Olika typer av utbildare

Olika typer av utbildare

Privata skolor, folkhögskolor och vuxenutbildningar

Privata skolor/fristående utbildare:
Privata skolor och fristående utbildare finns inom ett flertal branscher och erbjuder oftast kortare yrkesinriktade utbildningar. Du betalar själv dina utbildningskostnader och i de flesta fall är du inte berättigad till statligt studiestöd. Cady Training Academy är en privatskola som erbjuder yrkesutbildningar. Andra exempel på fristående utbildningsanordnare är MIROI, Sverigehälsan och Axelssons gymnastiska institut m.m.

Våra utbildningar ger diplom/certifikat och yrkesutbildningsbevis alternativt kompetensbevis (undersköterska/vårdbiträde) efter avslutad och godkänd utbildning (ej betyg/poäng). Diplomet/certifikatet visar att du är godkänd i utbildningen som du har läst. Yrkesutbildnings-/kompetensbeviset talar bl.a. om vad du har läst och används främst vid jobbsökandet. Privata skolor och fristående utbildare har rätt att utfärda dessa och därmed får du yrkestiteln och kan arbeta inom det.

Det är bra att veta att arbetsgivare kan ha olika krav för att kunna få ett arbete hos dem och att dessa kan även variera beroende på vart man bor. Om du är nyfiken på vilka krav arbetsgivarna i ditt område har kolla gärna direkt med dem som du är intresserad av att jobb hos.

Studieförbund:
Studieförbunden ger kortare kurser, i regel på kvällstid, inom olika intresseområden. Hos studieförbunden får du inga betyg och du betalar själv dina kursavgifter. Att läsa via ett studieförbund kan vara ett sätt att exempelvis fräscha upp kunskaperna i ett främmande språk.

Folkhögskola:
Folkhögskolor erbjuder utbildningar på gymnasienivå med några undantag t.ex. fritidsledarutbildningen. Det finns 147 folkhögskolor med varierande kursutbud runtom i Sverige och där kan man läsa allmänna kurser (teoretiska ämnen), särskilda kurser (exempelvis inom idrott, musik, skrivande, drama och turism) samt yrkesinriktade kurser (till exempel teckenspråkstolk, journalist och fritidsledare). Folkhögskolan vänder sig till de som är 18 år eller äldre. Du kan söka fritt över landet oavsett var du är skriven.

Vuxenutbildningar:
Har du IG i någon kurs? Saknar du någon kurs för behörighet? Då har du möjlighet att läsa den via vuxenutbildningen. Kurser ges, i de flesta fall, både på dag- och kvällstid. Du kan inte studera på vuxenutbildningen i annan kommun än din hemkommun. För att kunna söka till vuxenutbildningen måste du ha ett slutbetyg från gymnasiet alternativt att du har fyllt 20 år.


Högskola

För att du ska kunna antas till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. I antagningssammanhang används ofta begreppet behörighetskrav i stället. Har du rätt förkunskaper för exempelvis sjuksköterskeprogrammet har du alltså behörighet till den utbildningen.
Behörighetskraven, eller förkunskapskraven, delas in i grundläggande behörighet och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet krävs till all högskoleutbildning och kraven är desamma oavsett vilken utbildning på grundnivå du söker. När du avslutat dina studier och vilken utbildningsbakgrund du har avgör vilka krav som ställs för grundläggande behörighet.

Kraven för särskild behörighet varierar beroende på vilken utbildning du söker.


Yrkeslegitimation

Yrkeslegitimation innebär att det finns ett lagrum som beskriver vilka krav som ska vara uppfyllda för att en sådan legitimation ska kunna utfärdas av en behörig myndighet. Vanligtvis är det ett formellt intyg (ett dokument) som certifierar att man är behörig att utöva ett yrke.

Myndigheter som utfärdar yrkeslegitimationer är Socialstyrelsen för hälso- och sjukvårdsyrken, Jordbruksverket för veterinärer och djursjukskötare och Skolverket för lärare.

Beteckningen legitimerad får endast användas av den som genomfört den utbildning som krävs och i vissa fall fullgjort praktisk tjänstgöring enligt särskilda föreskrifter, sökt och av berörd myndighet fått legitimation att utöva ett visst yrke samt inte fått denna legitimation indragen.


Arbete efter avslutad utbildning

Eftersom det finns olika vägar till olika yrken är det viktigt att veta att det alltid är arbetsgivaren som sätter sina specifika krav för utbildningsbakgrund, arbetslivserfarenheter, personligheter m.m. och att läsa en utbildning garanterar heller inte att du får ett arbete oavsett vilken typ av utbildare du har läst hos.

Om du är fundersam över vad olika arbetsgivare i ditt område har för krav kontakta dem som du är intresserad av att arbete hos direkt.