Vårt ansvar

Vårt ansvar och sponsring

För oss på Cady är det viktigt att ta vårt sociala ansvar och vara en positiv förebild för förbättring av vårt samhälle. Därför stödjer vi dessa föreningar som även aktivt jobbar för att göra skillnad i viktiga och aktuella samhällsfrågor.

 


Giving People

hjälper utsatta barn och barnfamiljer i akuta lägen genom att t.ex. snabbt leverera mat och andra förnödenheter.

Giving People sponsorbanner 2020


Nattvandrarna

arbetar med att vara synliga vuxna förebilder till ungdomar som är ute på natten samt ge stöd och social trygghet.

Nattvandrarna Certifikat 2021


FIKK

samordnar ideella och frivilliga resurser och hjälper till vid t.ex. att söka efter försvunna personer.

Svenska Narkotika Polisföreningen

arbetar med utbildning, forskning m.m. för att öka förståelsen om faran med droger och bekämpa narkotikabrottslighet.

Svenska Narkotikapolisföreningen


Aktiv Skola

arbetar med viktiga och aktuella frågor inom barn och skolan t.ex. mobbning, övergrepp m.m. så att alla får samma möjligheter.

Aktiv Skola Certifikat 2021


 

FIKK Diplom 2020