Praktik

För att du som elev ska få de viktiga praktiska erfarenheterna som behövs inom ditt valda yrke ingår praktik i våra distansutbildningar. Detta gör dig mer attraktiv på arbetsmarknaden samt hjälper dig även att skapa viktiga kontaktar inom branschen.

Om upplägget

Praktiken för våra olika utbildningar har olika längder samt kan även ha särskilda krav eller upplägg. Aktuell information kring praktiken finns på respektive utbildningssida.

Praktiken är vanligtvis uppdelad i tre perioder varav den första perioden är en introduktion till yrket, den andra perioden lär du dig yrket och den sista perioden ska du kunna arbeta självständigt. Den första perioden kan vara tidigare i utbildningen medan de andra två kommer mot slutet (efter att du har läst cirka 80% av utbildningen) så att du kan tillämpa de kunskaperna du har lärt dig.

Om inget annat anges är praktiken flexibel och går att anpassa efter dina och ev. arbetsgivarens önskemål enligt överenskommelse med din mentor. Du kan göra den t.ex. deltid över en längre period pga arbete, på kvällar/helger m.m.

Då våra elever finns över hela landet och även utomlands ansvarar du själv för att hitta din egen praktikplats. Platsen kan även vara din arbetsplats om arbetsuppgifterna du ska jobba med är relevanta till utbildningen. Om du behöver hjälp, tips eller råd kan du alltid prata med vår karriärcoach om du är en blivande elev eller din mentor för dig som redan är elev hos oss.

Arbete med egna klienter

För dig som läser en av våra terapeut/rådgivarutbildningar får du praktiska erfarenheter genom att istället arbeta med dina egna klienter. Du hittar dina klienter själv och om du inte har någon tidigare erfarenhet kan du börja med lättare fall inom din familj eller vänskapskrets. Det är viktigt att du får feedback och blir bekväm i din roll som terapeut/rådgivare. Detta förbereder dig på bästa sättet för att kunna arbeta med utomstående klienter efter avslutad utbildning.

Försäkring

Som elev är du försäkrad av oss under din praktikperiod. Det är viktigt att du inte går ut på praktiken innan du har fått din praktik godkänt av din mentor då du inte är försäkrad innan detta sker. Vår försäkring gäller dock inte för dig som är utlandsstudent.

Validering

Vi värderar tidigare arbetslivserfarenheter och uppmuntrar våra elever till att ta vara på dessa genom att validera praktiken delvis eller helt. Om du har erfarenheter som är relevanta till utbildningen kan du alltid mejla ett arbetsgivarintyg till vår valideringsavdelning där det framgår bl.a. vad du har haft för arbetsuppgifter och anställningsperiod. Därefter kan de göra en bedömning om du behöver göra praktik och i så fall hur mycket.

Du kan validera praktiken innan eller efter att du har påbörjat din utbildning. Läs mer om våra rutiner kring validering här.