Socialadministratör


UTBILDNINGSFAKTA
Typ 
Yrkesutbildning
Utbildningssätt 
Distans (inga fysiska träffar)
Nivå 
Eftergymnasial
Startdatum 
Börja när du vill
Motsvarande tid 
2 år
Flexibel lästakt 
Snittid 1 år (max 2½ år, ingen minimitid)
Praktik 
8 veckor, flexibelt upplägg
Kurslitteratur 
Ingår
Utbildningsbevis 
Certifikat och yrkesutbildningsbevis
Recensioner 
Pris 
24 400 kr inkl. moms
 
(20 119 kr ex. moms)

Att jobba som socialadministratör

Vad gör en socialadministratör?

Om du är intresserad av att jobba med en administrativ och kommunikativ roll inom socialtjänsten så kan ett arbete till socialadministratör vara yrket för dig! Som socialadministratör jobbar du med varierande arbetsuppgifterna inom socialtjänsten och dessa kan vara bl.a. utredningsarbete, dokumenthantering, administration, ekonomi, kundservice m.m. Du är spindeln i nätet och därmed samordnar arbetsplatsen och hjälper både dina kollegor och klienter.

Då du bemöter både klienter samt stödjer socialsekreteraren och andra personal i deras arbete är god personligt bemötande och kommunikation mycket viktiga delar i ditt dagliga arbete.

Arbetet kräver också att du har branschkunskap inom bl.a. social omsorg, IT system och ekonomi. Du jobbar mycket med socialtjänstens olika lagar och regler och därför är kunskap inom socialtjänstlagen även nödvändig i din roll som socialadministratör.

Arbetsprognos

Då det finns stora brister av kompetenta personal inom social omsorg finns det därför mycket goda jobbmöjligheter inom yrket efter avslutad utbildning både kort- och långsiktigt. Behovet av personal med en bred utbildning inom socialtjänsten och administration är dessutom stort. När du jobbar som socialadministratör arbetar du vanligtvis inom den offentliga förvaltningen som riktar sig mot socialt arbete.

Vanliga arbetsplatser

 • Socialtjänsten inom kommunen
 • Privata arbetsgivare inom socialtjänsten som bedriver olika boenden eller som arbetar med terapibehandling
 • Privata familjehemsplacerare

Bra att veta

Du behöver ha ett rent belastningsregister för att arbeta med minderåriga barn och ungdomar. Praktik- eller arbetsplatsen kan kräva ett utdrag som du kan beställa på polisens hemsida men du behöver inte lämna in ett till oss som skola.


Om utbildningen

Vår distansutbildning till socialadministratör ger dig möjligheter

9/10 av Cadys elever jobbar inom yrket tack vare sin utbildning! Drygt hälften av eleverna är skickad direkt från sin arbetsgivare då de anser att Cadys utbildning ger deras anställda de kompetenser och kunskaper som behövs.

Utbildningsledarna

Bakom utbildningen står Cadys professionella team av kunniga och utbildade yrkeslärare. Deras gedigna erfarenheter är samlade från tidigare arbeten inom skola,vård och det sociala inom kommunen.

Kursplan

 • Etik och människans livsvillkor

  Människan och hennes livslopp utifrån sociala, kulturella och existentiella aspekter vid hälsa, ohälsa och funktionsvariation.

 • Psykologi

  De komplexa faktorer som påverkar beteende, känslor och tankar hos människan både som individ och tillsammans med andra.

 • Digitalisering och verksamhetsutveckling

  För- och nackdelarna med digitalisering av verksamheten.

 • Dokumentation och ekonomi

  Handläggningsprocessen vid ekonomiskt bistånd från ansökan till beslut.

 • Diktamen

  Träning på att skriva utifrån en ljudinstruktion.

 • Motiverande samtal (MI)

  Teoretiska grunderna inom motiverande samtal, den samtalsmetoden och förhållningssättet som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser och skapa motivation, samt praktiska arbetsmetoder inom de olika tillämpningsområden.

 • IT administration, verktyg och system

  Kunskap inom Microsoft Office programmen, främst Word, Excel och PowerPoint; grundläggande kunskaper inom Windows 10; ergonomi och åtgärder för att förhindra arbetsskador vid långvarigt datorarbete samt lagar och bestämmelser att beakta vid datorarbete.

 • Kommunikation, bemötande och samtalsmetodik

  Läran om gruppens och det sociala sammanhangets betydelse för interaktion och kommunikation samt interaktion och kommunikation vid konflikter och konflikthantering.

 • Lagstiftning inom socialt arbete

  Kunskap om lagar som styr verksamheten och socialtjänsten samt kommunernas ansvar i och för socialtjänsten.

 • Profession och arbetsliv

  De sysslor som kan inrymmas i tjänsten som socialadministratör samt de sysslor som en socialadministratör inte har rätt att utföra.

 • Sociala arbetets organisation och villkor

  Kunskap om de faktorer som kan påverka rollen som socialadministratör samt arbetsmiljön inom socialtjänsten.

 • Praktik

  Minst 8 veckor, längre vid behov. Du hittar din egen plats och du får inte gå ut på praktik innan du har fått din praktikplanering godkänd av Cady.

 • Slutarbete

  Ämnesspecifik redovisning som påvisar måluppfyllelsen.

Praktik

Praktik ingår och är vanligtvis heltid i 8 veckor. Längre praktiktid kan förekomma vid behov för att du ska kunna uppfylla praktik- och utbildningsmålen.

Upplägget är flexibelt och du kan anpassa det efter ditt önskemål och i samråd med oss såsom deltid över en längre period då du arbetar.

Du hittar din praktikplats själv och hela praktiken ska göras på samma plats. Den kan vara din arbetsplats om du kan göra relevanta arbetsuppgifter.

Det är viktigt att du inte går ut på praktik utan att först ha fått din praktikplanering godkänd av Cady. Om du gör det är du inte försäkrad och din praktik blir inte godkänd.

Praktiken går att validera om du har relevant arbetslivserfarenhet som du styrker genom ett arbetsgivarintyg. Läs mer här.

Utbildningsmål

Målet är att du efter avslutad utbildning har tillägnat dig följande kunskaper och verktyg så att du med säkerhet kan hantera arbetet som socialadministratör:

 • Kunskap inom socialtjänstens områden och om administration och dokumentation inom sektorn.
 • Socialtjänstens lagstiftning, organisation och ekonomi.

Antagningskrav

Lägst godkänt betyg i:

 • Svenska A / Svenska 1 / SAS A / SAS 1 eller motsvarande
 • Engelska A / Engelska 5 eller motsvarande
 • Matematik A / Matematik 1a/1b/1c eller motsvarande

Uppfyller du inte kraven eller är du osäker på om du kan läsa denna utbildning? Läs om hur du kan ansöka om en bedömning här.

Delbetalning

Välj att delbetala din utbildning! Läs mer om delbetalning här.

Denna utbildning är ej CSN berättigad.


Snabbfakta

 • Helt på distans utan några fysiska träffar.
 • Du läser i din egen takt och kan även variera den fritt med vårt flexibla upplägg.
 • Studera vid sidan av jobb eller under ledigheter.
 • Validera delkurser eller praktiken som du redan har genomfört. Läs mer här.
 • Utbildningen vänder sig till privatpersoner samt företag och organisationer.
 • Din yrkeslärare kan erbjuda pedagogisk hjälp, studietips och även elevcoachning.

Vill du veta mer?

Fyll gärna i nedan formulär.