Vårdhygien och smittskydd


KURSFAKTA
Typ 
Kurs
Utbildningssätt 
Distans (inga fysiska träffar)
Startdatum 
Börja när du vill
Flexibel lästakt 
Max 4 mån, ingen minimitid
Praktik 
Nej
Kurslitteratur 
Ingår
Utbildningsbevis 
Kursbevis
Pris 
6 500 kr inkl. moms
 
(5 319 kr ex. moms)

Få kompetens inom vårdhygien och smittskydd

Att jobba med vårdhygien och smittskydd

Om du vill lära dig hur du arbetar förebyggande kring smittskydd samt hanterar hygienrutiner inom vården med hjälp av olika typer av skyddsutrusning är kursen vårdhygien och smittskydd för dig.

När du jobbar inom vården är det extremt viktigt att du följer de gällande lagar, regler och rutiner kring vårdhygien och smittskydd så att du kan göra din del för att förhindra, motverka eller stoppa spridning av smittsamma sjukdomar bland människor.

Rätt kunskap för att förhindra smittspridning

Behov av kunskap inom vårdhygien och smittskydd har blivit ännu mer uppmärksammad under Coronapandemin och särskilt inom äldrevården. Den grundläggande hygienen räcker inte till för att stoppa en större smitta och på följd av detta finns det ett stort behov av personal med fördjupade kunskaper i hygienrutiner och hygien- och smittskyddsarbete inom sjukvården.

Med vår kurs får du kompetens för att arbeta under eget ansvar med gällande regler och rutiner och du lär dig även att jobba förebyggande med hygien- och smittskyddsarbete där du har fokus på att stoppa smittspridning.

Olika sjukdomar kräver olika hantering

Då det finns olika sätt att hantera smittskydd kring olika typer av sjukdomar lär du även om vilka metoder och verktyg som finns och även hur du använder dessa. Detta inkluderar hur du jobbar med rengöring, sterilisering och desinfektion samt tillhörande medicintekniska utrustning.

För att kunna arbeta med vårdhygien och smittskydd inom vården kommer du även att lära dig om infektion och hur immunsystemet är uppbyggd och fungerar samt även om olika mikroorganismer och deras spridningsvägar.

Vanliga yrkesområden

Kompetens inom vårdhygien och smittskydd är mycket eftertraktad och efterfrågad inom de flesta vårdinriktade yrken och det finns ett stort behov av utbildad personal runt om i landet.

Vanliga yrkesområden där du kan jobba med vårdhygien och smittskydd

 • Vårdyrken (kommunala/privata)
 • Den sociala sektorn
 • Hemtjänst
 • Äldreomsorgen

Denna kurs passar mycket bra för dig som jobbar eller vill börja jobba med vårdhygien och smittskydd  och särskilt inom vården. Du bör dessutom redan vara utbildad till ett relevant yrke eller har relevant arbetslivserfarenhet men det passar även dig som bara är intresserad av att få fördjupad kunskap i området.


Om kursen

Kursledarna

Bakom kursen står Cadys professionella team av kunniga och utbildade yrkeslärare. Deras gedigna erfarenheter är samlade från tidigare arbeten inom vård och omsorg med särskilt inriktning mot akutsjukvård för både barn och vuxna.

Genom att ha arbetat på olika avdelningar i olika sjukhus och vårdenheter där de har omhändertagit en stor variation av patientfall har de djupa kunskaper i vård av människor. Detta inkluderar barn med olika typer av transplantationer, fysiska och neurologiska sjukdomar och även patienter inom akutsjukvården med olika typer av traumaskador.

Cadys yrkeslärare brinner för att dela med sig av sina erfarenheter så att du kan få en djupare förståelse och inlärning. De ser fram emot att ge dig stöttning och motivation mot dina utbildningsmål och yrkesdrömmar.

Kursplan

 • Basal vårdhygien och smittskydd

  Lärdom om den mest grundläggande åtgärden för att förebygga smittspridning; att förhindra smittöverföring inom vård och omsorg samt vårdrelaterade infektioner.

 • Smittspridning och skyddsutrustning

  Kunskap i smittspridning för att kunna skydda patienter, brukare och personal i vård och omsorg mot smitta; användning av skyddsutrustning vid de vård- och omsorgsmoment där det finns risk att arbetskläderna kan förorenas genom direktkontakt med kroppsvätskor; användning av skyddskläder för att skydda personal vid smittrisk samt säkerställande av en god arbetsmiljö för de anställda.

Kursens mål

Målet är att du efter avslutad kurs har tillägnat dig följande kunskaper och verktyg så att du med säkerhet kan hantera arbetet med vårdhygien och smittskydd:

 • Fördjupade kompetenser för att kunna arbeta inom vård och omsorgsyrken och hindra smittspridning inom hälso- och sjukvård samt inom socialtjänst.
 • Bedöma vilken relevant skyddsutrustning som bör användas utifrån det aktuella arbetssättet.

Antagningskrav

Denna kurs har ej krav på betyg eller andra förkunskaper för att kunna läsa den.

Är du osäker på om du kan läsa denna kurs? Läs om hur du kan ansöka om en bedömning här.

Delbetalning

Välj att delbetala din kurs! Läs mer om delbetalning här.

Denna kurs är ej CSN berättigad.


Snabbfakta

 • Helt på distans utan några fysiska träffar.
 • Läs i din egen takt och variera även den fritt med vårt flexibla upplägg.
 • Läs snabbt då det ingår ingen praktik eller slutarbete i denna kurs.
 • Studera vid sidan av jobb eller under ledigheter.
 • Validera delkurser som du redan har genomfört. Läs mer här.
 • Kursen vänder sig till privatpersoner samt företag och organisationer.
 • Kursen är baserad på självstudier men du har tillgång till en yrkeslärare som kan hjälpa med pedagogiska frågor.

Vill du veta mer?

Fyll gärna i nedan formulär.