Vårt ansvar

Vårt ansvar och sponsring

För oss på Cady är det viktigt att ta vårt sociala ansvar och vara en positiv förebild för förbättring av vårt samhälle. Därför stödjer vi dessa föreningar som även aktivt jobbar för att göra skillnad i viktiga och aktuella samhällsfrågor.


Giving People

hjälper utsatta barn och barnfamiljer akut genom att t.ex. snabbt leverera mat och andra förnödenheter.

 


Svenska NarkotikapolisföreningenSvenska Narkotika Polisföreningen

arbetar med utbildning, forskning samt samarbete i syfte med förståelse om faran med droger samt för att bekämpa narkotikabrottslighet.

 


Nattvandarna

arbetar med att vara synliga vuxna förebilder till ungdomar som är ute på natten samt ge stöd och social trygghet.


Diplom Aktiv Skola

Aktiv Skola

arbetar med de viktigaste och mest aktuella frågor inom barn och skolan t.ex. mobbning, övergrepp m.m. så att alla barn ska få samma möjligheter.

 

 

 

 


FIKK

Frivilliga Insatser Vid Kris och Katastrof samordnar ideella och frivilliga resurser när samhällets resurser inte räcker till. De frivilliga resurserna kan vara föreningar, privatpersoner eller andra organisationer och hjälper till vid t.ex. att söka efter försvunna personer.