Vårt ansvar

Vårt ansvar 1200x630

Sponsring är en del av vårt ansvar

För oss på Cady är det viktigt att vi tar vårt sociala ansvar och är en positiv förebild för förbättring av vårt samhälle. Vi väljer noggrann ut vilka vi vill ge sponsring till och därför stödjer vi dessa föreningar med sponsring som även aktivt jobbar för att göra skillnad i viktiga och aktuella samhällsfrågor.


SNPF loggaSvenska Narkotika Polisföreningen

SNPF arbetar med utbildning och forskning kring narkotika för att öka förståelsen om faran med droger i samhället bland både vuxna och barn. Detta hjälper även till att kunna bekämpa narkotikabrottslighet.

 


Nattvandrarna loggaNattvandrarna

Nattvandrarna arbetar med att vara synliga vuxna förebilder till ungdomar som är ute på natten. Deras närvaro under kvällarna ger social trygghet och där kan de även aktivt ge stöd till dem som behöver det.


Aktiv skola logga 1200x627Aktiv Skola

Aktiv Skola arbetar med viktiga och aktuella frågor inom barn och skolan. Dessa kan vara t.ex. om mobbning på olika sätt, övergrepp eller dylikt. Deras arbete bidrar till att alla elever ska kunna få samma möjligheter.


FIKK loggaFIKK sponsring

Frivilliga Insatser vid Kris och Katastrof samordnar ideella och frivilliga resurser under olika typer av nödsituationer. De hjälper till vid oförutsedda händelser t.ex. att söka efter försvunna personer.


Miljö och vårt ansvar

Cady training academy AB är ett miljömedveten företag och därför erbjuder vi information kring våra utbildningar och kurser enbart digitalt. Detta för att vi ska göra vårt fotavtryck så liten som möjligt samtidigt som vi håller ner kostnaderna. Därför kan även vi erbjuda konkurrenskraftiga priser till våra elever.