Praktik

Praktik 1200x630

För att du som elev ska få de viktiga praktiska erfarenheterna inom ditt valda yrke ingår praktik i våra distansutbildningar (ej kurser).

Praktiken hjälper förbereda dig inför arbetslivet och detta gör dig dessutom mer attraktiv på arbetsmarknaden samt hjälper dig även att skapa viktiga kontaktar inom branschen.

Om upplägget

Våra utbildningar har olika upplägg på praktiken och det är därför beroende på vilken utbildning du vill läsa samt eventuell validering av arbetslivserfarenhet.

Du hittar information direkt på varje utbildningssida.

Den angivna längden är praktikens standard längd för utbildningen. Den faktiska längden är då individuellt och även beroende på hur länge det tar eleven att uppnå praktik- och utbildningsmålen.

Om inget annat anges är praktikens upplägg flexibelt och du kan anpassa det efter dina och ev. arbetsgivarens önskemål enligt överenskommelse med oss t.ex. deltid över en längre period då du arbetar.

Praktiken har tre delar för att du ska kunna utveckla dina teoretiska kunskaper

  • Första delen är din introduktion till yrket och arbetsplatsen.
  • Andra delen lär du dig yrket genom handlett arbete.
  • Tredje delen utför du arbetet självständigt.

Den första delen kan göras tidigt i utbildningen eller i samband med del två och del tre. De andra två delarna kommer mot slutet av utbildningen efter att du har läst cirka 80%. Detta så att du kan tillämpa de kompetenser och kunskaper som du har lärt dig under utbildningen.

Hitta din egen praktikplats

Du som elev ansvarar för att hitta din egen praktikplats då våra elever finns över hela landet och även utomlands. Platsen kan vara din arbetsplats om du kan arbeta med relevanta arbetsuppgifter och därmed uppfylla praktik- och utbildningsmålen.

Vår praktikavdelning kan ge dig tips och råd om du behöver hjälp.

Terapiutbildningar har arbete med egna klienter

För dig som läser en terapeut- eller rådgivarutbildning får du istället praktiska erfarenheter genom att arbeta med dina egna klienter.

Du hittar dina klienter själv och om du inte har någon tidigare erfarenhet kan du börja med lättare fall inom din familj eller vänskapskrets. Det är viktigt att du får feedback och blir bekväm i din roll som terapeut eller rådgivare. Detta förbereder dig på bästa sättet för att kunna arbeta med utomstående klienter efter avslutad utbildning.

Försäkring under praktik

Som elev är du försäkrad av oss under din praktikperiod. Det är viktigt att du inte går ut på praktiken innan du har fått din praktikplanering godkänt av vår praktikavdelning då du inte är försäkrad förrän detta sker.

Försäkringen gäller inte för dig som gör praktiken utomlands.

Validering av praktik

Vi värderar tidigare arbetslivserfarenheter och uppmuntrar våra elever till att ta vara på dessa genom att validera praktiken.

För att kunna validera praktiken ska du ha arbetat med arbetsuppgifter som är relevanta till utbildningen. Du behöver ett arbetsgivarintyg där det framgår bl.a. vad du har haft för arbetsuppgifter och anställningsperiod. Därefter kan vår valideringsavdelning göra en bedömning om du behöver göra praktik och i så fall hur mycket.

Du kan ansöka om att validera praktiken först efter att du har anmält dig. Läs mer här.