Behörighet

Innan du anmäler dig till en av våra utbildningar skall du själv kontrollera att du uppfyller samtliga antagningskrav som finns på respektive utbildningssida.

Om du uppfyller antagningskraven

Om du uppfyller samtliga antagningskrav för din vald utbildning är du välkommen att anmäla dig till utbildningen. Du intygar att du är behörig i vårt online anmälningsformulär och behöver inte skicka in dina betyg/intyg till oss i förväg. Efter din anmälan är inskickad blir du automatisk antagen och får en bekräftelse via mejl.

Om du inte uppfyller antagningskraven

Om du inte uppfyller någon av antagningskraven för din vald utbildning (t.ex. om du saknar formellt betyg i svenska, engelska eller matematik) kan vi som utbildare ändå bedöma dig som behörig om du har s.k. reell kompetens. Reell kompetens innebär att du har fått likvärdiga kunskaper genom t.ex. tidigare arbetslivserfarenheter i Sverige eller utomlands, utbildning utomlands eller utanför det formella utbildningsväsendet eller andra erfarenheter såsom anhörigvård, familjeliv m.m.

Detta ställer krav på att du kan påvisa dina kunskaper på annat sätt. Du behöver mejla antingen ett personligt brev där du beskriver på vilket sätt du anser att du har motsvarande kunskaper eller ett arbetsgivarintyg som beskriver de arbetsuppgifter du har utfört som är relevanta till vald utbildning/saknad behörighet.

Därigenom påvisas att du har motsvarande kunskaper och utifrån detta gör vi en bedömning om din behörighet.

Mejla ditt intyg/personligt brev till oss på validering@cady.se

  • Skriv “Behörighet + Ditt Namn” i ämnesraden.
  • Ange ditt fullständiga namn och personnummer.
  • Ange vilken utbildning du vill läsa.
  • Glöm inte att bifoga samtliga filer.
  • Skicka endast in relevanta dokument.

Du får svar inom cirka fem (5) helgfria arbetsdagar.