Praktik

Praktik

För att du som elev ska få de viktiga praktiska erfarenheterna som behövs inom ditt valda yrke ingår praktik i våra distansutbildningar. Detta gör dig mer attraktiv på arbetsmarknaden samt hjälper dig även att skapa viktiga kontaktar inom branschen.

Om upplägget

Praktiken för våra olika utbildningar har olika längder samt kan även ha särskilda krav eller upplägg. Aktuell information kring praktiken finns på respektive utbildningssida.

Praktiken har tre olika delar för att ge dig möjlighet att utveckla dina teoretiska kunskaper:

  • Del 1 är din introduktion till yrket och arbetsplatsen.
  • Del 2 lär du dig yrket genom handlett arbete.
  • Del 3 utför du arbete självständigt.

Den första delen kan göras tidigt i utbildningen eller i samband med del två och del tre. De andra två delarna kommer mot slutet av utbildningen efter att du har läst cirka 80%. Detta så att du kan tillämpa de kompetenser och kunskaper som du har lärt dig under utbildningen.

Om inget annat anges är praktiken flexibel och går att anpassa efter dina och ev. arbetsgivarens önskemål enligt överenskommelse med oss. Du kan göra den t.ex. deltid över en längre period pga arbete, på kvällar/helger m.m.

Du som elev ansvarar för att hitta din egen praktikplats då våra elever finns över hela landet och även utomlands. Platsen kan vara din arbetsplats om du kan arbeta med arbetsuppgifter som är relevanta till utbildningen och uppfyller praktik-/utbildningsmålen.

Om du behöver hjälp, tips eller råd kan du alltid prata med vår karriärcoach (om du är en blivande elev) eller vår praktikavdelning för dig som redan är elev hos oss.

Arbete med egna klienter

För dig som läser en av våra terapeut-/rådgivarutbildningar får du praktiska erfarenheter genom arbete med dina egna klienter.

Du hittar dina klienter själv och om du inte har någon tidigare erfarenhet kan du börja med lättare fall inom din familj eller vänskapskrets. Det är viktigt att du får feedback och blir bekväm i din roll som terapeut/rådgivare. Detta förbereder dig på bästa sättet för att kunna arbeta med utomstående klienter efter avslutad utbildning.

Försäkring

Som elev är du försäkrad av oss under din praktikperiod. Det är viktigt att du inte går ut på praktiken innan du har fått din praktikplanering godkänt av vår praktikavdelning då du inte är försäkrad förrän detta sker.

Försäkringen gäller inte för dig som gör praktiken utomlands.

Validering

Vi värderar tidigare arbetslivserfarenheter och uppmuntrar våra elever till att ta vara på dessa genom att validera praktiken delvis eller helt.

För att kunna validera praktiken behöver du ha arbetat med arbetsuppgifter som är relevanta till utbildningen. Det krävs ett arbetsgivarintyg där det framgår bl.a. vad du har haft för arbetsuppgifter och anställningsperiod. Därefter kan vår valideringsavdelning göra en bedömning om du behöver göra praktik och i så fall hur mycket.

Du kan validera praktiken innan eller efter att du har påbörjat din utbildning. Läs mer och ansök om validering här.