Onkologkliniken nöjd med vårdadministratör

Onkologkliniken nöjd med vårdadministratör

Referens 20210526 Onkologklinik Lanssjukhus Ryhov

Länssjukhuset Ryhov har tagit emot en av våra elever under dennes 8-veckors praktikperiod som vårdadministratör i avdelningen Onkologkliniken. Under sin praktikperiod har eleven uppnått praktikens mål med hjälp av sin handledare på Onkologkliniken.

Där har hen kunnat arbeta med de uppgifterna som utförs av en medicinsk sekreterare eller våradministratör och detta har förankrat den teoretiska kunskapen eleven har lärt sig. Det har även bidragit med den viktiga praktiska erfarenheten om hur man arbetar inom yrket samt förberett hen för en anställning. Handledaren är nöjd med praktikantens insats vilket hjälpte även eleven att slutföra sin utbildning.

Om Onkologkliniken Länssjukhuset Ryhov

Onkologkliniken på Länssjukhuset Ryhov jobbar med att hjälpa och behandla människor med olika typer av tumörsjukdomar. Några av de vanligare sjukdomarna som de behandlar är bröstcancer, prostatacancer och cancer i mag-tarmkanalen.

Personalen är mån av sina patienter och det är viktigt för dem att patienterna får ett personligt bemötande.

Vi arbetar i team där medarbetare från olika professioner ingår. För att patienten ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt strävar vi mot en personcentrerad vård.

Kliniken arbetar med den med avancerade utrustningen för olika typer av behandling som innefattar allt mellan strålbehandling till komplexa läkemedel. Deras patientspektrum sträcker sig ifrån nästintill symptomfria patienter till svårt sjuka.

Länssjukhuset jobbar mycket med lärande och utveckling i syfte för att förbättra tillvaron för cancersjuka patienter.

Nöjd med sin vårdadministratörspraktikant

Handledaren på praktikplatsen har tagit emot en av våra elever som läste till medicinsk sekreterare / våradministratör under hela sina 8-veckors praktik som ingår i utbildningen. Eleven har jobbat ihop med ett team som består av flera administratörer där de är uppdelade per sjukdom och patienter. Under praktiken har eleven fått utföra de olika arbetsuppgifterna som ingår i det dagliga arbetet.

Denna var den första praktikanten som Länssjukhuset Ryhov har tagit emot från oss och handledaren har varit nöjd. Hen har även tyckt att allting har funkat bra under praktikperioden vilket speglades i praktikens utvärderingar och uppföljningar.

Utbilda dina anställda

Vi har nischat vår utbildning till medicinsk sekreterare / våradministratör mot arbetsgivare där det finns behov landet runt. Den är framtagen och anpassad efter de önskemålen och kraven arbetsgivare har enligt den ständiga kontakten vi har med dem genom t.ex. feedback under praktikperioden. Det innebär att utbildningen ger de kompetenser och kunskaper som behövs.

Ibland har arbetsgivare haft önskemål om annat innehåll och vi har anpassat utbildningen utifrån dessa. Om du som arbetsgivare har behov av att utbilda din personal till medicinsk sekreterare / vårdadministratör eller även inom ett annat område kontakta gärna oss! Vi kan hjälpa dig utbilda din personal och erbjuda ett upplägg som passar dina behov.

Mer om utbildningen kan ni läsa här.