Skolslussen nöjd med socialpedagogpraktikant

Skolslussen nöjd med socialpedagogpraktikant

Om Skolslussen

Referens AG Skolslussen 600x600

Skolslussen tillhör Pedagogiskt centrum 2 och är en central resurs för grundskolorna i Eskilstuna kommun. Här arbetar ett tvärprofessionellt team med speciallärare, lärare, kuratorer och elevassistenter med bred kompetens och lång erfarenhet av elever med utmanande beteende. Vårt uppdrag är att vara en rådgivande och stödjande funktion för Eskilstunas kommunala grundskolor i deras arbete med att hitta fungerande former för elever i åk F-9 där det finns ett påtagligt behov av mer komplexa insatser. Teamet arbetar på individ-, grupp- och organisationsnivå med främjande, förebyggande och åtgärdande insatser.

Handledaren

När vi (Cady) pratar med handledaren Anna som arbetar på Skolslussen i Eskilstuna om hur allting har fungerat så får vi veta att eleven (som läste till socialpedagog) gjort en fantastik LIA hos Skolslussen.

Utvecklingskurvan har varit stark och genom att vara handledare har även Anna utvecklats i sin tjänst genom uppdraget.

”Det har alltså blivit ett ömsesidigt lärande vilket jag värdesätter högt.”

Vi fortsätter vidare och frågar om hur upplägget har fungerat som vi och eleven använt oss utav, här får vi till svar att Anna ser det som helt självklart att utbildning kan fungera så här. Ett utmärkt upplägg även i tider då vi slipper leva under pandemi.

Skolslussens verksamhet har som uppdrag att ta emot och stödja elever som blir placerade i Eskilstuna kommun eller återkommer efter extern placering. Tillsammans med skolan där eleven är skolplacerad upprättas en individuell plan för elevens skolgång. Vidare bistår Skolslussen med undervisning för grundskoleelever som är placerade på HVB-hem i Eskilstuna kommun. Skolslussen stödjer även grundskolorna i arbetet med att tillhandahålla organiserad undervisning samt pedagogisk och psykosocial kartläggning kring elevens behov i samband med att elever blivit avstängda eller tillfälligt omplacerade. Skolslussen stöttar även skolorna med utbildning och/eller observationer kring elever som har en utåtagerande problematik.

Om socialpedagogutbildningen

Vår (Cadys) utbildning till socialpedagog ger dig bredda kunskaper och kompetenser för att du ska lyckas inom yrket och hjälpa människor på olika sätt.

Allt om utbildningen kan du läsa här.

I utbildningen ingår följande delkurser:

 • Akut omhändertagande
 • Psykologi
 • Psykiatri
 • Kommunikation
 • Motiverande samtal (MI)
 • Etik
 • Migration, integration och kulturmöten
 • Pedagogiskt ledarskap
 • Hälsopedagogik
 • Vård och omsorg
 • Specialpedagogik
 • Socialpedagogik
 • Socialt arbete och socialrätt
 • KBT
 • Sociologi
 • Missbruk och skaderisker
 • Kriminologi

Ett slutarbete och praktik även ingår i utbildningen för att förankra det du har lärt dig. Då utbildningen är helt på distans hittar du din egen praktikplats där du bor. Du kan läsa mer om hur praktik fungerar här.

Själva innehållet motsvarar 2½-års heltidsstudier på det traditionella sättet men hos oss läser du helt i din egen takt. Det innebär att du kan bli färdigutbildad och yrkesverksam mycket snabbare. Det går även att validera delkurser/ämne och/eller praktiken om du har tidigare läst dem eller har relevant arbetslivserfarenhet. För att få veta mer om hur du ansöker om validering klicka här.

Är du intresserad av utbildningen till dina anställda? Vi kan skräddarsy ett upplägg till dig som arbetsgivare så att du kan ha kvar din personal under utbildningen. Här kan du läsa mer!