Läste till socialpedagog för kompetensutveckling

Läste till socialpedagog för kompetensutveckling

Normann Helene SP recension 600x600

Helene Norrman har jobbat som speciallärare inom Eskilstuna Kommun ett tag och ville utveckla sig vidare. Då började hon leta utbildningar till socialpedagog på internet genom att söka på bl.a. Google. Hon bestämde sig och läste till socialpedagog.

Hon hittade Cady Training Academys utbildning till socialpedagog och insåg snabbt att upplägget med att studera på distans i sin egen takt var vägen att gå för att hon skulle kunna kombinera sina studier med sitt jobb.

Efter att ha läst igenom kursplanen såg Helene att Cady erbjuder delkurserna inom Motiverande samtal (MI) och Kognitiv beteendeterapi (KBT) vilket passade otroligt bra med hennes nuvarande jobb.

Flexibla distansstudier utan stress

Att ha läste till socialpedagog på distans och kunna styra sitt tempo passade Helene väldigt bra precis som många andra. Då kunde hon bestämma själv när på dygnet hon ville läsa samt att det fanns inga deadlines eller fasta datum att passa. Detta gjorde att hon kände sig avslappnade i sina studier och behövde inte stressa.

Litteraturen som hon fick i sin distansutbildning var en e-bok eller fysisk bok och hon tyckte att de funkade bra samt att innehållet var relevant för varje delkurs.

Även Helenes arbetsgivare tyckte att denna utbildning var ett utmärkt komplement till hennes nuvarande jobb inom skolan. Det gav henne kunskaper och kompetenser för att kunna hjälpa eleverna ytterligare och bredda sin kompetens inom sin roll.

Nöjd med att ha läste till socialpedagog

Under hela utbildningens gång så har Cadys elever en yrkeslärare som hjälper till med pedagogiska frågor och som även bedömer alla uppgifter inklusive slutarbetet så att eleven ska kunna slutföra sin utbildning. När alla delar av utbildningen har blivit godkänd får eleven sitt certifikat samt yrkesutbildningsbevis.

Här tycker Helene att kontakten har fungerat bra och responsen har varit snabb, tydlig och att hon har fått bra feedback.

”Skulle absolut rekommendera denna utbildningen och Cady för alla som funderar på att studera vidare.”

Eftersom Helene hade tidigare läst 1 delkurs om finns i utbildningens kursplan för socialpedagog kunde hon validera den. Då behövde hon inte läsa den igen och hon sparade mycket tid. Hon fick även ett prisavdrag för den validerade delkursen som elever erhåller vid godkänd ansökan innan anmälan sker.

Om Cadys distansutbildning till socialpedagog

Cadys distansutbildning till socialpedagog är en yrkesutbildning som passar både dig som redan arbetar inom området och vill kompetensutvecklas såsom Helene gjorde och dig som vill börja inom yrket. Utbildningen ger dig breda kunskaper och kompetenser för att du ska kunna lyckas inom yrket och hjälpa människor, både barn och vuxna, med svåra problem på olika sätt.

Allt om utbildningen kan du läsa här.

Några av delkurserna som ingår i utbildningen till socialpedagog:

 • Akut omhändertagande
 • Psykologi
 • Psykiatri
 • Kommunikation
 • Motiverande samtal (MI)
 • Etik
 • Migration, integration och kulturmöten
 • Pedagogiskt ledarskap
 • Hälsopedagogik
 • Vård och omsorg
 • Specialpedagogik
 • Socialpedagogik
 • Socialt arbete och socialrätt
 • KBT
 • Sociologi
 • Missbruk och skaderisker
 • Kriminologi

Ett slutarbete och praktik ingår även i utbildningen för att du som elev ska kunna förankra det du har lärt dig. Då utbildningen är helt på distans hittar du din egen praktikplats där du bor. Du kan läsa mer om hur praktik fungerar här.

Själva innehållet motsvarar 2½-års heltidsstudier på det traditionella sättet men hos oss läser du helt i din egen takt. Det innebär att du kan bli färdigutbildad och yrkesverksam mycket snabbare t.ex. inom 1 – 1½ år.

Det går även att validera delkurser och praktiken om du tidigare har läst dem eller har relevant arbetslivserfarenhet. För att få veta mer om hur du ansöker om validering klicka här.

Skräddarsydd utbildning för anställda

Är du en arbetsgivare eller organisation som är intresserad av att utbilda anställda? Vi på Cady kan skräddarsy ett upplägg till dig som passar dina behov och krav. Då kan du ha kvar din personal på arbetsplatsen under hela utbildningen samtidigt som de får den kompetensutvecklingen som du önskar. Här kan du läsa mer!