Behörighet

För att du ska kunna anmäla dig till en av våra utbildningar skall du själv kontrollera att du uppfyller samtliga antagningskrav som finns på respektive utbildningssida.

Om du uppfyller antagningskraven

Om du uppfyller alla angivna antagningskrav för din vald utbildning behöver du inte skicka in dina betyg/intyg till oss. Du är välkommen att anmäla dig till utbildningen och i formuläret intygar du att du är behörig. Du blir då automatisk antagen och får en bekräftelse via e-post efter inskickad anmälan.

Om du inte uppfyller antagningskraven

Om du däremot inte uppfyller alla antagningskrav (t.ex. om du saknar formellt betyg i någon av ämnen) kan vi som utbildare ändå bedöma dig som behörig om du har s.k. reell kompetens. Reell kompetens innebär att du har fått likvärdiga kunskaper genom t.ex. tidigare arbetslivserfarenheter. Detta ställer krav på att du kan påvisa dina kunskaper på annat sätt.

E-posta antingen ett personligt brev där du beskriver på vilket sätt du anser att du har motsvarande kunskaper eller ett arbetsgivarintyg som beskriver de arbetsuppgifter du har utfört som är relevanta till vald utbildning/saknad behörighet.

Därigenom påvisas att du har motsvarande kunskaper och utifrån detta gör vi en bedömning om din behörighet.

Samtliga dokument e-postas till oss på validering@cady.se

  • Skriv “Behörighet + ditt namn” i ämnesraden.
  • Ange ditt fullständiga namn och personnummer.
  • Ange vilken utbildning du vill läsa.
  • Glöm inte att bifoga samtliga filer.
  • Skicka endast in relevanta dokument.

Du får svar inom cirka fem (5) helgfria arbetsdagar.