Behörighet

Behörighet

För att du ska kunna tillgodo dig de kompetenser och kunskaper du ska få under din studietid har vi antagningskrav för våra distansutbildningar och -kurser. Dessa skiljer sig mellan våra olika utbildningar och kurser och du hittar gällande kraven direkt på respektive sida.

Innan du anmäler dig är det din skyldighet att kontrollera att du uppfyller samtliga antagningskrav för din valda utbildning/kurs. Om det visas sig att efter påbörjad utbildning du inte är behörig enligt gällande antagningskrav och inte klarar av utbildningen föreligger ingen återbetalningsskyldighet för utbildningsavgiften.

Språknivå i svenska

I vissa av våra utbildningar är antagningskravet på språknivån i svenska endast att du har goda kunskaper. Detta är till för att du ska kunna genomföra utbildningen. All kurslitteratur, föreläsningar, inlämningar m.m. är endast på svenska. Du gör både skriftliga och muntliga inlämningar och dessa behöver vara på en tillräcklig hög nivå språkmässigt att våra pedagoger kan bedöma dem. Du behöver även kunna kommunicera tydligt på arbetsplatsen under din praktikperiod.

Du uppskattar själv din nivå utifrån hur väl du kan läsa, skriva, prata och lyssna på svenska. Om du är osäker på om du uppfyller kravet kontakta gärna vår valideringsavdelning för en bedömning enligt nedan innan du anmäler dig.

Om du uppfyller antagningskraven

Om du uppfyller samtliga antagningskrav för din valda distansutbildning eller distanskurs är du välkommen att anmäla dig. Du behöver inte skicka in dina betyg/intyg till oss i förväg utan du intygar att du är behörig i vårt online anmälningsformulär. Du blir automatisk antagen efter att du har skickat in din anmälan och du får ett bekräftelsemejl som också är ditt antagningsbesked.

Om du inte uppfyller antagningskraven

Om du inte uppfyller något av antagningskraven för din valda utbildning eller kurs (t.ex. om du saknar formellt betyg i svenska, engelska eller matematik) kan vi som utbildare ändå bedöma dig som behörig om du har s.k. reell kompetens.

Reell kompetens innebär att du har fått likvärdiga kunskaper genom t.ex. tidigare arbetslivserfarenheter eller utbildning i Sverige eller utomlands, utbildning utanför det formella utbildningsväsendet eller andra livserfarenheter såsom anhörigvård, familjeliv m.m.

Du kan påvisa din reell kompetens genom något av följande:

  • Ett personligt brev där du beskriver på vilket sätt du anser att du har motsvarande kunskaper och/eller
  • Ett personligt brev där du beskriver att du har relevanta erfarenheter inom yrket du vill utbilda dig till och/eller
  • Ett arbetsgivarintyg som beskriver de arbetsuppgifter du har utfört som är relevanta till vald utbildning/saknad behörighet.

Detta måste du göra innan du anmäler dig till utbildningen och utifrån det gör vi en bedömning om din behörighet.

Ansök om behörighet genom reell kompetens

För att ansöka om behörighet genom reell kompetens behöver du ladda upp din(a) dokument i vår portal. Att endast ansöka om behörighet är kostnadsfritt och inte bindande.

Skapa ett konto i Cady Portalen: https://cadyportal.optinet.se

  • Logga in till portalen och följ instruktionerna som finns på startsidan.
  • Ladda upp samtliga dokument som är relevant till din behörighet.
  • Du ser dina uppladdade dokument samt status under ”Mina Intyg”.

Du får svar inom cirka 5 helgfria arbetsdagar. Du får även ett mejl när du har fått ett svar.

Därefter kan du anmäla dig till utbildningen om du har blivit bedömt som behörig.