Preparandkurser

Vi erbjuder följande preparandkurser som förbereder dig att läsa vidare till en av våra utbildningar.


Praktisk Ellära

Denna preparandkurs ger dig särskild behörighet för att läsa följande utbildning hos oss:

Fastighetstekniker

Denna kurs är för dig som saknar särskild behörighet och behöver grundläggande kompetens inom Praktisk Ellära och förberedande kunskaper för att kunna studera vår utbildning som fastighetstekniker. Preparandkursen ska genomföras med ett godkänt resultat för att tillgodoräknas som särskild behörighet.

Fakta om kursen

Anmäl dig redan idag och börja läsa fr.o.m. 2019-07-01!

 • Innehållet motsvarar fem veckor men du påverkar din studietid! Du läser i din egen takt och den faktiska studietiden är individuell.
 • Du väljer själv ditt startdatum.
 • Kursen är helt på distans utan några fysiska träffar. Du kan läsa vart än du befinner dig och har dator- och internetankomst. Du kan även jobba samtidigt!
 • Du kan läsa dygnet runt i vår online lärplattform. Du gör skriftliga inlämningar och studieavstämningar ingår.
 • All kurslitteratur ingår och är online.
 • OBS! Denna kurs är endast giltig för att studera vidare hos Cady Training Academy och kan inte användas för att söka utbildningar hos andra utbildningsanordnare. Intyg/diplom för denna kurs utfärdas ej.
 • Vänligen notera att kursen ej är CSN-berättigad.
 • Kursen vänder sig till både privatpersoner och organisationer.

Antagningskrav

Om du uppfyller samtliga av våra antagningskrav behöver du inte skicka in några betyg/intyg till oss. När du anmäler dig till utbildningen intygar du att du är behörig och blir då automatisk antagen.

Klicka här om du saknar något av antagningskraven!

För att få delta i en av våra fördjupningskurser krävs följande:

 • Du ska vidare utbilda dig till vår fastighetsteknikerutbildning.
 • Du ska vara 18 år fyllda. (Eller med vårdnadshavares samtycke till utbildning av minderårig.)
 • Du ska ha goda kunskaper i svenska.
 • Du ska ha god självkännedom och ett lugnt förhållningssätt.
 • Du ska ha normal datorvana.
 • Du måste ha dator- och internetåtkomst för att kunna studera.
 • Du ska kunna öppna och hantera filer i Word, Excel, Powerpoint samt PDF.

Kursplan/pris

 • Elsystemets uppbyggnad och funktion från transformator till belastning
 • Elektriskt material, till exempel ledare, halvledare och isolatorer
 • Elektriska storheter och samband
 • Mätinstrument och metoder för att mäta elektriska storheter
 • Likströmskretsars och enfasväxelströmskretsars funktion
 • Skillnader mellan symmetrisk och osymmetrisk belastning
 • TN-C- och TN-S-systemets uppbyggnad, funktion och användning
 • Elektriska och magnetiska fälts uppkomst och verkan
 • Skyddsledarens funktion och verkan
 • Säkerhetsfrågor, bestämmelser och standarder inom elområdet

Pris: 500 kr inkl. moms (all kurslitteratur ingår)


Så här går det till!

Klicka här om du önskar mer information eller vill läsa om hela förfarandet.

Anmäl dig redan idag!

Har du läst all information och bestämt att någon av dessa fördjupningskurser är för dig?Frågor?  Funderingar?

Du är välkommen att kontakta oss och ställa dina frågor kring kursen innan du anmäler dig!

Namn

E-postadress

Ämne

Meddelande