Trädgårdsmästare


UTBILDNINGSFAKTA
Typ 
Yrkesutbildning
Utbildningssätt 
Distans
Nivå 
Gymnasial
Startdatum 
Börja när du vill
Motsvarande tid 
1½ år
Flexibel lästakt 
Snittid 9 mån (max 2 år, ingen minimitid)
Praktik 
8 veckor, flexibelt upplägg
Kurslitteratur 
Ingår
Utbildningsbevis 
Certifikat och yrkesutbildningsbevis
Pris 
22 400 kr inkl. moms
 
(18 343 kr ex. moms)

Att jobba som trädgårdsmästare

Vad gör en trädgårdsmästare?

Vill du jobba med ett arbete som är i ständig utveckling och där du även kan använda kreativt tänkande, praktisk kunskap och färdigheter? Bli då trädgårdsmästare och få ett miljömedveten och hållbart jobb där ditt intresse för växter får ta plats.

Som trädgårdsmästare leder, planerar och utvecklar du trädgårdar och parkmiljöer med fokus på funktion, hållbarhet och estetik. Med kunskap inom olika typer av växter och dess miljö så kan du bidra till att skapa och underhålla trevliga och hållbara utemiljöer.

I ditt arbete som trädgårdsmästare har du även ett hållbart klimat i åtanke. Du kan arbeta i parker, trädgårdar, på kyrkogårdar, bostadsgårdar samt gröna gatu- och vägområden. Som trädgårdsmästare kan du också vara placerad på plantskolor, växthus och plantbutiker runt om i Sverige.

Arbetsprognos

Det finns mycket goda möjligheter till att få ett arbete inom detta eftertraktade yrke. På grund av att det finns ett stort fokus på miljö och hållbarhet så kommer behovet av trädgårdsmästare också öka.

Vanliga arbetsplatser

 • Trädgårdsanläggare
 • Trädgårdsarbetare
 • Trädgårdsmästare (privat eller offentligt)

Om utbildningen

Vår distansutbildning till trädgårdsmästare ger dig möjligheter

9/10 av Cadys elever jobbar inom yrket tack vare sin utbildning! Drygt hälften av eleverna är skickad direkt från sin arbetsgivare då de anser att Cadys utbildning ger deras anställda de kompetenser och kunskaper som behövs.

Utbildningsledarna

Cadys team av kunniga och utbildade yrkeslärare har gedigna erfarenheter från parkarbete, administration, service och fastighet.

Kursplan

 • Naturbruk

  Kunskap om naturbrukets olika miljöer och branscher inklusive förutsättningar och villkor; hur naturbruket kan bidra till att främja en hållbar utveckling samt förståelse för grunderna inom området.

 • Växtkunskap 1

  Att identifiera, beskriva och namnge växter med vetenskapliga och yrkesmässiga termer; växters egenskaper och kvalitet samt kvalitetskrav för växter; sunda växter och växters resistens mot sjukdomar och skadedjur; att kombinera och välja växter för olika miljöer, funktioner och klimat samt skötsel och hantering av växter på ett yrkesmässigt sätt.

 • Trädgårdsodling

  Kunskaper för yrkesarbete med växter inom trädgårdssektorn; olika odlade växter; samspelet mellan mark, vatten, växter och klimat; tillväxtfaktorernas betydelse för växterna samt hantering av den tekniska utrustningen som används inom det aktuella verksamhetsområdet.

 • Marken och växternas biologi

  Växters byggnad, livsprocesser och utvecklingsfaser; marken och livsprocesser i marken; naturbrukets påverkan på ekosystemen; energiomsättning hos växter; kretslopp i mark, vatten och luft; att identifiera, namnge och beskriva växter samt mikrobiologi och mikrobiologiska processer.

 • Skötsel av utemiljö

  Kunskap i skötseln av parker, kyrkogårdar och gröna miljöer i anslutning till bebyggelse; skötsel av friluftsområden och golfbanor; skötselplanering, arbetsorganisation, teknikanvändning och miljöhänsyn samt hantverkskunnande och estetik.

 • Trädgårdsanläggning

  Anläggning av hårdgjorda ytor och vegetationsytor i olika miljöer såsom parker, bostadsområden, kyrkogårdar och trädgårdar; hållbarhet, funktion, teknik och kvalitet inom trädgårdsanläggning; användning av den tekniska utrustningen som behövs inom trädgårdsanläggning; park- och trädgårdsanläggningars historiska utveckling samt vetenskaplig forskning om människors behov av gröna miljöer.

 • Trädgårdsmaskiner

  Vanligt förekommande redskap och maskiner som används inom trädgårdsarbete.

 • Trädvård och beskärning

  Beskärning och växternas reaktion på beskärning vid uppbyggnads- föryngrings- och underhållsbeskärning; faktorer som påverkar växtlighetens vitalitet i stadsmiljö; beskärningstidpunkt för olika växtslag; trädvårdsplaner som underlag för planering av arbetsuppgifter samt praktiska kunskaper om beskärning av fruktträd, träd, buskar och häckar.

 • Växtkunskap 2

  De växter som används i park- och trädgårdsmiljöer; att kunna välja och arbeta med växter i olika miljöer utifrån kunskap i olika arter och sorter; växternas behov och funktion i olika sammanhang samt biologiska och ekologiska samband mellan växter, mark, klimat och andra organismer.

 • Trädgårdsodling: plantskoleväxter

  Kunskap för yrkesarbete med växter inom trädgårdssektorn; marknaden, produkter och produktkvalitet; hur olika odlingssystem påverkar kvalitet och ekonomiskt resultat; livsmedelssäkerhet samt trädgårdsodlingens miljöpåverkan.

 • Odling i växthus

  Yrkesmässig produktion av prydnadsväxter och grönsaker i växthus samt kretsloppstänkande och övriga miljöaspekter i samband med odling och annan användning av växthus.

 • Trädgårdsodling: grönsaker, frukt och bär

  Kunskaper för yrkesarbete med växter inom trädgårdssektorn; olika odlade växter; samspelet mellan mark, vatten, växter och klimat; tillväxtfaktorernas betydelse för växterna samt hantering av den tekniska utrustningen som används inom det aktuella verksamhetsområdet.

 • Arbetsmiljö

  Att som trädgårdsmästare arbeta säkert utifrån ergonomi samt arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor samt lagar och andra bestämmelser inom området.

 • Praktik

  Minst 8 veckor, längre vid behov. Du hittar din egen plats och du får inte gå ut på praktik innan du har fått din praktikplanering godkänd av Cady.

 • Slutarbete

  Ämnesspecifik redovisning som påvisar måluppfyllelsen.

Praktik

Praktik ingår och är vanligtvis heltid i 8 veckor. Längre praktiktid kan förekomma vid behov för att du ska kunna uppfylla praktik- och utbildningsmålen.

Upplägget är flexibelt och du kan anpassa det efter ditt önskemål och i samråd med oss såsom deltid över en längre period då du arbetar.

Du hittar din praktikplats själv och hela praktiken ska göras på samma plats. Den kan vara din arbetsplats om du kan göra relevanta arbetsuppgifter.

Det är viktigt att du inte går ut på praktik utan att först ha fått din praktikplanering godkänd av Cady. Om du gör det är du inte försäkrad och din praktik blir inte godkänd.

Praktiken går att validera om du har relevant arbetslivserfarenhet som du styrker genom ett arbetsgivarintyg. Läs mer här.

Utbildningsmål

Målet är att du efter avslutad utbildning har tillägnat dig följande kunskaper och verktyg så att du med säkerhet kan hantera arbetet som trädgårdsmästare:

 • Kompetenser inom växtkunskap, beskärning och trädvård, skötsel, anläggning och gestaltning inom området.

Antagningskrav

Denna utbildning har ej krav på betyg eller andra förkunskaper för att kunna läsa den.

Är du osäker på om du kan läsa denna utbildning? Läs om hur du kan ansöka om en bedömning här.

Delbetalning

Välj att delbetala din utbildning! Läs mer om delbetalning här.

Denna utbildning är ej CSN berättigad.


Snabbfakta

 • Helt på distans utan några fysiska träffar.
 • Läs i din egen takt och variera även den fritt med vårt flexibla upplägg.
 • Studera vid sidan av jobb eller under ledigheter.
 • Validera delkurser eller praktiken som du redan har genomfört. Läs mer här.
 • Utbildningen vänder sig till privatpersoner samt företag och organisationer.
 • Din yrkeslärare kan erbjuda pedagogisk hjälp, studietips och även elevcoachning.

Vill du veta mer?

Fyll gärna i nedan formulär.