.

Vanliga yrkesroller och arbetsplatser

 • Arbeta med dina egna klienter i din egen praktik
 • Inom ett vårdteam på vårdcentraler (privata/kommunala) inom socialomvårdnad
 • Som kolumnist för tidningar/digitala medier
 • Konsultarbete

Samarbete med Terapeutonline.se

Terapeutonline loggaTerapeutonline.se är ett online nätverk som hjälper klienter att hitta rätt terapeut.

Där kan du som har läst färdigt till par- och relationsterapeut hos Cady bli medlem till ett specialpris och därmed öka din synlighet. Besök gärna deras hemsida för mer information.


Om utbildningen

Godkänd enligt SeQF kvalifikationsnivå 5

Denna utbildning är godkänd av MYH (Myndighet för yrkeshögskolan) enligt SeQF kvalifikationsnivå 5. Därmed är den likvärdig en yrkeshögskoleutbildning på eftergymnasial nivå. Läs mer om det här.

Vår distansutbildning till par- och relationsterapeut ger dig möjligheter

9/10 av Cadys elever jobbar inom yrket tack vare sin utbildning! Dryga 10%  av eleverna är skickade av sina arbetsgivare, eftersom de anser att Cadys utbildning ger deras anställda de kompetenser och kunskaper som dom behöver. De flesta kommer dock till oss privat för att utbilda eller fortbilda sig, eller för att utöka sina terapeutiska möjligheter.

Utbildningsledarna

Cadys team av kunniga och utbildade yrkeslärare har gedigna erfarenheter från tidigare arbete inom terapi, psykiatrisk vård och pedagogik.

Kursplan

 • Etik och människans livsvillkor

  Människan och hennes livslopp utifrån sociala, kulturella och existentiella aspekter vid hälsa, ohälsa och funktionsvariation.

 • Kommunikation

  Människors interaktion och kommunikation samt pedagogiskt ledarskap.

 • Motiverande samtal (MI)

  Teoretiska grunder inom motiverande samtal, den samtalsmetod och de förhållningssätt som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser och skapa motivation, samt praktiska arbetsmetoder inom de olika tillämpningsområdena.

 • Hälsopedagogik

  Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter ur ett miljö-, historiskt och internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter både på individ, grupp och samhällsnivå.

 • Specialpedagogik

  Olika funktionsvariationer och hur de kan påverka människors liv, lärande och delaktighet i samhället samt att arbeta med anpassning av arbetssätt och innehåll i verksamheter till både individers och gruppers olika behov, erfarenheter och situationen.

 • Psykologi

  De komplexa faktorer som påverkar beteende, känslor och tankar hos människan både som individ och tillsammans med andra.

 • Psykiatri

  Olika psykiska funktionsvariationer samt att kommunicera och bemöta patienter och brukare med ett lyhört, respektfullt och empatiskt förhållningssätt.

 • Sociologi

  Olika samhällsförhållanden och hur människor formas av och skapar samhällen, kulturer och identiteter.

 • Missbruk

  Att uppmärksamma och påtala missbruk och skaderisker samt förmågan om att delta i samhällets skadeförebyggande arbete.

 • Samtalsmetodik

  Metoder och förhållningssätt i samband med samtalsprocesser i socialt arbete enskilt och i grupp samt olika metoder för professionella samtal.

 • Kognitiv beteendeterapi

  Lärdom om de sex stegen i coachning enligt KBT-modellen.

 • Sexualitet och samhälle

  Kunskaper om sexualitet som social konstruktion och kultur, språkliga perspektiv på sexualitet samt heteronormativitet och normkritik.

 • Sexologi och pedagogik

  Grundläggande aspekter av pedagogik och folkbildningens roll i sexualupplysning.

 • Sexologi och funktionsvariationer

  De fysiska, psykiska och begåvningsmässiga funktionsvariationerna på grundläggande nivå, sexuella hjälpmedel och stöd för individer med funktionsvariationer samt sexuella dysfunktioner och deras påverkan på sexualiteten.

 • Par i beteendeterapi

  Behandling, agenda för sessionen, hemuppgifter, terapeutens roll, otrohet, relationer som är svåra, sexuella problem, svartsjuka samt om egentid eller tid tillsammans

 • Relationer och samhällsnormer

  Att förstå olika familjekonstellationer och kärleksrelationer inklusive diskriminering och attityder från samhället eller andra människor utifrån ett normativt perspektiv; kunskap inom begreppet bonusfamilj och ensamstående förälder utifrån ett historiskt och genusperspektiv; bemötandet av klienter på ett likvärdigt och etiskt förhållningssätt samt att ge situations- och klientanpassad kvalificerad rådgivning.

 • Arbete med egna klienter

  Praktisk tillämpning av de teoretiska kunskaperna genom sessioner med klienter.

 • Slutarbete

  Ämnesspecifik redovisning som påvisar måluppfyllelsen.

Arbete med egna klienter

Du får praktisk erfarenhet genom att arbeta med dina egna klienter i sessioner.

Du hittar dina klienter själv och om du inte har någon tidigare erfarenhet kan du börja med lättare fall inom din familj eller vänskapskrets. Det är viktigt att du får feedback och blir bekväm i din roll som terapeut. Detta förbereder dig på bästa sättet för att kunna arbeta med utomstående klienter efter att du har avslutat din utbildning.

Du kan validera praktiken om du har relevant arbetslivserfarenhet. Läs mer här.

Utbildningsmål

Målet är att du efter avslutad utbildning har tillägnat dig följande kunskaper och verktyg så att du med säkerhet kan hantera arbetet som par- och relationsterapeut för att kunna arbeta inom ditt drömyrke och göra skillnad för människor:

 • Hålla ett professionellt förhållningssätt gentemot klienter och deras närstående.
 • Utifrån en helhetssyn på människan bedriva par- och relationsterapi utifrån relevanta vetenskapliga och etiska aspekter, med olika samtalsmetoder.

Antagningskrav

Lägst godkänt betyg i:

 • Svenska A / Svenska 1 / SAS A / SAS 1 eller motsvarande
 • Engelska A / Engelska 5 eller motsvarande
 • Matematik A / Matematik 1a/1b/1c eller motsvarande

Uppfyller du inte kraven eller är du osäker på om du kan läsa denna utbildning? Läs om hur du kan ansöka om en bedömning här.

Delbetalning

Välj att delbetala din utbildning! Läs mer om delbetalning här.

Denna utbildning är ej CSN berättigad.


Snabbfakta

 • Helt på distans utan några fysiska träffar.
 • Läs i din egen takt och variera även den fritt med vårt flexibla upplägg.
 • Studera vid sidan av jobb eller under ledigheter.
 • Validera delkurser eller praktiken som du redan har genomfört. Läs mer här.
 • Utbildningen vänder sig till privatpersoner samt företag och organisationer.
 • Din yrkeslärare kan erbjuda pedagogisk hjälp, studietips och även elevcoachning.

Vill du veta mer?

Fyll gärna i nedan formulär.