Vårt ansvar

Vårt ansvar 1200x630

För oss på Cady är det viktigt att ta vårt sociala ansvar och vara en positiv förebild för förbättring av vårt samhälle. Därför stödjer vi dessa föreningar med sponsring som även aktivt jobbar för att göra skillnad i viktiga och aktuella samhällsfrågor.


Svenska Narkotika Polisföreningen

arbetar med utbildning, forskning m.m. för att öka förståelsen om faran med droger och bekämpa narkotikabrottslighet.

Svenska Narkotikapolisföreningen

Nattvandrarna

arbetar med att vara synliga vuxna förebilder till ungdomar som är ute på natten samt ge stöd och social trygghet.

Nattvandrarna logga


Aktiv Skola

arbetar med viktiga och aktuella frågor inom barn och skolan t.ex. mobbning, övergrepp m.m. så att alla får samma möjligheter.


FIKK

samordnar ideella och frivilliga resurser och hjälper till vid t.ex. att söka efter försvunna personer.