Behörighet

För att du ska kunna anmäla dig till en av våra utbildningar skall du själv kontrollera att du uppfyller samtliga antagningskrav som finns på respektive utbildningssidan.

Om du uppfyller antagningskraven behöver du inte skicka in betyg/intyg till oss. Genom att anmäla dig till en utbildning intygar du att du är behörig och blir då automatisk antagen.

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven (t.ex. om du saknar formellt betyg i något av ämnen enligt antagningskraven) kan vi som utbildare även bedöma dig som behörig om du har s.k. reell kompetens. Detta ställer krav på att du kan påvisa dina kunskaper på annat.

E-posta antingen ett personligt brev där du beskriver på vilket sätt du anser att du har motsvarande kunskaper eller ett arbetsgivarintyg som beskriver de arbetsuppgifter du har utfört som är relevant till saknad behörighet.

Därigenom påvisas att du har motsvarande kunskaper och utifrån detta gör vi en bedömning om dina kunskaper.

Samtliga dokument e-postas till oss på validering@cady.se.

  • Skriv “Behörighet + ditt namn” i ämnesraden.
  • Ange ditt fullständiga namn och personnummer.
  • Ange vilken utbildning du vill läsa.
  • Glöm inte att bifoga samtliga filer.
  • Skicka endast in relevanta dokument.

Du får svar inom cirka fem (5) helgfria arbetsdagar.