Så är det att jobba som verksamhetsutvecklare

Så är det att jobba som verksamhetsutvecklare

En verksamhetsutvecklares roll är att hjälpa en organisation att bli så effektiv som möjligt för att kunna uppnå sina mål och leverera så bra resultat som möjligt. Att jobba som verksamhetsutvecklare är ett mångsidigt och stimulerande arbete där du får använda många olika slags förmågor. Det är också en yrkesroll som blir alltmer viktig i takt med att omvärlden förändras och organisationer hela tiden ställs inför nya utmaningar. Som verksamhetsutvecklare kan du påverka en verksamhets framgångar och göra människors arbete lättare. Samtidigt som ditt eget arbete är väldigt omväxlande och givande.

Här får du veta mer om hur en verksamhetsutvecklare arbetar, vad som händer inom yrket just nu, hur arbetsmarknaden ser ut och inte minst hur du kan utbilda dig till verksamhetsutvecklare.

Det här gör en verksamhetsutvecklare

Att arbeta som verksamhetsutvecklare är ett strategiskt arbete. Det innebär att du som verksamhetsutvecklare analyserar, undersöker, planerar, utbildar, utformar nya rutiner m.m. För att förbättra och effektivisera processerna i en organisation. Exakt vad en verksamhetsutvecklare undersöker och förbättrar beror på vilken typ av organisation det handlar om och vilka mål den har. Exempel på hur verksamhetsutvecklare kan arbeta är bland annat:

  • En verksamhetsutvecklare kan gå in när projektet fastnar eller går för långsamt för att se vad som går att ändra och förbättra. Det kan även handla om att vara med från början. Att ta fram rutiner och förhållningssätt för att undvika att det uppstår problem under projektets gång.
  • En kundorienterad verksamhetsutvecklare jobbar med att ta till vara på verksamhetens och medarbetarnas resurser och kompetens för att kunna möta kundernas behov och förväntningar och därmed skapa värde och kvalitet.
  • En verksamhetsutvecklare med IT-kompetens kan arbeta med att se till att olika IT-lösningar fungerar inom team och projekt. Men även att samarbetet flyter på och att alla kan arbeta så effektivt som möjligt.

En verksamhetsutvecklare kan alltså arbeta med olika områden utan att vara expert inom dem. Kompetens är istället fokuserad på metoder och principer som fungerar i många olika sammanhang. Utifrån den kartläggning verksamhetsutvecklaren gör av verksamhetens processer, rutiner och strategier. Utvecklaren kan sedan bidra med nya perspektiv som hjälper till att effektivisera arbetet. Arbetet omfattar allt från kartläggning och förändringsledning till tjänste- och processutveckling, men de flesta säger att jobbet i grunden alltid handlar om människor. Det går inte att verksamhetsutveckla utan att ha med sig människorna i organisationen. Därför handlar jobbet mycket om att engagera, motivera och utbilda.

Att arbeta som verksamhetsutvecklare är ett mycket varierande och stimulerande jobb där ingen arbetsdag är den andra lik. Det är ett jobb som går ut på att vara med och påverka skeenden som är spännande och avgörande för organisationen. Att arbeta med förbättringar resulterar också i att det blir en stor positiv skillnad i slutänden, både för verksamheten och för alla de människor som arbetar i den.

Det här behöver du kunna som verksamhetsutvecklare

Eftersom yrket är så mångsidigt och ansvarsfullt behöver en verksamhetsutvecklare ha många olika slags förmågor. Det är viktigt att du är strategisk och kan planera både lång- och kortsiktigt. Du behöver också vara bra på att samarbeta med andra eftersom alla i organisationen är involverade i ditt utvecklingsarbete. Du behöver dessutom vara flexibel och kreativ för att hitta rätt metoder och lösningar för olika situationer.

En verksamhetsutvecklare behöver även vara modig och våga. Dels för att arbetet handlar om att utmana gamla arbetssätt och strategier som många i organisationen är vana vid. Det är vanligt att en verksamhetsutvecklare syns utåt och håller workshops och utbildningar.

Yrket kräver ofta någon form av eftergymnasial utbildning. Det är vanligt att verksamhetsutvecklare börjar som drivna medarbetare med en passion för att förbättra och utveckla sin verksamhet. Och därför vidareutbildar sig för att kunna arbeta mer officiellt med verksamhetsutveckling.

Så ser arbetsmarknaden ut för verksamhetsutvecklare

I dag är det allt vanligare att organisationer har någon form av verksamhetsstöd som arbetar med att utveckla processer och projekt. Är det en större organisation arbetar verksamhetsutvecklaren ofta i ett team tillsammans med andra inom verksamhetsstöd. I mindre organisationer är det däremot vanligare med en enda verksamhetsutvecklare. De vanligaste typerna av yrkesroller är:

  • Som en kompetensutveckling inom en nuvarande yrkesroll, det vill säga att verksamhetsutveckling blir en del av ditt vanliga arbete.
  • Inom privat och offentlig verksamhet, bland annat inom olika typer av företag, kommuner, museer, vård och omsorg etc.
  • Som konsult som arbetar mot flera olika organisationer.

Det finns en ökad efterfrågan av verksamhetsutvecklare på arbetsmarknaden. Lönen varierar beroende på vilken typ av bransch och arbetsgivare det handlar om, men i dag ligger den genomsnittliga bruttolönen för en verksamhetsutvecklare på cirka 50 000 kronor i månaden.

Så här kan du utbilda dig till verksamhetsutvecklare

Om du känner att du är en person som drivs av att utveckla och hjälpa organisationer och människor som arbetar inom dem. Då kan du utbilda dig till verksamhetsutvecklare på ett smidigt sätt hos Cady.

Hos oss kan du läsa på distans utan fysiska träffar. Du kan läsa i din takt (utbildningen motsvarar 12 månader) och du kan börja precis när du vill under året. Det innebär att du kan studera medan du arbetar om du så vill. Det ingår ingen praktik eller något slutarbete i utbildningen och du kan även validera delkurser som du redan har genomfört. Vilket gör att kan du kan läsa utbildningen snabbt.

Under utbildningen får du bland annat läsa kommunikation, grupputveckling, ledarskap, AGIL-metoden, processbaserad utveckling, ledning av verksamheter m.m. Det ger dig kunskaper att använda olika analysmetoder, kartlägga, planera och genomföra processbaserad verksamhetsutveckling, samt veta vad som är framgångsfaktorer för processbaserad verksamhetsutveckling.

När du läser till verksamhetsutvecklare på distans hos Cady får du en bred och grundlig utbildning som snabbt låter dig börja arbeta med att utveckla och förbättra organisationer.

Här kan du läsa mer om utbildningen till verksamhetsutvecklare.