SiS ungdomshem Rebecka uppskattade socialpedagogpraktikant

SiS ungdomshem Rebecka uppskattade socialpedagogpraktikant

Referens SiS Ungdomshem Rebecka 600x600

Vi har pratat med vår riktigt nöjda handledare Waiel, den biträdande avdelningschefen på SiS ungdomshem Rebecka. Hemmet finns på Ekerö utanför Stockholm och där har även flera av våra elever praktiserat.

Waiel har varit den stöttande handledaren under praktiken för en av våra socialpedagogelever. Han är mycket positiv till Cady Training Academys socialpedagogutbildning och elevens insats under sin praktik på hemmet.

Om SiS ungdomshem Rebecka

SiS ungdomshem Rebecka tar hand om unga flickor som har hamnat i missbruk eller kriminalitet och/eller har någon psykosocial problematik.

Rebeckahemmet har en öppen avdelning som arbetar med specifika motivations- och utslussningsuppdrag. De tar även emot flickor som är akutomhändertagna eller som behöver vara med i en utredning och behandling.

På avdelningen jobbar ett team av olika personer inklusive bl.a. behandlingspedagoger, psykologer, utredningssekreterare, lärare och sjuksköterskor. Det finns olika inriktningar på behandlingsmetoderna som används och detta sker utifrån varje individs kompetens och bakgrund. Det finns inga specifika roller men man jobbar oftast som behandlingsassistent och där passar även in socialpedagoger.

Under sin tid på hemmet har alla flickor minst en kontaktperson som de kan vända sig till. Deras kontaktperson sköter planering och behandlingsplanen tillsammans med andra berörda t.ex. myndigheter (Socialtjänsten m.m.) och flickans egen nätverk (familjemedlemmar och dylikt).

Alla flickor har en egen behandlingsplan som utgår ifrån flickans behov och socialtjänstens uppdrag. Behandlingar bedrivs således enskilt som i grupp.

Varje vecka håller kontaktpersonerna planerade och strukturerade samtal med flickorna. De ingår som en del av utredningsteamet och de deltar även i behandlingsinsatserna som görs på avdelningarna.

På hemmet jobbar personalen kontinuerligt med de olika behandlingsmetoderna MI (motiverande samtal), ÅP (återfallsprevention) och ART (aggression replacement training).

Såg en fördel med att ta emot praktikanter som socialpedagoger

När en av våra socialpedagogelever kontaktade Waiel, den biträdande avdelningschef var han positiv till att ta emot praktikanter. Eleven fick en prakikplats under hela sin 8 veckors praktiktid. Hemmet har även tagit emot praktikanter ifrån Cady sedan tidigare och Waiel såg en fördel med att ta emot elever som läser till socialpedagog som praktikanter.

När vi ställde frågan om hur allt hade fungerat svarade Waiel att det gick bra.

Hela processen funkade väldigt bra. Upplägget med att eleven har flera mål som de skall uppnå under praktiken var bra och strukturerat. Under praktikens gång har eleven, handledaren och en mentor hos Cady ett gemensamt samtal för att utvärdera. Detta var Waiel mycket nöjd med!

Konceptet hos Cady var varmt välkomnat då upplägget är tydligt och arbetsgivaren vet vad eleven skall lära sig och vad eleven har för förväntningar på arbetsplatsen.

SiS, Statens institutionsstyrelse, är en statlig myndighet. De är den ansvarige myndigheten för individuellt anpassad tvångsvård och har också hand om den slutna ungdomsvården. Det innebär att de tar hand om och behandlar både ungdomar och vuxna som har allvarliga problem t.ex. psykosociala eller inom missbruk.

SiS är rikstäckande och har 23 särskilda ungdomshem och 11 LVM-hem för vuxenvård och tillhör till socialdepartementets verksamhetsområde.

Om socialpedagogutbildningen

Cadys distansutbildning till socialpedagog motsvarar en 2½-årig yrkesutbildning och innehåller en bredd kursplan som många arbetsgivare har uppskattat inklusive Rebeckahemmet. Här är ett urval av de olika delkurserna som ingår i utbildningen:

 • Psykologi
 • Psykiatri
 • Kommunikation
 • Etik
 • Migration, integration & kulturmöten
 • Socialpedagogik
 • Socialt arbete och socialrätt
 • KBT
 • Sociologi
 • Missbruk och skaderisker
 • Kriminologi

Det ingår även praktik för att eleven ska kunna få den praktiska erfarenheten som behövs för att komma ut på arbetsmarknaden. Men om du som arbetsgivare har anställda som redan arbetar som socialpedagog kan praktiken valideras bort om du önskar då de redan arbetar inom samma yrke.

Utbildningen är helt på distans och våra elever läser helt i sin egen takt enligt det som passar varje elev bäst. Våra utbildningar kan påbörjas löpande, alltså vi har inga fasta startdatum eller terminer utan man kan börja när som helst året runt. Och då man läser även i sin egen takt går det att avklara utbildningen mycket snabbare än den motsvarande tiden. Eller långsammare om det skulle passa bättre.

För att läsa mer om utbildningen klicka här.

Skräddarsydda utbildningar för arbetsgivare

Är du en arbetsgivare och har specifika krav för utbildning till dina anställda kan vi hjälpa dig! Vi erbjuder skräddarsydda utbildningspaket där du som arbetsgivare bestämmer över innehåll och upplägg t.ex. deldistans, tidssatt utbildningsstart och -slut, en specifik kursplan m.m. Kontakta gärna administration@cady.se om du önskar en offert enligt dina önskemål eller för att diskutera vad vi kan erbjuda.