Tolvstegsbehandling


KURSFAKTA
Typ 
Kurs
Utbildningssätt 
Distans (inga fysiska träffar)
Startdatum 
Börja när du vill
Motsvarande tid 
6 mån
Flexibel lästakt 
Snittid 3 mån (max 8 mån, ingen minimitid)
Praktik 
Nej
Kurslitteratur 
Ingår
Utbildningsbevis 
Diplom och kursbevis
Pris 
9 400 kr inkl. moms
 
(7 660 kr ex. moms)

Få kompetens inom tolvstegsbehandling

Att jobba med tolvstegsbehandling

Om du är intresserad av att lära dig tolvstegsbehandling framför allt genom den väletablerade behandlingsmetoden 12-stegsprogrammet inom missbruksvård är denna kurs för dig! Du får samtalsmetodiska verktyg för att kunna hjälpa människor ur missbruk och således hjälpa dem att leva ett bättre liv.

Denna kurs är både för dig som jobbar eller vill jobba med att hjälpa individer med missbruksproblematik ur sitt beroende med hjälp av olika metoder och samtal. I kursen får du speciella samtals- och arbetsverktyg för att kunna hantera och hjälpa dessa individer att hantera och bearbeta sina upplevelser.

Du kommer att få utvecklade kompetenser inom Motiverande samtal (MI) som samtalsmetod för att främja förändring samt 12-stegsprogrammets upplägg och syfte inom behandling av missbruksproblematik. Du får även lära dig de viktiga samtalsmetodikerna som hjälper dig i ditt arbete med klienter både enskilda och i grupp.

Vanliga yrkesroller

Det finns flera olika yrken där kompetensen som du får av denna kurs kan användas och även är efterfrågad.

Vanliga yrkesområden där du kan jobba med tolvstegsbehandling

 • Social omsorg yrken inom socialtjänsten
 • Vårdyrken inom olika vårdteam (kommunala/privata)
 • Institutioner och behandlingshem inom missbruksvården
 • HVB-hem med inriktning missbruksproblematik
 • Inom Kriminalvården

Denna kurs passar mycket bra för dig som jobbar eller vill börja jobba med människor med missbruksproblem. Du bör dessutom redan vara utbildad till ett relevant yrke eller har relevant arbetslivserfarenhet men det passar även dig som bara är intresserad av att få fördjupad kunskap i området.


Om kursen

Kursledarna

Cadys team av kunniga och utbildade yrkeslärare har gedigna erfarenheter samlade från tidigare arbeten inom vård och omsorg, psykiatrisk vård samt pedagogik.

Kursplan

 • Tolvstegsprogrammet

  Läran om de tolv stegen i coachning enligt 12-stegsmodellen inklusive deras syfte och mål; vägen ur missbruk med fokus på integrativ förändring och de tre stegen samt steget före insikten.

 • Motiverande samtal (MI)

  Teoretiska grunderna inom motiverande samtal, den samtalsmetoden och förhållningssättet som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser och skapa motivation, samt praktiska arbetsmetoder inom de olika tillämpningsområden.

 • Samtalsmetodik

  Metoder och förhållningssätt i samband med samtalsprocesser i socialt arbete enskilt och i grupp samt olika metoder för professionella samtal.

 • Slutarbete

  Ämnesspecifik redovisning som påvisar måluppfyllelsen.

Kursens mål

Målet är att du efter avslutad kurs har tillägnat dig följande kunskaper och verktyg så att du med säkerhet kan hantera arbetet inom tolvstegsbehandling:

 • Kommunicera och samverka för att möta och bemöta individer med missbruksproblematik genom specifika samtals- och arbetsredskap såsom Motiverande samtal (MI) och 12-stegsprogrammet.
 • Kritiskt reflektera över, diskutera genomförande av professionellt behandlingsarbete vid missbruk med hjälp av metoderna 12-stegsmodellen och Motiverande samtal (MI) med klienter med nedsatta kognitiva funktioner, psykisk ohälsa eller samsjuklighet.

Antagningskrav

Denna kurs har ej krav på betyg eller andra förkunskaper för att kunna läsa den.

Är du osäker på om du kan läsa denna kurs? Läs om hur du kan ansöka om en bedömning här.

Delbetalning

Välj att delbetala din kurs! Läs mer om delbetalning här.

Denna kurs är ej CSN berättigad.


Snabbfakta

 • Helt på distans utan några fysiska träffar.
 • Du läser i din egen takt och kan även variera den fritt med vårt flexibla upplägg.
 • Läs snabbt då det ingår ingen praktik i denna kurs.
 • Studera vid sidan av jobb eller under ledigheter.
 • Validera delkurser som du redan har genomfört. Läs mer här.
 • Kursen vänder sig till privatpersoner samt företag och organisationer.
 • Kursen är baserad på självstudier men du har tillgång till en yrkeslärare som kan hjälpa med pedagogiska frågor.

Vill du veta mer?

Fyll gärna i nedan formulär.