Utökad kvalitetsinsats

Utökad kvalitetsinsats

I vårt kvalitetssyfte att sträva efter att erbjuda aktuella, kvalitativa och konkurrenskraftiga utbildningar till alla våra elever oavsett var de bor i världen – inom Sverige eller utomlands – har vi valt att göra en större kvalitetssatsning genom att samarbeta med ISO (Internationella standardiseringsorganisationen) för certifiering.

ISO är en gemensam organisation där medlemmar från nationella standardiseringsorganisationer i 164 länder ingår. Deras uppgift är att skapa en standardisering tillsammans med sina medlemmar med syfte att underlätta för en konkurrenskraftig handel av produkter och tjänster. Deras standarder fokuserar även på internationella hållbarhetsmålen framtagna av FN.

Det innebär en välkänd kvalitetssäkring där vi får både en nationell och internationell certifiering. Med detta får våra elever större möjligheter att kunna arbeta utomlands med våra utbildningsintyg och de blir även mer attraktiva på arbetsmarknaden.