Socialpedagog


UTBILDNINGSFAKTA
Typ 
Yrkesutbildning
Utbildningssätt 
Distans (inga fysiska träffar)
Nivå 
SeQF Kvalifikationsnivå 5
Startdatum 
Börja när du vill
Motsvarande tid 
2½ år
Flexibel lästakt 
Snittid 1½ år (max 3 år, ingen minimitid)
Praktik 
8 veckor, flexibelt upplägg
Kurslitteratur 
Ingår
Utbildningsbevis 
Certifikat och yrkesutbildningsbevis
Recensioner 
Pris 
26 900 kr inkl. moms
 
(22 229 kr ex. moms)

Att jobba som socialpedagog

Vad gör en socialpedagog?

Ett arbete som socialpedagog är mycket omväxlande och därför får du en arbetsdag där du aldrig blir uttråkad. Du jobbar nära dina klienter vilka är olika utsatta människor i samhället och således kan dessa vara både barn eller vuxna. Ditt arbete handlar om att finnas till och hjälpa dem genom samtal och dessutom sker en stor del av arbetet i den praktiska vardagen där du finns som stöd och rådgivare för dina klienter.

Du lyssnar och samtalar med dina klienter och målet är att stödja dem så att de kan leva ett självständigt och bra liv på sikt. Det kan handla om att komma ur ett beroende av droger men även att få perspektiv på sådant som hänt i barndomen. Därför är det viktigt att ha tålamod och kunna hantera känslor av olika slag för att på bästa sätt kunna hjälpa klienten.

Hjälpa många som socialpedagog

Du blir oftast kontaktperson för en eller flera personer som du får ett personligt behandlingsansvar för och således genom samtal, enskilt eller i grupp, försöker du hjälpa och motivera dina klienter att förändra sina livssituationer.

Samarbetet med kommunernas socialsekreterare, andra myndigheter som skola och arbetsförmedling samt med föräldrar och anhöriga är även en viktig del av dina arbetsuppgifter som socialpedagog.

Arbetsprognos som socialpedagog

Arbetsmarknaden för socialpedagoger ser mycket bra ut och professionell kompetens inom området är eftertraktad och därför är även efterfrågad i många sammanhang.

Yrket är väldigt brett och vår distansutbildning till socialpedagog ger dig de kompetenser du behöver för att arbeta framför allt med barn, ungdomar och vuxna som har svåra problem. Som socialpedagog kan du arbeta med bl.a. barn och ungdomar som hamnat snett eller som behöver extra tillsyn och stöd, missbrukare (alkohol, narkotika m.m.), interner som behöver samtalsterapi och stöd inför frigivning, människor som utsatts för misshandel och/eller sexuella övergrepp och många fler.

Vanliga arbetsplatser

 • Olika typer av behandlingshem
 • Inom skolan t.ex. elevhälsovård
 • Inom Kriminalvården
 • Hos kommunen, landstinget eller olika myndigheter
 • Hos privata företag/organisationer inom behandling

Bra att veta

För att arbeta med minderåriga barn och ungdomar krävs det dessutom att du har ett rent belastningsregister. Praktik- eller arbetsplatsen kan kräva ett utdrag som du kan beställa på polisens hemsida men du behöver inte lämna in ett till oss som skola.


Om utbildningen

Godkänd enligt SeQF kvalifikationsnivå 5

Denna utbildning är godkänd av MYH (Myndighet för yrkeshögskolan) enligt SeQF kvalifikationsnivå 5. Därmed är den likvärdig en yrkeshögskoleutbildning på eftergymnasial nivå. Läs mer om det här.

Vår distansutbildning till socialpedagog ger dig möjligheter

9/10 av Cadys elever jobbar inom yrket tack vare sin utbildning! Drygt hälften av eleverna är skickad direkt från sin arbetsgivare då de anser att Cadys utbildning ger deras anställda de kompetenser och kunskaper som behövs.

Utbildningsledarna

Bakom utbildningen står Cadys professionella team av kunniga och utbildade yrkeslärare. Deras gedigna erfarenheter är samlade från tidigare arbeten inom fält arbete, skola,  psykiatrisk vård samt pedagogik.

Kursplan

 • Migration, integration och kulturmöten

  Hur människor och samhället formar varandra utifrån olika teorier och teoretiska perspektiv samt sociologiska begrepp, teorier och modeller.

 • Social omsorg 1

  Grundläggande kunskap och introduktion till utveckling av ett professionellt förhållningssätt med fokus på mänskliga möten, samspel, kommunikation och bemötande samt viktiga begrepp och värdegrunden som arbetet inom den sociala omsorgen vilar på.

 • Etik och människans livsvillkor

  Människan och hennes livslopp utifrån sociala, kulturella och existentiella aspekter vid hälsa, ohälsa och funktionsvariation.

 • Pedagogiskt ledarskap

  Pedagogiskt ledarskap i olika typer av aktiviteter och verksamheter; människors lärande, liv och växande och olika villkor för det; samt ledarskap inom sociala och pedagogiska sammanhang.

 • Hälsopedagogik

  Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter ur ett miljö-, historiskt och internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter både på individ, grupp och samhällsnivå.

 • Akut omhändertagande

  Grunderna för HLR samt hantering av akut sjukdom och skada.

 • Kommunikation

  Människors interaktion och kommunikation samt pedagogiskt ledarskap.

 • Psykologi 1

  Grundläggande kunskaper inom psykologi inklusive historia, olika inriktningar samt psykisk hälsa och ohälsa.

 • Psykiatri 1

  Kunskap om psykiatri vilket är ett tvärvetenskapligt ämne innefattande medicin, vård och pedagogik för att kunna arbeta med människor inom vård- och omsorgen, främst inom psykiatrin.

 • Specialpedagogik 1

  Kunskap i olika funktionsvariation och hur de kan påverka människors liv, lärande och delaktighet i samhället utifrån lagar och styrdokument samt specialpedagogiska insatser, arbetssätt och hjälpmedel i sociala och pedagogiska sammanhang utifrån lagar och styrdokument.

 • Socialpedagogik

  Människans samspel med sin omgivning genom interaktion och socialisation samt betydelsen av handledning i olika socialpedagogiska situationer.

 • Socialt arbete och socialrätt

  Etiskt och inkluderande förhållningssätt i teori och praktik samt olika sociala verksamheter och lagar som reglerar dessa.

 • Motiverande samtal (MI)

  Teoretiska grunderna inom motiverande samtal, den samtalsmetoden och förhållningssättet som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser och skapa motivation, samt praktiska arbetsmetoder inom de olika tillämpningsområden.

 • Sociologi

  Olika samhällsförhållanden och hur människor formas av och skapar samhällen, kulturer och identiteter.

 • Kognitiv beteendeterapi

  Lärdom om de sex stegen i coachning enligt KBT-modellen.

 • Missbruk och skaderisker

  Att uppmärksamma och påtala missbruk och skaderisker samt förmågan om att delta i samhällets skadeförebyggande arbete.

 • Kriminologi

  Kriminologins historia samt centrala teorier och metoder.

 • Praktik

  Minst 8 veckor, längre vid behov. Du hittar din egen plats och du får inte gå ut på praktik innan du har fått din praktikplanering godkänd av Cady.

 • Slutarbete

  Ämnesspecifik redovisning som påvisar måluppfyllelsen.

Praktik

Praktik ingår och är vanligtvis heltid i 8 veckor. Längre praktiktid kan förekomma vid behov för att du ska kunna uppfylla praktik- och utbildningsmålen.

Upplägget är flexibelt och du kan anpassa det efter ditt önskemål och i samråd med oss såsom deltid över en längre period då du arbetar.

Du hittar din praktikplats själv och hela praktiken ska göras på samma plats. Den kan vara din arbetsplats om du kan göra relevanta arbetsuppgifter.

Det är viktigt att du inte går ut på praktik utan att först ha fått din praktikplanering godkänd av Cady. Om du gör det är du inte försäkrad och din praktik blir inte godkänd.

Praktiken går att validera om du har relevant arbetslivserfarenhet som du styrker genom ett arbetsgivarintyg. Läs mer här.

Utbildningsmål

Målet är att du efter avslutad utbildning har tillägnat dig följande kunskaper och verktyg så att du med säkerhet kan hantera arbetet som socialpedagog:

 • Diskutera kulturmöten och sociala processer på individ-, grupp- och samhällsnivå samt analysera och välja ut lämpliga brottsförebyggande åtgärder till olika brottsproblem.
 • Kommunicera och samverka för att möta och pedagogiskt leda människor i olika situationer samt arbeta förebyggande och praktiskt med missbruk.

Antagningskrav

Lägst godkänt betyg i:

 • Svenska A / Svenska 1 / SAS A / SAS 1 eller motsvarande
 • Engelska A / Engelska 5 eller motsvarande
 • Matematik A / Matematik 1a/1b/1c eller motsvarande

Uppfyller du inte kraven eller är du osäker på om du kan läsa denna utbildning? Läs om hur du kan ansöka om en bedömning här.

Delbetalning

Välj att delbetala din utbildning! Läs mer om delbetalning här.

Denna utbildning är ej CSN berättigad.


Snabbfakta

 • Helt på distans utan några fysiska träffar.
 • Läs i din egen takt och variera även den fritt med vårt flexibla upplägg.
 • Studera vid sidan av jobb eller under ledigheter.
 • Validera delkurser eller praktiken som du redan har genomfört. Läs mer här.
 • Utbildningen vänder sig till privatpersoner samt företag och organisationer.
 • Din yrkeslärare kan erbjuda pedagogisk hjälp, studietips och även elevcoachning.

Vill du veta mer?

Fyll gärna i nedan formulär.