Behörighet

Behorighet

Innan du anmäler dig är det din skyldighet att kontrollera att du uppfyller antagningskraven och har behörighet för din valda utbildning eller kurs.

Om du uppfyller antagningskraven är du välkommen att anmäla dig direkt. Du intygar att du är behörig i anmälningsformuläret och då blir du automatisk antagen.


Ansök om behörighet genom reell kompetens

Om du inte uppfyller antagningskraven kan du ansöka om behörighet genom reell kompetens innan du anmäler dig. Att endast ansöka om behörighet är kostnadsfritt och inte bindande.

Registrera ett konto i Cady portalen: https://cadyportal.optinet.se

  • Logga in med ditt personnummer inkl. bindestreck och ditt valda lösenord.
  • Följ instruktionerna som finns i portalen.
  • Ladda upp samtliga dokument som är relevant till din behörighet.
  • Dina uppladdade dokument samt status ser du i portalen.

Du får svar inom cirka 5 helgfria arbetsdagar.

Därefter kan du anmäla dig till utbildningen om du har blivit bedömt som behörig.


Vad reell kompetens innebär

Om du inte uppfyller något av antagningskraven för din valda utbildning eller kurs (t.ex. om du saknar betyg i svenska, engelska eller matematik) kan vi som utbildare ändå bedöma dig som behörig om du har s.k. reell kompetens.

Reell kompetens innebär att du har fått likvärdiga kunskaper på annat sätt. Det kan vara genom utbildning i Sverige eller utomlands, utbildning utanför det formella utbildningsväsendet, tidigare arbetslivserfarenhet eller andra livserfarenheter.

Hur du kan påvisa din behörighet

Du kan påvisa din reella kompetens genom något av följande:

  • Ett personligt brev där du beskriver på vilket sätt du anser att du har motsvarande kunskaper
  • Ett personligt brev där du beskriver att du har relevanta erfarenheter inom yrket du vill utbilda dig till
  • Ett arbetsgivarintyg som beskriver de arbetsuppgifter du har utfört som är relevanta till vald utbildning eller saknad behörighet

Om det visas sig att efter påbörjad utbildning du inte är behörig enligt gällande antagningskraven och därmed inte klarar av dina studier föreligger det ingen återbetalningsskyldighet för avgiften.

Språknivå i svenska

I vissa av våra utbildningar är antagningskravet på språknivån i svenska endast att du har goda kunskaper. Detta är till för att du ska kunna genomföra utbildningen. All kurslitteratur, föreläsningar och material är endast på svenska.

Dina uppgifter är både skriftliga och muntliga och dessa behöver vara på en tillräcklig hög nivå språkmässigt att våra yrkeslärarna kan bedöma dem. Du behöver även kunna kommunicera tydligt på arbetsplatsen under din praktikperiod.

Du uppskattar själv din språknivå utifrån hur väl du kan läsa, skriva, prata och lyssna på svenska. Är du osäker på om du uppfyller kravet kontakta gärna vår valideringsavdelning för en bedömning enligt nedan innan du anmäler dig.