Vårt ansvar

Vårt ansvar och sponsring

Sponsring

För oss på Cady är det viktigt att ta vårt sociala ansvar och vara en positiv förebild för förbättring av vårt samhälle. Därför stödjer vi dessa föreningar som även aktivt jobbar för att göra skillnad i viktiga och aktuella samhällsfrågor.


Giving People

hjälper utsatta barn och barnfamiljer akut genom att t.ex. snabbt leverera mat och andra förnödenheter.

 


Svenska NarkotikapolisföreningenSvenska Narkotika Polisföreningen

arbetar med utbildning, forskning samt samarbete i syfte med förståelse om faran med droger samt för att bekämpa narkotikabrottslighet.

 


Nattvandarna

arbetar med att vara synliga vuxna förebilder till ungdomar som är ute på natten samt ge stöd och social trygghet.


Diplom Aktiv Skola

Aktiv Skola

arbetar med de viktigaste och mest aktuella frågor inom barn och skolan t.ex. mobbning, övergrepp m.m. så att alla barn ska få samma möjligheter.

 

 

 

 


FIKK

Frivilliga Insatser Vid Kris och Katastrof samordnar ideella och frivilliga resurser när samhällets resurser inte räcker till. De frivilliga resurserna kan vara föreningar, privatpersoner eller andra organisationer och hjälper till vid t.ex. att söka efter försvunna personer.

 

 

 


Miljö

Miljö och hållbarhet

Vi är stolta över att vara ett miljömedvetet företag!

Att vara miljömedveten genomsyrar hela vår verksamhet och är otroligt viktigt för vår ägare och oss. Vi har aktivt valt att erbjuda all information kring våra utbildningar enbart digitalt via vår hemsida och e-post. Därmed kan vi snabbare få ut nyheter och förändringar samtidigt som vi håller nere kursavgiften till våra elever och tar hänsyn till miljön!

I det mån det går använder vi även interaktiva online-böcker i våra utbildningar. Detta hjälper minska inverkan på miljön då det behövs inget trä för papper eller bränsle för tillverkning och transporter för att sedan ta fram och leverera materialet. Dessutom med de interaktiva böckerna blir kunskapen lättillgängligare och eleverna aktivare i sitt lärande då textavsnitten varvas med intressanta filmklipp, länkar och bildspel som gör innehållet levande och intressant.