Pedagogik

Vill du ha ett kreativt och omväxlande arbete med barn och ungdomar? Läs en distansutbildning inom pedagogik! Här kan du se vårt utbud av utbildningar i denna kategori.


pedagogik Aktivitetsledare fritidshem 1200x630

Aktivitetsledare fritidshem

Få ett kreativt och pedagogisk arbete när du jobbar som aktivitetsledare inom fritidshem. Med denna utbildning får du kunskaper och kompetenser för att kunna planera, organisera, leda och utvärdera olika typer av aktiviteter för barn och ungdomar på fritidsgården.


pedagogik Barnskötare 1200x630

Barnskötare med inriktning socialpedagogik

Barn är framtiden och att ta hand om de minstingarna är ett av de viktigaste uppdragen som du kan ha. Som barnskötare tar du hand om barn när deras föräldrar inte kan såsom när de är på jobbet. Varje dag är aldrig sig lik och med de pedagogiska kunskaperna du får av vår utbildning kan du ge dem en stimulerande och trygg miljö som bjuder på utvecklingsmöjligheter.


pedagogik Elevassistent 1200x630

Elevassistent med inriktning socialpedagogik

När elever behöver extra stöd träder du in som elevassistent och hjälper till. Det kan vara med läxan, att vara med i klassrumsundervisningen eller även att passa in i klassens sociala grupper. Stödet utgår ifrån varje elevs behov och oftast har du hand om flera elever. Få de kunskaper och kompetenser du behöver för att jobba som elevassistent genom att läsa vår distansutbildning.


pedagogik Fritidsledare 1200x630

Fritidsledare med inriktning socialpedagogik

Barn och ungdomar behöver aktiveras och göra olika fysiska aktiviteter för att må bra. När du arbetar som fritidsledare så är du den vuxna förebilden som leder olika aktiviteter på fritids, fritidsgårdar och andra ungdomsgårdar. Med den kunskap som du får av denna utbildning kan du inspirera barn och ungdomar till aktiviteter på ett pedagogiskt sätt.


pedagogik Lärarassistent 2021 1200x630

Lärarassistent med inriktning socialpedagogik

Lärarna behöver avlastning för att kunna undervisa och ge varje elev den tid och uppmärksamhet hen behöver. Som lärarassisten avlastar du läraren från administrativa arbetsuppgifter och därmed frigör tid för läraren. Du stödjer även eleverna så att de kan följa med undervisningen. Med de verktyg och kompetenser du får av denna utbildning kan du lyckas i rollen.


pedagogik Studiehandledare 2021 1200x630

Studiehandledare

Skolvärlden har numera en kulturell mångfald och för att vara inkluderande behöver elever som har annat modersmål än svenska hjälp av en studiehandlare. Det är ditt uppdrag att stödja eleven pedagogisk i deras kommunikation i skolan och även uppmuntra och motivera hen. I vår utbildning får de kompetenser du behöver för att hjälpa dessa elever lyckas i skolan.


Distansutbildningar 1200x630

Andra distansutbildningar

Är du intresserad av att läsa en utbildning i ett annat yrkesområde än pedagogik? Kolla hela vårt utbud! Vi erbjuder utbildningar inom flera andra områden såsom social omsorg, organisation och ledarskap, vård och omsorg samt fastighet och bygg.


Distanskurser

Distanskurser

Önskar du få kompetensutveckling som du kan använda i ditt arbetsliv? Läs en av våra distanskurser! Då kan du få just den kompetens som du behöver för att ta dig till nästa nivå i ditt arbetsliv. Välj bland flera olika yrkesområden såsom social omsorg, vård och omsorg samt organisation och ledarskap.