Behörighet

Behörighet

När du anmäler dig till en utbildning är det din skyldighet att kontrollera att du uppfyller samtliga antagningskrav för vald utbildning. Dessa hittar du direkt på respektive utbildningssida.

Om du uppfyller antagningskraven

Om du uppfyller samtliga antagningskrav för din vald utbildning är du välkommen att anmäla dig till utbildningen. Du intygar att du är behörig i vårt online anmälningsformulär och du behöver inte skicka in dina betyg/intyg till oss i förväg. Efter din anmälan är inskickad blir du automatisk antagen och du får en bekräftelse via mejl.

Om det visas sig att efter påbörjad utbildning du inte är behörig enligt gällande krav och inte klarar av utbildningen föreligger ingen återbetalning skyldighet för utbildningsavgiften.

Om du inte uppfyller antagningskraven

Om du inte uppfyller något av antagningskraven för din vald utbildning (t.ex. om du saknar formellt betyg i svenska, engelska eller matematik) kan vi som utbildare ändå bedöma dig som behörig om du har s.k. reell kompetens. Reell kompetens innebär att du har fått likvärdiga kunskaper genom t.ex. tidigare arbetslivserfarenheter i Sverige eller utomlands, utbildning utomlands eller utanför det formella utbildningsväsendet eller andra erfarenheter såsom anhörigvård, familjeliv m.m.

Detta ställer krav på att du kan påvisa dina kunskaper på annat sätt genom t.ex.:

  • Ett personligt brev där du beskriver på vilket sätt du anser att du har motsvarande kunskaper och/eller
  • Ett arbetsgivarintyg som beskriver de arbetsuppgifter du har utfört som är relevanta till vald utbildning/saknad behörighet.

Därigenom kan du påvisa att du har de motsvarande kunskaperna. Detta måste du göra innan du anmäler dig till utbildningen och utifrån detta gör vi en bedömning om din behörighet.

Ansök om behörighet genom reell kompetens

För att ansöka om behörighet genom reell kompetens behöver du ladda upp dina dokument i vår portal. Att endast ansöka om behörighet är inte bindande.

Skapa ett konto i Cady Portalen: https://cadyportal.optinet.se

  • Logga in till portalen och följ instruktionerna som finns på startsidan.
  • Ladda upp samtliga dokument som är relevant till din behörighet.
  • Du ser dina uppladdade dokument samt status under “Mina Intyg”.

Du får svar inom cirka 5 helgfria arbetsdagar. Du får även ett mejl när du har fått ett svar.

Därefter kan du anmäla dig till utbildningen om du har blivit bedömt som behörig.