Kognitiv beteendeterapeut


UTBILDNINGSFAKTA
Typ 
Yrkesutbildning
Utbildningssätt 
Distans (inga fysiska träffar)
Nivå 
Eftergymnasial
Startdatum 
Börja när du vill året om
Motsvarar 
2 år
Lästakt 
Flexibel (0-4 år)
Praktik 
Arbete med egna klienter
Kurslitteratur 
Ingår
Utbildningsbevis 
Certifikat och yrkesutbildningsbevis
Recensioner 
Pris 
24 400 kr inkl. moms
 
(20 717 kr ex. moms)

Att jobba som kognitiv beteendeterapeut

Vad gör en kognitiv beteendeterapeut?

Om du brinner för att hjälpa människor att nå sina mål och således vill jobba med att vägleda dem genom samtal kan ett arbete som kognitiv beteendeterapeut verkligen passa dig.

Våra tankar, känslor och fysiologiska reaktioner påverkar vårt handlande i olika situationer fastän att vi faktiskt inte är medveten om det. Med detta i åtanke utgår kognitiv beteendeterapi ifrån en beteendeanalys av samspelet mellan dessa faktorer.

Som kognitiv beteendeterapeut jobbar du på ett strukturerat och målinriktat arbetssätt och genom framför allt samtal med dina klienter lär de sig att se detta samband. Själva grunden för dina analys är att varje människa är unik, vilket gör kognitiv beteendeterapi högst individualiserad.

Utbilda dig till kognitiv beteendeterapeut och hjälpa människor

Vår utbildningen till kognitiv beteendeterapeut ger dig kunskap och kompetens så att du kan möta olika människor i samtal där förhållningssätt och metoder inom den kognitiva beteendeterapin kan vara ett viktigt redskap. Du får en inblick i arbetssätt vid olika beteendeproblem såsom ångest, depression, social fobi och OCD för att nämna några.

Fokus i utbildningen läggs på att du arbetar med uppgifter utifrån ett reflekterande perspektiv och utför även på praktiska övningar genom sessioner med dina egna klienter.

Arbetsprognos

Det finns mycket goda möjligheter att kunna arbeta som kognitiv beteendeterapeut både nu och framöver då det finns stora efterfrågan i kompetens inom KBT. Det finns även en tydlig ökad trend i efterfrågan av personal utbildad inom KBT som ett komplement till sitt nuvarande yrke t.ex. inom skolan eller som socialpedagog.

Vanliga yrkesroller och arbetsplatser

 • Arbeta med dina egna klienter i din egen praktik
 • Inom ett vårdteam på vårdcentraler (privata/kommunala)
 • Inom Kriminalvården
 • På HVB-hem, kvinno- och mansjourer
 • Som kolumnist för tidningar/digitala medier
 • Konsultarbete

Bra att veta

För att arbeta med minderåriga barn och ungdomar krävs det att du har ett rent belastningsregister. Praktik- eller arbetsplatsen kan kräva ett utdrag som du kan beställa på polisens hemsida men du behöver inte lämna in ett till oss som skola.


Om utbildningen

Vår distansutbildning till kognitiv beteendeterapi ger dig möjligheter

9/10 av Cadys elever jobbar inom yrket tack vare sin utbildning! Drygt hälften av eleverna är skickad direkt från sin arbetsgivare då de anser att Cadys utbildning ger deras anställda de kompetenser och kunskaper som behövs.

Kursplan

 • Psykologi

  De komplexa faktorer som påverkar beteende, känslor och tankar hos människan både som individ och tillsammans med andra.

 • Psykiatri

  Olika psykiska funktionsvariationer samt att kommunicera och bemöta patienter och brukare med ett lyhört, respektfullt och empatiskt förhållningssätt.

 • Psykiatri 2

  Fortsättning av Psykiatri 1.

 • Diagnosspecifik KBT

  De olika modeller för och perspektiv på skilda diagnos- och klassificeringssystem.

 • Kognitiv beteendeterapi

  De historiska och teoretiska grunderna för kognitiv beteendeterapi, olika KBT-inriktade synsätt, förklaringsmodeller samt praktiska arbetsmetoder inom olika tillämpningsområden.

 • Psykoterapi

  Olika psykoterapeutiska teorier och metoder inklusive bedömning, målformulering, behandlingsplanering samt genomförande av psykoterapi vid olika symtom och syndrom.

 • Psykopatologi

  Utvecklingspsykologisk, psykopatologisk och utvecklingspsykopatologisk teori samt konsekvenser av ett utvecklingspsykopatologiskt perspektiv för det terapeutiska arbetet.

 • Vård och omsorg

  Vård och omsorg i olika situationer med utgångspunkt i ett etiskt och hälsofrämjande förhållningssätt samt att stödja och assistera människor i egenvård och ger personlig omvårdnad utifrån ett etiskt och inkluderande förhållningssätt.

 • Sociologi

  Olika samhällsförhållanden och hur människor formas av och skapar samhällen, kulturer och identiteter.

 • Missbruk

  Att uppmärksamma och påtala missbruk och skaderisker samt förmågan om att delta i samhällets skadeförebyggande arbete.

 • Kriminologi

  Kriminologins historia samt centrala teorier och metoder.

 • Etik och människans livsvillkor

  Människan och hennes livslopp utifrån sociala, kulturella och existentiella aspekter vid hälsa, ohälsa och funktionsvariation.

 • Kommunikation

  Människors interaktion och kommunikation samt pedagogiskt ledarskap.

 • Samtalsmetodik

  Metoder och förhållningssätt i samband med samtalsprocesser i socialt arbete enskilt och i grupp samt olika metoder för professionella samtal.

 • Motiverande samtal (MI)

  Teoretiska grunderna inom motiverande samtal, den samtalsmetoden och förhållningssättet som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser och skapa motivation, samt praktiska arbetsmetoder inom de olika tillämpningsområden.

 • Arbete med egna klienter

  Praktisk tillämpning av de teoretiska kunskaperna genom sessioner med klienter.

 • Slutarbete

Arbete med egna klienter

Du får praktisk erfarenhet genom att arbeta med dina egna klienter i sessioner.

Du hittar dina klienter själv och om du inte har någon tidigare erfarenhet kan du börja med lättare fall inom din familj eller vänskapskrets. Det är viktigt att du får feedback och blir bekväm i din roll som terapeut. Detta förbereder dig på bästa sättet för att kunna arbeta med utomstående klienter efter att du har avslutat din utbildning.

Du kan validera praktiken innan påbörjade utbildning eller efteråt om du har relevant arbetslivserfarenhet. Ansök här.

Utbildningsmål

Målet är att du efter avslutad utbildning har tillägnat dig följande kunskaper och verktyg så att du med säkerhet kan hantera arbetet som kognitiv beteendeterapeut:

 • Hålla ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående.
 • Utifrån en helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt mänskliga rättigheter.

Antagningskrav

Lägst godkänt betyg i:

 • Svenska A/ Svenska 1 / SAS A / SAS 1 eller motsvarande
 • Engelska A / Engelska 5 eller motsvarande
 • Matematik A / Matematik 1a/1b/1c eller motsvarande

Du ska även ha:

 • Fyllt 18 år (eller ha vårdnadshavares samtycke)
 • God självkännedom och vara vid god psykisk form
 • Dator- och internetåtkomst
 • God datorvana och kan hantera filer i Word, Excel, Powerpoint samt PDF

Vill du läsa men saknar något av kraven? Ansök om en bedömning här.

Delbetalning

Välj att delbetala din utbildning! Läs mer om delbetalning här.


Snabbfakta

 • Helt på distans utan några fysiska träffar.
 • Läs i din egen takt och variera den fritt med vårt flexibla upplägg.
 • Studera vid sidan av jobb eller under ledigheter.
 • Validera delkurser eller praktiken som du redan har genomfört. Ansök här.
 • Utbildningen vänder sig till både privatpersoner och företag/organisationer.
 • Välja att dela upp betalningen (dock ej CSN-berättigad).
 • Din yrkeslärare kan erbjuda pedagogisk hjälp, studietips och elevcoachning.

Vill du veta mer?

Fyll gärna i nedan formulär.