Sofie P.

Utbildningen till behandlingspedagog gav Sofie mer kunskaper och bättre lön!

Sofie P.

På Cady’s utbildning till behandlingspedagog får du lära dig att arbeta med olika utsatta grupper i samhället, framför inom allt missbruksvård och -prevention bland annat genom stöd, rådgivning och samtal. En utbildning som passade Sofie Persson perfekt, eftersom hon vill hjälpa människor som är i en situation med missbruk. Studierna gav henne inte bara de kunskaper hon ville ha, utan även en bättre lön.

På jakt efter en givande utbildning

Sofie har själv sett hur missbruk påverkar människor och därför vill hon kunna hjälpa de som har den typen av problem till ett bättre liv. Som ett första steg i den karriären sökte hon och fick ett vikariat på ett behandlingshem. Att jobba med och hjälpa människor kändes helt rätt och efter vikariatet började Sofie arbeta på ett utslussningsboende för ungdomar. Hon kände att hon ville ha en utbildning inom sitt yrkesområde för att kunna hjälpa människor bättre samt för att kunna få fler och bättre möjligheter till jobb.

Efter att ha letat runt på nätet hittade Sofie Cadys distansutbildning till behandlingspedagog. En utbildning som passade henne både gällande innehåll och studieformat.

Ett bra studiesätt att kombinera med arbete och barn

Innehållet i utbildningen till behandlingspedagog motsvarar en 2-årig yrkesutbildning men när du läser den på distans påverkar du själv din studietid. Du studerar i din egen takt och kan variera hur mycket du läser beroende på hur livet ser ut, något som passade Sofie perfekt eftersom hon inte bara jobbade heltid under studierna, utan även tar hand om två barn själv. Hon fick även ett bra stöd från sin arbetsgivare eftersom studierna gjorde henne till en mer kompetent medarbetare.

”På kvällarna var det lugnare på boendet där jag jobbade och jag fick klartecken av min chef att plugga när det inte fanns så mycket att göra. Det var ju bra för oss båda och det var till stor hjälp för mig som också har två barn att ta hand om. Det blev lättare att få ihop studierna.”

Den praktik på 6 – 8 veckor som vanligtvis ingår i utbildningen behövde inte Sofie göra eftersom hon redan hade yrkeserfarenhet som kunde valideras. På Cady’s utbildningar går det alltid att validera delkurser som man har läst tidigare eller validera praktiken om man har tidigare arbetslivserfarenheter som är relevanta för utbildningen. Utbildningen gav Sofie en bättre lön.

Efter ungefär ett års studier var Sofie klar och hon fick snabbt ett jobb på ett HVB-hem för killar i åldern 9 – 13 år, ett arbete som hon tycker är jätteroligt. Eftersom hon var klar med sina studier sattes hennes lön efter den utbildning som hon nu har med sig. Hon hoppas också att hon ska få fast jobb tack vare sina studier, men än är Sofie inte mätt på kunskaper.

”Jag vill fortsätta att vidareutbilda mig, till exempel läsa tilläggsutbildningar så att jag kan utföra fler uppgifter inom mitt yrke.”

Sofies tips till dig som tänker läsa på distans:

Att läsa på egen hand och i egen takt var perfekt för Sofie men hon menar att det inte hade gått utan självdisciplin.

”Jag har alltid helst velat pluggat ensam och styra över mina studier själv, så det här sättet att läsa har varit helt rätt för mig, men det kräver att man tar ansvar för sina studier och för sina resultat. Känner man att man inte har den självdisciplinen kanske man ska fundera på om det är rätt studieform.”

Sofie är väldigt nöjd med det stöd som hon har fått från Cady. Just webbinarierna var kanske inte var hennes favoritmoment men hon uppskattade verkligen stödet från sin mentor.

”Studierna har gått jättebra och jag har haft en bra mentor som har hjälpt mig och svarat på alla mina frågor. Det är ju också viktigt att man själv tar initiativ som elev att nyttja sin mentor för att få ut så mycket som möjligt av studierna.”

Om utbildningen

Utbildningen till Behandlingspedagog sker helt på distans och innehållet motsvarar en 2-årig yrkesutbildning. Du påverkar själv din studietid och läser i din takt.

Målet med utbildningen är att ge dig följande kunskaper och verktyg så att du med säkerhet kan hantera arbetet som behandlingspedagog.

Att använda olika behandlingsterapeutiska begrepp, teorier och perspektiv i preventivt arbete och i behandlingssyfte inom missbruksvården samt planera, genomföra, dokumentera och utvärdera aktiviteter i missbruksvården för att stödja och stimulera människors aktivitet och deltagande i olika situationer.

I utbildningen ingår:

 • Akut omhändertagande
 • Etik
 • Kommunikation
 • Psykiatri
 • Utvecklingspsykologi
 • Grupp- och personlighetspsykologi
 • Samtalsmetodik
 • Mindfulness
 • Sociologi
 • Socialt arbete/socialrätt
 • Grunder i behandlingsarbetet
 • Missbruk
 • Behandlingsmetoder 1 (KBT, MI och psykoterapi)
 • Behandlingsmetoder 2 (12-stegsmodellen och behandlingsplanering)
 • Återfallsprevention
 • Utomhuspedagogik/grön miljöterapi
 • Medberoende och anhörigvård
 • Praktik
 • Slutarbete

Cady erbjuder även fördjupningskurser inom barn/ungdom samt inom social omsorg till den här utbildningen.

Läs mer om Cadys behandlingspedagogutbildning här!


Liknande utbildningar