Sexrådgivare


UTBILDNINGSFAKTA
Typ 
Yrkesutbildning
Utbildningssätt 
Distans (inga fysiska träffar)
Nivå 
SeQF Kvalifikationsnivå 5
Startdatum 
Börja när du vill
Motsvarande tid 
2 år
Flexibel lästakt 
Snittid 1 år (max 2½ år, ingen minimitid)
Praktik 
Arbete med egna klienter
Kurslitteratur 
Ingår
Utbildningsbevis 
Certifikat och yrkesutbildningsbevis
 
Pris 
26 400 kr inkl. moms
 
(21 714 kr ex. moms)

Att jobba som sexrådgivare

Vad gör en sexrådgivare?

Har du ett stort intresse av sex och samlevnad och brinner du för att hjälpa människor i en rådgivande roll som terapeut? Då kan ett arbete som sexrådgivare passa dig.

Som sexrådgivare arbetar du med att hjälpa både enskilda och par till ett bättre samliv, så att de ska kunna få en bättre förståelse för sin sexualitet.

Skolan har en viktig roll att spela både när det gäller att informera om frågor som rör sexualitet, kön och rättigheter och för att låta eleverna diskutera normer och värderingar kring sex och relationer. Där kan du arbeta som informatör.

Vår utbildning ger dig de verktyg och kunskaper du behöver för att kunna arbeta inom ditt drömyrke och göra skillnad för människor.

Arbetsprognos

Det finns goda möjligheter att kunna få ett arbete inom yrket och efterfrågan ökar p.g.a. samhällets ändrade perspektiv inom olika områden, som könsidentitet och HBTQ frågor m.m. Är du nyfiken på vad arbetsgivarna på just din ort har för krav för att kunna erbjuda dig ett arbete – fråga dem gärna innan du anmäler dig.

Vanliga yrkesroller och arbetsplatser

 • Arbeta med dina egna klienter i din egen praktik
 • Som informatör för RFSL eller inom skolan
 • I kvinno- och mansjourer
 • Med konsultarbete
 • Inom eller med massmedia med att ge tips och råd

Om utbildningen

Godkänd enligt SeQF kvalifikationsnivå 5

Denna utbildning är godkänd av MYH (Myndighet för yrkeshögskolan) enligt SeQF kvalifikationsnivå 5. Därmed är den likvärdig en yrkeshögskoleutbildning på eftergymnasial nivå. Läs mer om det här.

Vår distansutbildning till sexrådgivare ger dig möjligheter

9/10 av Cadys elever jobbar inom yrket tack vare sin utbildning! Dryga 10%  av eleverna är skickade av sina arbetsgivare, eftersom de anser att Cadys utbildning ger deras anställda de kompetenser och kunskaper som behövs. Men de flesta kommer till oss privat för att utbilda eller fortbilda sig och få fördjupad kunskap inom området.

Utbildningsledarna

Cadys team av kunniga och utbildade yrkeslärare har gedigna erfarenheter från tidigare arbete med terapi, vård och omsorg samt pedagogik. De har en gedigen bakgrund med att hjälpa och förflytta människor.

Kursplan

 • Etik och människans livsvillkor

  Människan och hennes livslopp utifrån sociala, kulturella och existentiella aspekter vid hälsa, ohälsa och funktionsvariation.

 • Kommunikation

  Människors interaktion och kommunikation.

 • Motiverande samtal (MI)

  Teoretiska grunder inom motiverande samtal; den samtalsmetod och de förhållningssätt som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser och skapa motivation, samt praktiska arbetsmetoder inom de olika tillämpningsområdena.

 • Psykologi

  De komplexa faktorer som påverkar beteende, känslor och tankar hos människan både som individ och tillsammans med andra.

 • Anatomi

  Kunskaper om hur kroppen är uppbyggd och hur det sexuella hänger ihop med kroppens grundfunktioner.

 • Obstetrik och gynekologi

  De vanligaste symtomen, sjukdomarna samt hälsoproblemen som påverkar gynekologi och obstetrik.

 • Gynekologisk och sexuell hälsa

  Beskrivning och förklaring av olika benigna och maligna gynekologiska sjukdomar, förändringar och tillstånd samt identifiering och formulering av frågeställningar avseende sexuell och reproduktiv hälsa.

 • Samtalsmetodik

  Metoder och förhållningssätt i samband med samtalsprocesser i socialt arbete enskilt och i grupp samt olika metoder för professionella samtal.

 • Sexologins historia

  Sex och sexuellt beteende ur ett historiskt perspektiv som även inkluderar attityder och synen på genus.

 • Sexologi och pedagogik

  Grundläggande aspekter av pedagogik och folkbildningens roll i sexualupplysning.

 • Sexologi och funktionsvariationer

  De fysiska, psykiska och begåvningsmässiga funktionsvariationerna på grundläggande nivå, sexuella hjälpmedel och stöd för individer med funktionsvariationer samt sexuella dysfunktioner och deras påverkan på sexualiteten.

 • Sexualitet och samhälle

  Kunskaper om sexualitet som social konstruktion och kultur, språkliga perspektiv på sexualitet samt heteronormativitet och normkritik.

 • Sexologi och kriminologi

  Sexualbrottens karaktär, omfattning, förövare och offer, sexualbrott utifrån ett genusperspektiv, hatbrottsproblematik, människohandel, prostitution samt sexualbrott på nätet.

 • Arbete med egna klienter

  Praktisk tillämpning av de teoretiska kunskaperna genom sessioner med klienter.

 • Slutarbete

  Ämnesspecifik redovisning som påvisar måluppfyllelsen.

Arbete med egna klienter

Du får praktisk erfarenhet genom att arbeta med dina egna klienter i sessioner.

Du hittar dina klienter själv och om du inte har någon tidigare erfarenhet kan du börja med lättare fall inom din familj eller vänskapskrets. Det är viktigt att du får feedback och blir bekväm i din roll som terapeut. Detta förbereder dig, på bästa sätt, för att kunna arbeta med utomstående klienter efter att du har avslutat din utbildning.

Du kan validera praktiken om du har relevant arbetslivserfarenhet. Läs mer här.

Utbildningsmål

Målet är att du efter avslutad utbildning har tillägnat dig följande kunskaper och verktyg så att du med säkerhet kan hantera arbetet som sexrådgivare:

 • Planera och utföra arbetsuppgifter i samråd med klienter med hänsyn till olika informations- och utbildningssätt.
 • Diskutera relevanta åtgärder för klienter med hänsyn till etik, genus, klass, kultur, hälsa, internet, våld och lagar.

Antagningskrav

Lägst godkänt betyg i:

 • Svenska A / Svenska 1 / SAS A / SAS 1 eller motsvarande
 • Engelska A / Engelska 5 eller motsvarande
 • Matematik A / Matematik 1a/1b/1c eller motsvarande

Uppfyller du inte kraven eller är du osäker på om du kan läsa denna utbildning? Läs om hur du kan ansöka om en bedömning här.

Delbetalning

Välj att delbetala din utbildning! Läs mer om delbetalning här.

Denna utbildning är ej CSN berättigad.


Snabbfakta

 • Helt på distans utan några fysiska träffar.
 • Läs i din egen takt och variera även den fritt med vårt flexibla upplägg.
 • Studera vid sidan av jobb eller under ledigheter.
 • Validera delkurser eller praktiken som du redan har genomfört. Läs mer här.
 • Utbildningen vänder sig till privatpersoner samt företag och organisationer.
 • Din yrkeslärare kan erbjuda pedagogisk hjälp, studietips och även elevcoachning.

Vill du veta mer?

Fyll gärna i nedan formulär.