fbpx

Behörighet

Behörighet

När du anmäler dig till en av våra utbildningar eller kurser på distans är det din skyldighet att kontrollera att du uppfyller samtliga antagningskrav för din valda utbildning/kurs. Dessa hittar du direkt på utbildningens eller kursens egen sida.

Om du uppfyller antagningskraven

Om du uppfyller samtliga antagningskrav för din valda distansutbildning eller distanskurs är du välkommen att anmäla dig. Du intygar att du är behörig i vårt online anmälningsformulär och du behöver inte skicka in dina betyg/intyg till oss i förväg. Efter att du har skickat din anmälan blir du automatisk antagen och du får ett bekräftelsemejl.

Om det visas sig att efter påbörjad utbildning du inte är behörig enligt gällande krav och inte klarar av utbildningen föreligger ingen återbetalningsskyldighet för utbildningsavgiften.

Om du inte uppfyller antagningskraven

Om du inte uppfyller något av antagningskraven för din valda utbildning eller kurs (t.ex. om du saknar formellt betyg i svenska, engelska eller matematik) kan vi som utbildare ändå bedöma dig som behörig om du har s.k. reell kompetens.

Reell kompetens innebär att du har fått likvärdiga kunskaper genom t.ex. tidigare arbetslivserfarenheter eller utbildning i Sverige eller utomlands, utbildning utanför det formella utbildningsväsendet eller andra livserfarenheter såsom anhörigvård, familjeliv m.m.

Du påvisar din reell kompetens genom t.ex.:

  • Ett personligt brev där du beskriver på vilket sätt du anser att du har motsvarande kunskaper och/eller
  • Ett personligt brev där du beskriver att du har relevanta erfarenheter inom yrket du vill utbilda dig till och/eller
  • Ett arbetsgivarintyg som beskriver de arbetsuppgifter du har utfört som är relevanta till vald utbildning/saknad behörighet.

Detta måste du göra innan du anmäler dig till utbildningen och utifrån detta gör vi en bedömning om din behörighet.

Ansök om behörighet genom reell kompetens

För att ansöka om behörighet genom reell kompetens behöver du ladda upp din(a) dokument i vår portal. Att endast ansöka om behörighet är kostnadsfritt och inte bindande.

Skapa ett konto i Cady Portalen: https://cadyportal.optinet.se

  • Logga in till portalen och följ instruktionerna som finns på startsidan.
  • Ladda upp samtliga dokument som är relevant till din behörighet.
  • Du ser dina uppladdade dokument samt status under “Mina Intyg”.

Du får svar inom cirka 5 helgfria arbetsdagar. Du får även ett mejl när du har fått ett svar.

Därefter kan du anmäla dig till utbildningen om du har blivit bedömt som behörig.